Agrobeheergroepen

 

 Agrobeheergroepen (ABG's) zijn samenwerkingsverbanden van land- en/of tuinbouwers rond agrarisch landschaps-, natuur- en/of waterbeheer. ABG's worden opgericht op initiatief van en bestuurd door lokale land- en tuinbouwers. Op dit moment zijn er meer dan dertig agrobeheergroepen actief in Vlaanderen rond een ruime waaier van thema's: akkervogels, weidevogels, botanisch graslandbeheer, beheer van houtkanten en holle wegen, aanleg van poelen, aanleg van bloemenranden, erosiebestrijding, waterconservering,... Door samen te werken kunnen ze grotere projecten aangaan, efficiënter werken én een beter gebiedsgericht resultaat realiseren.Agrobeheergroepen in Vlaanderen

 

Enkele voordelen op een rij 


    • Landbouwers spreken af binnen de groep en in functie van het gebied en specifieke doelstellingen, wie welke beheermaatregelen waar neemt om tot een maximaal resultaat te komen.
    • De beheer- en andere taken worden zo efficiënt mogelijk georganiseerd binnen de groep, naargelang ieders specialiteiten en beschikbare machines.
    • De agrobeheergroep is een aanspreekpunt voor samenwerking met andere initiatieven en partners.
    • De regiocoördinatoren van ABC Eco² staan de agrobeheergroepen bij met kennis en advies, alsook met praktische administratieve en organisatorische ondersteuning.
    • Kennisopbouw en -uitwisseling wordt gestimuleerd zowel binnen de groep als tussen de diverse agrobeheergroepen.

);