Agrobeheergroepen

 
 Agrobeheergroepen (ABG's) zijn samenwerkingsverbanden van land- en/of tuinbouwers rond agrarisch landschaps-, natuur- en/of waterbeheer. ABG's worden opgericht op initiatief van en bestuurd door lokale land- en tuinbouwers. Op dit moment zijn er meer dan dertig agrobeheergroepen actief in Vlaanderen rond een ruime waaier van thema's: akkervogels, weidevogels, botanisch graslandbeheer, beheer van houtkanten en holle wegen, aanleg van poelen, aanleg van bloemenranden, erosiebestrijding, waterconservering,... Door samen te werken kunnen ze grotere projecten aangaan, efficiënter werken én een beter gebiedsgericht resultaat realiseren. Stand van zake agrobeheergroepen op 1 september 2016