Nieuws

18
Uitnodiging infodag 25 januari-page-001  Duurzame energie in het Meetjesland: Houtige biomassa
25 januari 2018, 14u00,
Vakebuurtstraat 267 A te Maldegem


Agenda:
14u00 - 14u30: Ontvangst
14u30 - 15u00: Voorstelling project "Hout=Goud"
15u00 - 15u30: Terreinbezoek en demo 
15u30 : Napraten met hapje en drankje 

Schrijf je hier in!

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
Grauwe Kiekendief
© Werkgroep Grauwe kiekendief 
Het wordt uitkijken naar de komst van de eerste Grauwe kiekendief in De Moeren. Komend voorjaar worden er door enkele lokale landbouwers maar liefst 48 ha ‘vogelakkers’ aangelegd. De vogelakker is een mooi voorbeeld van een win-win situatie tussen landbouw en natuur: de teelt van luzerne als groenvoer voor vee wordt gecombineerd met de aanleg en beheer van gras-kruidenstroken.  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Actions: E-mail | Permalink |
21

Provinciaal landbouwcongres
25 jan 2018 - 13u15 - Thor Centraal Genk

 • Ontvangst
 • Welkomstwoord, Inge Moors
 • Vlaams landbouwbeleid: een blik op de toekomst, Joke Schauvliege
 • Agricultuur 2018: het jaar van de data, Peter Rakers
 • Workshop 1: varkenshouderij, Valorisatie van eigen geteelde granen in de voeding van varkens, Prof. Dr. Ir. Dirk Fremaut
 • Workshop 2: Melkveehouderij, Economisch duurzaam groeien, Niels Achten
 • Workshop 3: Akkerbouw, Plantenveredeling: het sterkste wapen tegen klimaatverandering en de kortste weg naar een duurzame landbouw, Marc Ballekens
 • Netwerkreceptie

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
In het kader van een aantal projecten, hebben we momenteel een vacature voor een voltijdse tewerkstelling (m/v) voor onbepaalde duur: Projectcoör...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Infobord Hoeselt Woensdag 22 november begon Agrobeheercentrum Eco² zijn tour door Vlaanderen in viering van het vijfjarige bestaan. Er werd met fierheid teruggeblikt op de laatste vijf jaar. Ondertussen werken we met meer dan 300 landbouwers samen in 31 agrobeheergroepen verspreid over alle Vlaamse provincies. Ook zijn er heel wat natuur- en milieuprojecten gerealiseerd. Met deze innovatieve projecten rond bodem, water, landschap en natuur wordt kennis opgedaan voor landbouwers en beleid. De focus van het praktische gedeelte lag op het Leaderproject Koester de koolstof.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
2017-11-15_Loddington 3

Van 13 tot 16 november 2017 was het verzamelen geblazen in Engeland. Na de bijeenkomst van de 11 PARTRIDGE projectpartners werd aansluitend op 15 en 16 november een tweedaagse excursie georganiseerd voor de landbouwers uit de 10 Europese demonstratiegebieden. Ook uit Vlaanderen waren enkele landbouwers aanwezig.  

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
20171129_Uitnodiging infodag-page-001 Duurzame energie in het Meetjesland: Houtige biomassa
AFGELAST WEGENS TE SLECHT WEER.

29 november 2017, 14u00, Vakebuurtstraat 267 A te Maldegem

In het kader van het Leaderproject "Hout=Goud" organiseren agrobeheercentrum Eco² en Regionaal Landschap Meetjesland een demonstratie rond het oogsten en verwerken van houtige biomassa. Dit pilootproject heeft als doel om het gebruik van houtige biomassa als duurzame energiebron en het ecologisch verantwoord beheer van de houtkanten binnen het Meetjesland te promoten.

Agenda:
14u00 - 14u30: Ontvangst
14u30 - 15u00: Voorstelling project "Hout=Goud"
15u00 - 15u30: Terreinbezoek en demo 
15u30 : Napraten met hapje en drankje [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20171114_5JABC_Uitnodiging_kk 5 jaar ABC Eco² in Limburg, demoperceel Koester de koolstof
Woe 22/11/2017 vanaf 14u, Cultuurhuis Den Dries, Groenplaats 20, 3890 Gingelom


Agrobeheercentrum Eco² bestaat 5 jaar en gaat op tour! Het komende jaar zullen we halt houden in alle 5 Vlaamse provincies en hierbij onze werking voorstellen gekoppeld aan een terreinbezoek of demomoment van een lopend project. De eerste halte is de provincie Limburg waar we een demobezoek in het kader van het Leaderproject "Koester de Koolstof" op de agenda staat.

Agenda:

 • Verwelkoming door Inge Moors, gedeputeerde voor landbouw & platteland
 • Presentatie 5 jaar ABC Eco² in Limburg
 • Presentatie Koester de Koolstof in Haspengouw
 • Demomoment toediening van houtige snippers
 • Receptie met hapje en drankje


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Uitnodiging_studiemoment kruidenrijk grasland_2017 Uitnodiging: "Studiemoment Kruidenrijke Graslanden"
Vrijdag 24 november 10u

10u00: Ontvangst
10u15: Toelichting project 'Zaad van Hier' (RLRL)
11u00: Kruidenrijke graslanden voor landbouw natuur en jacht (RLSD)
11u30: Toelichting project 'Randenmaaier' (ABC Eco²)
12u00: Omvormen van gazon naar soortenrijk grasland in openbaar groep (Stad Aalst)
12u30: Vragen + Lunch

Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht
Schrijf je hier in


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
IMG_2016 Wat is een keverbank of beetlebank? Wat is het nut van deze maatregel voor patrijzen? Hoe wordt een keverbank het best aangelegd? Hoe moet dit onderhouden worden? …   

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
uitnodiging Q&Aevent 21 november 2017-page-001  Agenda:
09u30-10u00: Ontvangst met koffie en gebak
10u00-11u00: Voorstelling 'Energiek Landschap (RLLK & ABC Eco²)
11u00-11u30: Draagvlak, een echte must! Hoe werken we daaraan? (RLLK-PDPO Hagehelden)
11u30-12u30: Uw vragen over 'Energiek Landschap'
12u30-13u30: Broodjeslunch

13u30-16u30: Terreinbezoek: houtkanten in het landschap, oogsten van kwaliteitssnippers, bezoek houtsnipperinstalatie Bocholt

16u30: einde

Scholencampus PVL, Biotechnicum, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
schrijf je hier in!

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Uitnodiging infomoment kr grasl 2017-page-001
'Kruidenrijk grasland' is niet of weinig bemest grasland met heel wat kruiden. Onderzoek toont aan dat dit soort graslanden voordelen van hebben voor zowel natuur, jacht als landbouw. 

Op zaterdag 9 december 2017 om 14u00 organiseren we hierover een infomoment voor natuurbeheerders, jagers en landbouwers.
Locatie: Jan Praetzaal ni Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan 43, 9240 Zele (achter bibliotheek).

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Leader k&m De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro toewijzen aan projecten die ingepast kunnen worden in de thema's van de lokale ontwikkelingsstrategie. Projectconcepten indienen tegen 25 januari 2018. Heb je in deze regio een idee dat we samen kunnen uitwerken? 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
WTD 2017

23 en 24 september waren we ook met het Agrobeheercentrum Eco² aanwezig op de Werktuigendagen. Naast de info over onze werking en de voorstelling van onze projecten, kon je op onze staand ook terecht om de randenmaaier van dichtbij te bewonderen.   
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
SAM_0599
Ben je zo ook benieuwd hoe onze stand er dit jaar uitziet, welke machines we in de kijker plaatsen en welke projecten we zullen voorstellen? Kom zeker een kijkje nemen, een babbeltje slaan en een pintje drinken. Tot dan! #WTD2017  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Op donderdag 31 augustus werd in Boekhoute het Europese project ‘PARTRIDGE’ officieel voorgesteld aan de lokale landbouwers, jagers, beleidsambtenaren, natuurverenigingen, …Minister Joke Schauvliege maakte even tijd vrij om samen met de lokale landbouwers en projectpartners een kijkje te nemen op een perceel dat werd ingezaaid met het göttinger-bloemenmengsel.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Agenda:

 • 13 u: Welkom door gedeputeerde van landbouw mevrouw Swinnen
 • 13 u 15: Kleine landschapselementen en de gemeentelijke visie door Schepen Jan
 • Verdoodt
 • 13 u 30: De werking van het agrobeheercentrum Eco²en de verschillende toepassingen
 • van landschapsonderhoud.
 • 14 u 30: Demonstratie oogsten van houtkanten en maken van kwaliteitssnippers
 • 15 u: Vraagstelling
 • 15 u 30 Einde
De demo is gratis, maar schrijf je zeker in.
Klik hier voor de pdf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
IMG_20170704_142721
Sinds januari 2017 kunnen landbouwers in De Moeren de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ afsluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op dinsdag 4 juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² in kader van het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ hierrond een infomoment, waarin zowel de inhoudelijke als praktische aspecten van deze beheerovereenkomst aan bod kwamen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
DSC_0025
Een prachtige foto van de LG Doorslaar! Ze hopen op de 1ste prijs van de fotowedstijd van het project Platteland in de Bloemetjes. Stuur je foto's zeker nog door. http://www.agrobeheercentrum.be/Platteland-in-de-bloemetjes #Agrobeheercentrum #LandelijkeGilden #plattelandindebloemetjes #PDPOomgevingskwaliteit #OostVlaanderen

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
IMG_20170615_194651 Op 15 en 16 juni waren we te gast bij onze Engelse projectpartner van de Game & Wildlife Conservation Trust in Engeland. Deze field trip werd georganiseerd in kader van het partridge project en stond in teken van kennisuitwisseling rond doeltreffend en efficiënt patrijzenbeheer in akkerbouwgebied. In het Southdowns National Park (Arundel) en in Rotherfield konden we de effectiviteit van de Engelse beheermaatregelen aanschouwen: heel wat patrijzen, maar ook andere akkervogels zoals veldleeuweriken, geelgorzen en kieviten konden we waarnemen. Met de opgedane kennis, inspiratie en ervaring wil het Agrobeheercentrum Eco² zich, o.a. binnen het partridge project, verder inzetten voor akkervogels in Vlaanderen. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Actions: E-mail | Permalink |
29
Actions: E-mail | Permalink |
09
Als land- of tuinbouwer kom je ongetwijfeld regelmatig in aanraking met natuur en heb je wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden, enz. en dit daarenboven te linken aan de concrete situatie op je bedrijf. Met het ABC Eco² zijn we goed thuis in deze complexe materie en is het onze missie om win-wins te zoeken tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO²: ECOnomie x ECOlogie). We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden. Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ (een PDPO III-maatregel) kun je als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
31805316473_e3ccc36774_o

In januari 2017 waren onze machines oa. aan het werk in de gemeente Bocholt. Er werd in 5.4 kilometer houtkanten hakhoutbeheer uitgevoerd, verspreid over 52 individuele houtkanten van gemiddeld 100m lengte. In totaal werd er 900 m³ snippers geproduceerd, welke nu tot volgende herfst gestockeerd en gedroogd worden om dan verschillende scholen in Bocholt te verwarmen.[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Werken op de grens met landbouw en natuur is ook interessant voor studenten. Zo hebben we in het voorjaar van 2017 maar liefst 4 studenten die bij ons stage lopen en/of de praktische kant van hun eindwerk uitwerken. Tijl, Dries, Jean en Yannick stellen zichzelf hier even voor:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
randenmaaier ovl Landbouwers en andere beheerders van de open ruimte hebben heel wat vragen en moeilijkheden bij het beheer van dreven en randen van een perceel. Zeker sinds de eerste meter langs waterlopen niet meer behandeld mag worden met herbiciden wordt er gezocht naar een alternatief beheer. Maar hoe moet je de randen dan wel beheren zodat je bramen en onkruiden onder controle houdt? 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
pidb+logo's
Woensdag 17 mei organiseren we in Berlare een bijenwandeling met focus op graslandbeheer. Gidsen Jan Maertens (RLSD) en Michaël Crapoen (vzw Durme) gaan mee op stap en vertrekken om 19.30 uur aan taverne 't Veerhuis, Waterhoek 25 in Berlare. Deelnemen is gratis. Na afloop staat er een drankje voor je klaar. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
Actions: E-mail | Permalink |
16

    IMG_20170215_150111
 

Landschapsbriketten

Lanceringsactie: €3,70 / 5 briketten (10 kg)

Wil jij ook stoken op lokale biomassa?
Het hout waarvan u gaat genieten aan de haard,
werd door land-schaps-bouwers uit de regio
geoogst in de gemeente Hoeselt  

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
Actions: E-mail | Permalink |
01
79-IMG_0004

Begin januari kregen we het bericht dat ons projectvoorstel ‘Groene randen’ werd goedgekeurd in het kader van de projectoproep AGNABIO (agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit). De focus van de projectoproep lag deze keer op ‘kansen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor een rendabele en natuurvriendelijke landbouw’. Met het projectvoorstel wil ABC Eco² kansen en knelpunten nagaan m.b.t. de invulling van EAG via lijnvormige landschapselementen zoals akkerranden en houtkanten.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01

 

Partridge (2)
Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen goed.  Het ABC Eco² diende een erkenningsaanvraag in voor de categorie ‘Gewestelijke thematische verenigingen’.  Eind november 2016 werd onze aanvraag goedgekeurd.  Hiermee krijgt het ABC Eco² erkenning door de overheid voor zijn werking in het kader van landschaps- en natuurbeheer. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Ravels Begin december 2016 organiseerde het agrobeheercentrum Eco² in en met de gemeente Ravels enkele demodagen over houtkantenbeheer door landbouwers. Landbouwers, natuurliefhebbers en lokale beleidsmakers maakten kennis met het concept en met de machines. Dat leidde telkens tot positieve reacties. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Actions: E-mail | Permalink |
13
Actions: E-mail | Permalink |
10
Actions: E-mail | Permalink |
30
Interesse en kennis rond landschap/natuur/landbouw, en op zoek naar een job?
Dan ben jij een van de 2 projectmedewerkers die wij zoeken! 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Het agrobeheercentrum Eco², Landelijke Gilden, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Inverde organiseren samen een praktische workshop rond het aanleg en beheer van bloemenweiden. Deze gaat door op: woensdag 18 mei 2016 van 9.30 tot 12.30u
De workshop is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Dit gaat door op campus Kompas, Noordlaan 10, Wetteren, in de mediatheek van de middelbare school.


Inschrijven
 via kristof@rlsd.be 052 33 89 10

Klik hier voor de uitnodiging in pdf: Workshop bloemenweide uitnodiging.pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |