Nieuws

01
 

Blijf niet achter en spring mee naar Boerennatuur Vlaanderen.

 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
 Bever

De eerste Vlaamse waarnemingen van de Europese bever - nadat de soort in onze contreien was uitgeroeid - dateren van het jaar 2000. 20 jaar later is de bever opnieuw een soort om mee rekening te houden. Het aantal beverterritoria in Vlaanderen steeg begin 2019 tot 187. De meeste bevers komen voor in de Grensmaasregio, waar het Leader-project ‘Samenwerking tussen bevers en landbouwers in Noordoost Limburg’ bijna ten einde loopt. Watering Het Grootbroek en het agrobeheercentrum Eco² blikken graag terug op de belangrijkste bevindingen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
  Net als voorgaande jaren kan je als landbouwer ook in 2020 beroep doen op een subsidie van het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) voor de bescherming van de nesten van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het betreft de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil.

Foto: Dieter Coelembier

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
 

Samen met een van de landbouwers uit het Partridge-demogebied in Boekhoute werd dit voorjaar de eerste kievitakker in Vlaanderen aangelegd.De partners van het project willen uittesten of deze in Engeland ontwikkelde beheermaatregel ook in Vlaanderen werkt.

Dit artikel is ook verschenen in Boer&Tuinder op 30/04/2020 
Foto: Nick van der Hooft, VLM

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Spaar kievit, patrijs, haas en reekalf met doordacht maaien. Enkele interessante tips in Boer&Tuinder. ©Boerenbond

Lees het volledige artikel zoals verschenen in B&T op 16/04/2020

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25

Vorige maand keurde minister Demir het project 'Limburgse landbouw, Vlaamse Waterbouw' goed. Dit laat de coöperatie Agraco toe om in vier Noord-Limburgse gemeenten samen met het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België een vuist te maken tegen de droogteproblematiek binnen de landbouwsector.

Lees het volledige artikel zoals verschenen in B&T op 05/03/2020

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12

  Onze actie om geld in te zamelen voor meer boerennatuur in Vlaanderen was een groot succes.  Dankzij artikels, postkaarten en berichten op sociale media hebben we een mooi bedrag kunnen inzamelen waarmee we verschillende acties op terrein kunnen realiseren. Zo hebben 12 landbouwers al een nestkast voor de steenuil hangen. 

 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
  Vanuit het PDPO-project 'Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant' deed ABC Eco² samen met RLBK een oproep naar de gemeente en de landbouwers in Zemst om door te geven welke KLE's beheer nodig hebben in de komende 2 jaar. Deze werken werden opgelijst, besproken met de actorenwerkgroep en gebundeld in 1 aanbesteding. Ondanks de krappe timing en het natte weer, slaagden we er toch in om een aantal dringende werken uit te voeren. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03

Dat een gezonde bodem de basis vormt voor een rendabele landbouw hoef je een landbouwer niet uit te leggen. Boeren die met hun bodem begaan zijn, zien steeds vaker de positieve link tussen bodemkwaliteit en hun bedrijfsresultaten. Verrassend? Nee, want een goede bodem is als een verzekering voor een geslaagde oogst.

Lees het volledige artikel zoals verschenen in B&T op 27/02/2020 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02

IMG_20190703_170849 Uit de eerste resultaten van het insectenonderzoek van de Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT) in de zomer van 2019, blijkt dat de experimentele bloemenblokken die de landbouwers hebben aangelegd op hun percelen in kader van het PARTRIDGE project, voldoende insecten bevatten die (jonge) patrijzen graag eten. Deze resultaten tonen dus aan dat de ingezaaide bloemenblokken een geschikte beheermaatregel kunnen zijn om de patrijzenpopulatie in een gebied te herstellen. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
MeTTeS 2020 houtkanten-18

Op 21 februari 2020 werd het LOB- project in Ternat en Dilbeek ook op terrein zichtbaar. Na een lange voorbereidingsfase ging de demo ecologisch landschapsbeheer door waarbij een bomenrij in stappen omgevormd wordt naar een haag/houtkantstructuur die niet alleen voor betere doorgang met minder overhangende takken zorgt, maar die eveneens veel interessanter is voor de aanwezige akkervogels. Bovendien zijn de beheerresten perfect bruikbaar als klimaat-neutrale energiebron. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
 20200218_165936

Op 18 februari 2020 deed de Kwetterweide zijn naam alle eer aan. Aan de Beerselse straat in het gebied van de Meigemheide hoorden we er namelijk de eerste veldleeuwerik van het jaar. Onder een zwerm vinken en kneutjes, opgeschrikt door een sperwer, waren de lokale landbouwers gestart met het beheer van de holle weg. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12


Uitnodiging demo houtkantenbeheer Ternat-Dilbeek
Vrijdag 21 februari 2020 - 11u00
Beeldekensstraat, Ternat

 • Ontvangst
 • Toelichting project 'LOB West-Brabant'
 • Principes van houtkantenbeheer
 • Opportuniteiten voor samenwerking gemeente, landbouwers en sociaal economie
 • Demo en machines
 • Broodje en drankje in het veld

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
Schrijf je hier in

Info & contact:
Joost-Pim Balis, 016 28 64 28,joostpim.balis@agrobeheercentrum.be

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12

Uitnodiging demo houtkantenbeheer Beersel
Dinsdag 18 februari 2020 - 11u00
Kwetterweide, Beersel

 • Ontvangst
 • Toelichting project 'LOB West-Brabant'
 • Principes van houtkantenbeheer
 • Opportuniteiten voor samenwerking gemeente, landbouwers en sociaal economie
 • Demo en machines
 • Broodje en drankje in het veld

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
Schrijf je hier in

Info & contact:
Joost-Pim Balis, 016 28 64 28,joostpim.balis@agrobeheercentrum.be

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Deze slotbrochure kwam tot stand door een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco² in kader van het PDPO-project “Hout=Goud”.Omdat het een verhaal is van de kip of het ei, werd er in dit project voor gekozen om alvast de aanbodzijde van houtige biomassa en de leveringscapaciteit van het lokale landschap uit te werken voor enkele heel concrete cases.Deze brochure is gericht aan alle geïnteresseerden en lokale overheden die gelijkaardige projecten op poten willen zetten of de transitie naar meer groene energie willen maken.

Klik hier voor het eindrapport in pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
   
Waarom vermoorden die monsterlijke machines de bomen? Een vraag die deze periode van het jaar vaak terugkomt in de (sociale)media. Bomen hebben een belangrijke rol te spelen in de klimaatverandering, toch moeten voor een goed beheer ook bomen gekapt worden. In dit artikel hebben we het over houtkanten die voornamelijk met de techniek van hakhoutbeheer in stand gehouden worden.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers. Land- en tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan voordelige prijs. Via deze actie kunnen ook gratis nestkasten aangevraagd worden voor op het bedrijf of bloemenzaad voor de akkerranden, zolang de voorraad strekt.

Lees meer 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
  Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten
28 jan 2020, 
De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
Deelnemen is gratis, gelieve in te schrijven voor 22 jan 2020
Schrijf je hier in

Meer info: landbouw@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 79

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
   
Houtverbranding ligt de laatste tijd sterk onder vuur, en soms terecht. De grote hoeveelheid fijn stof die vrijkomt bij een slechte verbranding is namelijk zeer schadelijk voor de gezondheid. Houtverbranding is echter wel duurzaam als dit op een correcte manier gebeurt, met goede brandstof en in een goede ketel die correct onderhouden wordt. Niet elke kachel is dezelfde, een automatisch gestuurde houtsnipperketel kan je absoluut niet vergelijken met een open haard.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
  ABC Eco² zet zich in voor de boerennatuur in Vlaanderen. Dit kost echter handenvol geld. Dus extra financiële steun is zeker welkom. Wie ons financieel wil steunen kan dit doen op twee manieren. 
 1. Via het online platform Trooper
 2. Via een gift
Lees verder voor meer info.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Mooie reportage van VILTTeeVee en Plattelandstv over het project FABulous Farmers waarbij we een bloemenrand aanleggen bij een landbouwer uit Beersel. Door het inzaaien van een bloemenmengsel op maat worden nuttige insecten aangetrokken, die gaan vervolgens plaaginsecten bestrijden. Knap werk van agrobeheercentrum Eco²HOGENTBiobest Sustainable Crop Management


 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13

Op het platteland is er een groot potentieel om hernieuwbare energie op te wekken. Om de energietransitie te versnellen moet je lokaal beginnen bij mensen met goede ideeën die aan de slag willen of dat al zijn. Dit was de doelstelling van de tweedaagse excursie duurzame biomassa in september, georganiseerd door Innovatiesteunpunt, ZLTO en agrobeheercentrum Eco².

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
BBB_Perceelsrand In zijn masterproef aan KU Leuven wil Jef Sysmans de invloed van akkerrandenbeheer op onkruiden nagaan, meer specifiek: maïspercelen gelegen langs waterlopen. Help Jef en vul onderstaande enquête in (5-tal minuten).  

https://forms.gle/AWKNLhVHhWZnnUKv5

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
De gevolgen van het veranderende klimaat en de dalende bodemkwaliteit worden steeds voelbaarder, versterkt door een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij. {Beek.Boer.Bodem} geeft aan landbouwers in het projectgebied een unieke kans om deel te nemen aan een wervelend project, gericht op het herstellen van het evenwicht tussen water en landbouw.

Interesse? info@agrobeheercentrum.be - 016 28 64 64 
Klik hier voor de pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
 c_rllk_energieke houtkanten Het opnieuw opbouwen van het organischestofgehalte in de bodem is van cruciaal belang voor de bodemgezondheid en de gewasopbrengst. Maar wist je dat ook het landschap en het klimaat er wel bij varen? Houtsnippers uit landschapsonderhoud kunnen het koolstofgehalte in de bodem verhogen en bijdragen aan een klimaatrobuuste bodem.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Vacature Projectcoördinator biomassa uit landschapsbeheer
regio Antwerpen, Oost-Vlaams-Brabant en Limburg
voltijdse tewerkstelling (m/v/xyz) voor onbepaalde duur
Solliciteren kan tot 30/11/2019, gesprekken op 10/12/2019

Klik hier voor de volledige vacature 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
  Naar een new deal voor landbouw en natuur in Vlaanderen? 
Dinsdag 3 dec 2019 - 9u45 - 13u30
Diestsevest 40, 3000 Leuven

 • Toelichting project Contracts 2.0
 • Collectieve aanpak, inspirerend vb uit NL
 • Resultaatsgerichte aanpak, inspirerend vb uit Ierland
 • Reflectie vanuit publiek & panelgesprek
 • Lunch

Deelnemen is gratis maar op inschrijving
Klik hier voor de uitnodiging in pdf
Schrijf je hier in
Meer info: info@agrobeheercentrum.be 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
  7&21 nov & 5 dec 2019
B&B Witte Hoef, Wittehoefstraat 12, 3290 Diest

Deelnemen is gratis
Inschrijving en info 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
  Onze ervaringen met houtsnippers in de bodem is samengevat in het eindrapport van het project Koester de Koolstof.

Download het hier.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
Persmoment De Hagendorser in Halle
Vrijdag 6 september 2019, 14u00 - 17u00
Fabriekstraat 57, 1500 Halle

 • Welkomstwoord en situering ABC Eco² en Werkers
 • Toelichting project LOB West-Brabant
 • Situering van de Hagendorser
 • Demo met toelichting werking machine
 • Napraten met een glas
Klik hier voor de uitnodiging in pdf
Schrijf je hier in tegen woensdag 4 september
Info & contact: 016 28 64 28 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10

landschap Het glooiende landbouwlandschap in West-Sussex en Hampshire, de zingende akkervogels rondom ons en de inspirerende verhalen van lokale landbouwers leidden tot interessante discussies. Wat ze in Engeland kunnen, kunnen wij ook, als we maar samen werken. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Akkerrand_cJoostPimBalis

Het is een open deur intrappen dat landbouw en natuur sterk met elkaar verbonden zijn. Als land- of tuinbouwer komt u er ongetwijfeld regelmatig mee in aanmerking en heeft u wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook niet evident om wegwijs te worden in het kluwen van wetgeving en subsidiemogelijkheden en dit daarenboven te linken aan de concrete situatie op jouw bedrijf met zijn kansen en beperkingen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27


Ondanks alle inspanningen gaan onze akkervogels nog steeds achteruit. In het Partridgeproject willen we daar iets aan doen. Samen met enkele Vlaamse en Europese projectpartners test Agrobeheercentrum Eco² twee nieuwe akkervogelmaatregelen uit. Lees hier het artikel zoals verschenen in Boer&Tuinder op 27 juni 2019.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Persmoment De Vlaams-Brabantse Hagendorser
Vrijdag 28 juni 2019, 12u30 - 14u30
Altenaken-Bleystraat in Hoegaarden, toegang via 'Ravel'

Klik hier voor het programma
Schrijf je hier in (tegen woe 26 juni 2019)
Contact & info: joostpim.balis@agrobeheercentrum.be - 016 28 64 28 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18

Kunnen we ook in de Getestreek samenwerken rond landschapsbeheer en biomassa? 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
 

Infoavond agroforestry: bomen voor veerkracht
Woensdag 10 juli 2019, 16u00-20u30
boomkwekerij Sylva, 't Hand 10, 9950 Waarschoot


 • Onthaal
 • Rondleiding op boomkwekerij Sylva
 • Broodjesmaaltijd
 • Presentaties:
  • Wat is agroforestry?
  • Toelichting kennisloket & dienstverlening
  • Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten
 • Napraten bij pot en pint


Deelname is gratis, inschrijven verplicht tegen 1 juli

Meer info: 09 272 26 76 - paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be

Klik hier voor de uitnodiging in pdf

 
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Bezoek FAB in de Hoeksche Waard  (NL)
24 juni 2019

Programma:
 • Introductie van project
 • Excursie Hoeksche waard (bloemenranden)
 • Diner
 • Mogelijkheid tot overnachting
Enkel voor landbouwers, deelname is gratis
Bekijk de uitnodiging in pdf

Inschrijving en concrete afspraken:
bart.schoukens@agrobeheercentrum.be

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
  Infomoment: Bloemenranden op het landbouwbedrijf om natuurlijke plaagbeheersing te versterken 

Donderdag 27 juni, 13u30
Proefcentrum Pamel, Molenstraat 29, Roosdaal

Programma:
 • Toelichting project
 • Opzet experiment en eerste resultaten
 • Bezoek bloemenranden en experiment
 • Afsluiten met drankje
Vul hier onze vragenlijst over FAB in
Klik hier voor de volledige uitnodiging in pdf

Info & inschrijving:
016 28 64 34 of info@agrobeheercentrum.be 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Broedende kievit 2 Broedende akkervogels raken in nesten tijdens de veldwerkzaamheden, lees hier wat je kan doen als je een nest opmerkt.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
FABulous farmers

Word minder afhankelijk van externe inputs, zoals kunstmest en pesticiden door de toepassing van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB). Het Europees project FABulous Farmers ondersteunt landbouwers alvast bij agro-ecologische keuzes op het bedrijf.[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30

Vorige week werd op het melkveebedrijf van Kwanten een landbouwterrein voorzien van een peilgestuurd drainagesysteem. Tijdens een demomoment konden landbouwers en andere geïnteresseerden uit de regio met eigen ogen komen zien hoe de werken er aan toe gaan, en wat deze techniek kan betekenen voor de landbouwbedrijfsvoering. Burgemeester Frank Smeets en schepen van landbouw Liesbeth Fransen overhandigden een infobord aan landbouwers Jos en Roel Kwanten. De succesvolle dag werd besloten met een hapje en een drankje. 
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
DSC_0091

Van alle gevolgen van de aangaande klimaatverandering heeft de toename van extreme weersomstandigheden wellicht de zwaarste impact op de menselijke samenleving. Zowel de frequentie als de intensiteit van extreme weerfenomenen maken door de klimaatopwarming een stijgende trend door. Periodes van felle neerslag met overstromingen tot gevolg of hittegolven en periodes van uitzonderlijke droogte treden nu al in steeds toenemende mate op. Het is dan ook evident dat de landbouw tot de sectoren wordt gerekend die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering. Land- en tuinbouwers zijn immers sterk afhankelijk van een goed waterbeheer, waarbij zowel tekorten als overschotten problematisch kunnen zijn. In het kader van de klimaatproblematiek vormt het kunnen bufferen van wateren dan ook een cruciaal aandachtspunt. Eén van de beschikbare technieken die hiertoe kan bijdragen betreft het systeem van peilgestuurde drainage. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
Drukwerk

Duurzaam beheer van 2 km houtkant in Maldegem komt overeen met 40.000 L mazout of het equivalent CO2-uitstoot van 15 gezinnen.
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
  Demo Peilgestuurde Drainage
24 april 2019 13u00 - 15u30
Heikanthoeve, Grote Heide 128, 3910 Pelt 

Programma:
 • Welkom (gemeente Pelt)
 • Toelichting projectwerking (ABC Eco²)
 • Bedrijfswinst met peilgestuurde drainage (BDB)
 • Werfbezoek met aanleg peilgestuurde drainage
 • Nabespreking bij hapje en drankje

Inschrijven en contact:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Hoeselt bodem 20160914 4

Projectoproep Leader Kempen en Maasland en Leader Haspengouw zet in op bodem- en waterbeheer, laat dat nu net een van onze expertises zijn. Zit je met een projectidee? Aarzel zeker niet om onze waterman Steve of onze bodemman Jerom te contacteren. 

Info en contact:
Steve Meuris - 016 28 64 64 - steve.meuris@agrobeheercentrum.be
Jerome Rops - 0470 22 64 73 - jerome.rops@agrobeheercentrum.be
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
Foto 1

In de Isabellapolder in Assenede, één van de twee Vlaamse demonstratiegebieden in het PARTRIDGE project, worden twee experimentele akkervogelbeheermaatregelen uitgetest samen met de lokale landbouwers: bloemenblokken en keverbanken. Het aanleggen en beheren van deze maatregelen vergt de nodige kennis bij landbouwers. Om hen dit jaar goed voorbereid van start te laten gaan organiseerde Agrobeheercentrum Eco², samen met de Vlaamse partners, voor de tweede keer een zaaigoedafhaling. Een moment waarop de landbouwers hun zaaigoed voor de bloemenblokken kunnen afhalen en de gelegenheid krijgen om hun kennis uit te wisselen met collega-landbouwers.


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
 

Ken je Jerome al? Jerome Rops is onze nieuwe Projectcoördinator in Zuid-Limburg. Hij neemt de taken van Brecht Lammens, die ons verlaten heeft voor een andere uitdaging, over. Jerome is een boerenzoon op een melkveebedrijf en bioloog van opleiding. Specifiek trekt hij de projecten 'Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren' en 'Koolstofcirkels in Haspengouwse land- en tuinbouw', daarnaast volgt hij ook de agrobeheergroepen in Zuid-Limburg op. Jerome.Rops@agrobeheercentrum.be 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
  Op 17 september 2018 vertrokken we samen met een groep landbouwers, landbouwers in spe, onderzoekers, studenten en adviseurs naar Noord-Frankrijk voor een driedaagse excursie. Op het programma: een bezoek aan zeven agroforestrysystemen. De organisator was het Consortium Agroforestry dat sinds 2011 deze landgebruiksvorm in Vlaanderen onderzoekt, bekendmaakt en begeleiding voorziet voor landbouwers die er willen mee starten. Agroof, een Franse organisatie met gelijkaardige doelstellingen, begeleidde de excursie. Agroforestry kent zeer veel verschijningsvormen; dat wordt ook tijdens de excursie duidelijk. Knotbomen, houtkanten, hagen, bomenrijen voor de productie van kwaliteitshout, hoogstamboomgaarden, alleenstaande bomen en mengingen van dat alles passeren allemaal de revue, in combinatie met een grote diversiteit aan landbouwteelten. Recent toonde onderzoeker Paul Pardon (UGent en ILVO) bij de verdediging van zijn doctoraat aan dat agroforestry veel mogelijkheden biedt om te evolueren naar een duurzamere landbouw. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 2019

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14

Die bomen staan toch in de weg? Bomen nemen toch licht, water en voedingsstoffen af van de gewassen? Mag ik die bomen dan wel kappen? Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Met die vragen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en enkele pionier-landbouwers organiseerde het consortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ op 10 januari 2019 een seminarie op Agriflanders.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
  {Beek.Boer.Bodem} Inputvergadering landbouwers

Lille, Vorselaar, Herentals
Dinsdag 26 feb 2019 - 20u00 - Gemeentehuis Lille

Kasterlee
Donderdag 7 mrt 2019 - 20u00 - Gemeentehuis Kasterlee

Programma:
 • Korte inleiding project {Beek.Boer.Bodem}
 • Input van landbouwers over landbouwproblematiek
 • Investeringsmogelijkheden project
Contact & info:
Maarten Raman 0473 22 40 65
Leen Vervoort 0496 40 60 66

Klik hier voor de uitnodiging in pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
  Inspiratie event: Van Houtkanten tot Warmte
Donderdag 28 februari 2019 - 10u45 - 16u00
PVL, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt 

 • Programma:
 • Ontvangst met koffie
 • Welkom
 • Hoe beheren we houtkanten duurzaam?
 • Hoe kom je tot goede houtsnippers?
 • Van snipper tot warmte de coöperatie
 • Broodjeslunch
 • Terreinbezoek van oogsten tot drogen tot ketel
 • Reflectie
Deelnemen is gratis 
Info en inschrijving: 0494 04 27 47 - andries.saerens@agrobeheercentrum.be 

Klik hier voor de uitnodiging in pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29

Agriflanders vormde in januari een hoogmis voor landbouwers. Ook het Agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) maakte deel uit van het feest. Bezoekers van hun stand waren unaniem overtuigd. Hun werking heeft een degelijke bijdrage in agrarisch natuurbeheer in Vlaanderen. De mooie maquette op hun stand was een schot in de roos. Landbouwers konden met eigen ogen zien dat een win-win situatie tussen landbouw en natuur sterke economische voordelen heeft. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
  Hoe zet jij in op de toekomst?
Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Di 05/02/2019, Aalter

Klik hier voor de uitnodiging  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
2017-03-10 13.41.04
Ben je landbouwer in Oost-Vlaanderen? Goed nieuws!
Doe mee met de groepsaankoop voor plantgoed of bestel gratis nestkasten en bloemenzaden.
 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
20190114_Natuurvlees-page-001  Ronde Tafel: Vermarkten van natuurvlees
Maandag 14 januari 2019 - 10u00 - 14u00
Grand Café De Hoorn, Sluisstraat 79, 3000 Leuven

Programma:
 • Ontvangst met koffie
 • Voorstelling AgroMeatsNature
 • Wie is wie?
 • Vragenronde
 • Synthese
 • Lunch met natuurvlees 
Uitnodiging in pdf

Schrijf je hier in (25€pp, projectpartners gratis)
Info: mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be - 0473 38 48 74

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
201811_ECCO (26 van 51)

Met een slordige 40 waren ze, de koene Vlaamse burgers, boeren en beleidsmakers die samen met ons op 13 november in de vroege ochtend een bus bevolkten om de Lokale Energieversnellingsdagen in Lochem, Nederland te vervoegen met een duidelijk doel: inspiratie opdoen en netwerken van de bovenste plank. Want ja, het moge duidelijk zijn: lokale energiecoöperaties zijn noodzakelijk voor de energietransitie, maar dat maakt het daarom niet evident. Hulp van gelijkgestemden is hierbij dan ook broodnodig.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
81-IMG_0006 Heb jij frustraties over houtkanten, kan je ze appreciëren of zelfs nuttig gebruiken? Met 5 minuten van je tijd help je ons hier meer zicht op te krijgen als aanleiding voor een mogelijk nieuw project. Ga naar deze korte vragenlijst.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
  Dit inspirerende filmpje werd gemaakt door de VLM i.k.v. het Partridge project.
Landbouwer Olivier Mehuys legt uit welke maatregelen hij genomen heeft en vooral ook waarom.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
Als afronding van het leaderproject Boeren op een helling, maakten de projectpartners een korte animatiefilm om landbouwers te overtuigen hun percelen niet-kerend te bewerken. De hevige regens in het voorjaar en de zeer droge zomer zullen verschillende landbouwers doen nadenken hoe ze hun akkers weerbaarder kunnen maken tegen extreme omstandigheden. De partners van Boeren op een helling zijn overtuigd van het nut van niet-kerende bodembewerking en willen landbouwers met hun filmpje en bijbehorend actieplan helpen om de overgang naar deze techniek vlot te maken. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
IMG_6096 Het najaar is de ideale moment voor het graven en herstellen van poelen. Zo vonden ook afgelopen vrijdag instandhoudingswerken voor de knoflookpad plaats. Plaatselijke landbouwers te Peer voeren hier al enkele jaren initiatieven uit die het behoud van deze uiterst zeldzame amfibie moeten verzekeren. Naast de betrokken landbouwers kwam ook een medewerker van Natuurpunt ter plaatse om samen de werken in goede banen te leiden. Op die manier hopen we de knoflookpad een mooie toekomst te geven in deze bijzonder landbouwregio. Maar wat heeft de knoflookpad nu met knoflook?

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
FAB De studiedag ‘Kansen voor functionele agrobiodiversiteit op het landbouwbedrijf’ maakte duidelijk dat bloemenranden niet alleen letterlijk en figuurlijk prachtige public relations verzorgen voor de landbouwsector, maar ook kunnen bijdragen aan de gezondheid van onze gewassen. De studiedag ging door op het proefcentrum Pamel, in het kader van het project FABuleus platteland (Vlaamse overheid, departement Omgeving). 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
 IMG_6188_6d2 Binnen het project Drainage Plus hielden het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België eind september een demomoment te Bree op het bedrijf van Bert Peurteners. Daar konden landbouwers uit de regio met eigen ogen komen zien hoe de omvorming van twee klassiek gedraineerde percelen naar een peilgestuurd gedraineerde akker in zijn werk gaat. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
IMG_20170620_152652

Al meer dan vijf jaar engageren landbouwers zich voor natuur en landschap in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van agrobeheercentrum (ABC) Eco² vzw. Om dit te vieren plaatsten we de voorbije maanden in elke provincie een agrobeheergroep of een project in de kijker. In West-Vlaanderen hielden we halt bij de agrobeheergroep Beverhoutsveld in Beernem. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Groepsfoto

Het PARTRIDGE project is halfweg, dus hoog tijd om de verschillende stakeholders op het platteland te laten kennismaken met de acties die de lokale landbouwers en projectpartners ondernemen om de patrijs, maar ook andere akkervogels, er terug bovenop te helpen in het landbouwgebied. Daarom organiseerden we deze zomer in het demonstratiegebied Isabellapolder enkele terreinbezoeken, of zoals wij het noemen ‘farm walks’. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Uitnodiging Lochem Energie

Lokale energie versnellingsdagen
13-15/11/2018
Lochem, NL


Heb je interesse om een lokaal gedragen Energiecoöperatie op te richten? Of ben je er al mee bezig en wil je ideeën met gelijkgestemden uitwisselen? In het kader van het Interreg project ECCO nodigen wij u daarom uit om deel te nemen aan de internationale lokale energie ‘versnellingsdagen’ van 13 tot 14 november te Lochem, Nederland.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Groepsfoto

Op vraag van de provincie Vlaams Brabant en het proefcentrum Pamel, organiseerde Agrobeheercentrum Eco² op 4 september een studiedag in Bocholt, waar hét pilootproject van warmteproductie uit lokale reststromen van houtkantenbeheer in Vlaanderen in voegen is. En het bleek nog maar eens: biomassa valorisatie uit landschapsbeheer voor warmte is echt een hot topic! De studiedag werd georganiseerd in het kader van het Interreg project ECCO.


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
20180928_Demomoment Peilgestuurde Drainage-Bree-page-001 Demo Peilgestuurde Drainage - Bree - 28 sept 2018 - 13u30 
Vrijdag 28 september 2018 - 13u00 - 15u30
Landbouwbedrijf Peurteners, 't Hasseltkiezel 33, 3960 Bree


Programma:
 • Welkom door gemeente Bree
 • Toelichting project (ABC Eco²)
 • Winnen met peilgestuurde drainage op dit perceel (BDB)
 • Werfbezoek met aanleg peilgestuurde drainage door Drainagebedrijf Rutten
 • Afsluiten & nabespreken met hapje en drankje
Lees hier de uitnodiging in pdf

Info & inschrijving:
Deelnemen is gratis, inschrijven iet verplicht maar wel aan te raden
0470 79 03 39 - steve.meuris@agrobeheercentrum.be

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24

20141008_153814_Android (1) Deze zomer werd het nieuwe LEADER-project ‘Van landbouw tot waterbouw: een gebiedsgericht verhaal’ goedgekeurd. Binnen dit project zullen het agrobeheercentrum Eco² en de bodemkundige dienst van België samen met de wateringen ‘Het Grootbroek’ en ‘de Dommelvallei’, alsook de gemeenten Hamont-Achel, Peer, Bocholt en Neerpelt verder werken aan de uitbouw van een duurzamer waterbeheer binnen het landbouwgebeuren. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
20180829_154209 In de Noorderkempen zet Agrobeheercentrum Eco² de toon met een technologische vlucht vooruit in het agrarisch landschapsbeheer. Opdat de inspanningen die boeren leveren maximaal effect zouden hebben, is er nood aan kennisopbouw en –uitwisseling en aan monitoring van die resultaten. De Hooibeekhoeve, ILVO en Brabants Landschap lichten toe hoe nieuwe technologieën hierbij hun nut kunnen bewijzen. ABC Eco² verkent alvast de mogelijkheid om drones in te schakelen ter bescherming van weidevogels. Tussen de regenbuien door wordt net over de grens met succes gedemonstreerd hoe een drone met warmtecamera (weide)vogelnesten op de radar zet. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
20180912_Uitnodiging5jABCEco2WVl-page-001 5 jaar ABC Eco² in West-Vlaanderen
Op bezoek bij ABG Beverhoutsveld in Beernem
12 september 2018 - 13u30 - 16u30
Zaal 'Het Schepenhuys', Markt 1, 8730 Oedelem (Beernem)
 

Programma:
 • Welkom en inleiding
 • Verwelkoming door Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw in West-Vlaanderen
 • Overzicht 5 jaar ABC Eco² in West-Vlaanderen 
 • ABG Beverhoutsveld
 • Slotwoordje door Claudio Saelens, schepen voor landbouw gemeente Beernem
 • Fietstocht doorheen Beverhoutsveld langs enkele realisaties van de ABG + groepsfoto
 • Afsluiten met een hapje en drankje
Klik hier voor de volledige uitnodiging in pdf

Info & inschrijving:
0470 36 31 01, korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
20180911_Infomoment-FAB-Pamel-page-001 Infomoment: Kansen voor functionele agrobiodiversiteit op het landbouwbedrijf
Dinsdag 11 september 2018 - 13u30 - 17u00
Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal

Programma:
 • Toelichting project FABuleus Platteland (Mathias D'Hooghe, ABC Eco²)
 • Opzet experiment en eerste resultaten (Felix Wäckers, Biobest & Joachim Moens, HoGent)
 • Zoektocht naar nuttige insecten (Joachim Moens & Annelies De Roissart, HoGent)
 • Praktijkervaring akkerbouwgebied Hoeksche Waard
 • Afsluiten met een drankje

Ervaringen en ideeën rond functionele agrobiodiversiteit
Volledige uitnodiging in pdf

Info & inschrijving:
mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be - 0473 38 48 74


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180829_Uitnodiging5jABC Persmoment Agrarisch landschapsbeheer,
een vlucht vooruit 
met demo weidevogeldrone
29/08/2018 - 13u00-17u30
De Bouwhoeve, Bouwhoev 2, 2323 Hoogstraten (Wortel) 

Programma:
 • Welkom en inleiding door Dhr. Caluwé, gedeputeerde landbouw en innovatie provincie Antwerpen
 • 5 jaar ABC Eco² in de provincie Antwerpen
 • Rekenen aan boerennatuur door Ann Schellekens (Hooibeekhoeve)
 • Gebruik van drones in precisielandbouw door Koen Mertens (ILVO)
 • Hedendaags weidevogelbeheer, weidevogeldrone door Marco Renes (Brabants Landschap)
 • Fietstocht met demo weidevogeldrone
 • Afsluiten met streekhapje en drankje
Bekijk de uitnodiging in pdf
Schrijf je hier in

Info & contact:
0496 40 60 66 - leen.vervoort@agrobeheercentrum.be 
 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
IMG_1662 Op wandel in de Boerennatuur!
19/08/2018 - 14u00 - 16u00
Bezoekerscentrum, Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute

Info & inschrijving:  korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be - 0470 36 31 01

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
DSC_0065 Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Oost-Vlaanderen in lokale agrobeheergroepen. Dat gebeurt onder begeleiding van de vzw Agrobeheercentrum (ABC) Eco². Om dit te vieren werden minister Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Sonja De Beker uitgenodigd bij de agrobeheergroep in Maldegem.  De landbouwers stippelden een heuse fietstocht uit langs de realisaties van vijf jaar agrarisch landschaps- en natuurbeheer waarop ze terecht trots mogen zijn. Zo werd er onder meer halt gehouden bij enkele houtkanten. De landbouwers engageren zich namelijk voor het onderhoud van de houtkanten in de ruilverkaveling. Binnen het Leaderproject ‘Hout = Goud’ werden de verkregen beheerresten dit jaar voor het eerst ook verzameld en gedroogd om afzet te zoeken als lokale biomassa. Daarnaast zaaien ze ook bloemenranden in, zijn ze bezig met nestgelegenheden voor onder meer zwaluwen, en zetten ze boeren-burenacties op poten in samenwerking met de plaatselijke landelijke gilde.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Faunaplan-Houtland1

Op 20 juni 2018 vond het symposium ‘Geïntegreerde faunaplanning’ plaats in Brugge. Het doel van dit symposium was om de 80 aanwezigen te inspireren tot meer (geïntegreerde) samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn op het platteland. Hiervoor werden 4 concrete cases uit het PDPO-project faunaplan Houtland voorgesteld, die telkens ook in een ruimere Vlaamse of Europese context werden geplaatst. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10

IMG_2608 

Op 7 en 8 juni waren we samen met de PARTRIDGE projectpartners op studiebezoek in Zwitserland. We maakten er kennis met de Zwitserse landbouw en het bijhorende agromilieubeleid. Daarnaast kregen we ook de kans om een kijkje te nemen in Klettgau, één van de (akkervogel)demonstratiegebieden van de Vogelwarte, het Zwitsers ornithologisch instituut.


 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Flyer (002)-page-001 Maaien en begrazing in natuurgebieden: onontbeerlijk voor natuurbeheer én een bron van voeder voor de veeteelt. Maar is die win-win in balans? Hoe zit het met de voederwaarde van kruidenrijk grasland? En is het business model leefbaar?   AgroMeatsNature, een project door ILVO, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Innovatiesteunpunt, Agrobeheercentrum Eco² en een 10-tal geëngageerde landbouwers, wil via een enquête peilen naar positieve ervaringen en knelpunten die landbouwers ervaren bij dit beheer. 
Vul hier de enquête in.
 [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
20180628_Brochure-HDL-HL vr productie lokale, hernieuwbare warmte)  Om Hout van het project Dijleland (klimaatproject, provincie Vlaams-Brabant) af te sluiten, hebben de projectpartners de koppen bij elkaar gestoken om het stappenplan in een brochure te gieten. Lees hier de brochure 'Houtige landschapselementen voor de productie van lokale, hernieuwbare warmte'. Meer info, surf naar de projectpagina of neem contact met ons op. 016 28 64 28 - joostpim.balis@agrobeheercenturm.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
locatie 1 - Vangerven - demo 20180628 (25) Onder een zomerzonnetje werden afgelopen week de eerste werven van het project Drainage Plus opgeleverd. Te Bocholt werden enkele klassiek gedraineerde percelen omgevormd naar percelen met een peilgestuurd drainagesysteem. Tijdens een demomoment konden landbouwers uit de regio met eigen ogen komen zien hoe de werken er aan toe gaan, en wat de resultaten kunnen betekenen voor hun bedrijf. [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Uitnodiging demomoment Peilgestuurde Drainage - do 28 juni - 13u30-page-001  Demo Peilgestuurde Drainage
28/06/2018 - 13u30
Landbouwbedrijf Vangerven, Nieuwstraat, Bocholt

Programma:
Welkomstwoordje 
Toelichting project
Winnen met peilgestuurde drainage
Werfbezoek met aanleg peilgestuurde drainage
Afsluiten & nabespreking met hapje en drankje 

Uitnodiging in pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
20180625_Dorp7neten-page-001  Slotevenement Dorp van de zeven Neten, Proeftuin voor agrobiodiversiteit 
25 juni 2018 - 10u00
Zaal De Vest, Passtraat 14 Retie

Programma:
 • Ontvangst & welkom
 • Inleiding door gedeputeerde Peter Bellens
 • Kansen voor agrobiodiversiteit in het projectgebied
 • Rekentool 'rekenen aan boerennatuur'
 • Lunch
 • Terreinbezoek aanleg biodiversiteitsmaatregelen
 • Vraagstelling en discussie
 • Einde

Uitnodiging in pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13

Wist je dat een typische hoogstamboomgaard ook agroforestry is? Dat landbouwers tot 80% aanplantsubsidie voor boslandbouw kunnen ontvangen? En dat op de website van het consortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ (www.agroforestryvlaanderen.be) heel wat info gebundeld staat? Misschien ben je wel geïnteresseerd in een van de interessante events die op de plank staan?

20180618_Uitnodiging infoavond agroforestry-Lovendegem-page-001 Infoavond: Agroforestry - bomen voor veerkracht.
Maandag 18 juni 2018 - 16u45 -20u30
Zaal Tempelhof - Tulpenstraat 11, Lovendegem

Programma:
 • Onthaal
 • Terreinbezoek fruitbomen in weiland
 • Broodjesmaaltijd
 • Presentaties: wat is agroforestry, toelichting project, subsidiemogelijkheden
 • Napraten bij pot en pint
Bekijk hier de uitnodiging
Schrijf je in
20180316_AF-Montpellier2_Vierkant_Rez Excursie: Agroforestry in Noord-Frankrijk
17 - 19 september 2018 
Noord-Frankrijk

Focus ligt dit jaar op de productie van kwaliteitshout

Overzicht van de bezoeken:
Bekijk hier het meest volledige programma
Deelnameprijs bedraagt 190 euro, en omvat de busreis, maaltijden en bezoeken,
de meerkost wordt gedragen door het VLAIO-project.

Schrijf je hier in
Meer info: info@agroforestryvlaanderen.be [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Uitnodiging_Symposium_faunaplan-page-001 Symposium Geïntegreerde Faunaplanning
Woensdag 20 juni 2018
VLM gebouw, Velodroomstraat 28, Brugge

Agenda en uitnodiging
Meer info: rlhoutland@west-vlaanderen.be - 050 40 70 22
Schrijf je hier in

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
DSC_0119

De voorjaarswerkzaamheden in kader van het PARTRIDGE project zijn opnieuw gestart. Begin mei werden in het demonstratiegebied in Boekhoute reeds enkele nieuwe percelen ingezaaid met het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel. Samen met de andere Vlaamse partners en de lokale landbouwers proberen we met deze experimentele maatregel de (akkervogel)biodiversiteit opnieuw te laten toenemen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
20180507_Uitnodiging5jABC_Maldegem2-page-001  5 Jaar ABC Eco in Oost-Vlaanderen
Bezoek houtkantenbeheer en Bloemenranden bij ABG Maldegem


7 Mei 2018 13u30 - 17u00
Landbouwbedrijf Claeys, Vulderstraat 9A, 9991 Adegem (Maldegem)


 • Welkom en inleiding
 • Overzicht 5 jaar ABC Eco²
 • Boerenbond en agrarisch landschaps- en natuurbeheer door Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond
 • Gelegenheidstoespraak door Joke Schauvliege, minister landbouw, natuur en omgeving
 • Situering werking lokale agrobeheergroep door bestuurslid Lut D’Hondt, ABG Maldegem.
 • Fietstocht langs oa. 5 jaar houtkantenbeheer en bloemenmengsels
 • Afsluiten met hapje en drankje
Schrijf je hier in

Meer info: 
Mathias D'Hooghe: 0473 38 48 74 - mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
Joost-Pim Balis: 0476 86 25 70 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
IMG_20180330_152839 In het kader van enkele nieuwe projecten en omdat Leon ons verlaat voor zijn zelfstandige activiteiten, zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega's.Solliciteren kan tot 11 mei.

Projectcoördinator biomassa uit landschapsbeheer - regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg

Projectcoördinator agrarisch landschaps- en natuurbeheer - regio Antwerpen 
 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19

Bever De terugkeer van de bever is weliswaar een succes voor de biodiversiteit, maar brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. In landbouwgebied zorgt hij geregeld voor vraatschade en wateroverlast. In het Leaderproject 'Samenwerking bevers & landbouw in NO-Limburg' deden we onlangs kennis op bij onze Noorderburen.  

 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
In maart begon onze nieuwe medewerker Steve Meuris. Hij volgt Michael Vanbriel op als regiocoördinator Noord-Limburg. Steve zal onder meer worden ingezet op projecten rond beverbeheer, natuurbegrazing in de Maasvallei en peilgestuurde drainage van landbouwgronden. Meer informatie over deze projecten kan je terugvinden op onze website.  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Actions: E-mail | Permalink |
27
IMG_20180308_140438 Wil jij een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard, boslandbouwsysteem of bos planten? Voldoet jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de provincie 80 % van de kosten. Stroop je zelf de mouwen op, dan krijg je het plantgoed en beschermingsmateriaal zelfs helemaal gratis. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27

DSC_0577

Woon je in het westelijke deel van Vlaams-Brabant? Wil je meer betrokken worden bij het landschapsbeheer rondom je percelen? Heb je interesse om zelf bepaalde werken uit te voeren? Of wil je hierrond iets kwijt?

Begin dit jaar is het plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ gestart waarin de partners Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Groene Corridor, Agrobeheercentrum Eco² en Pro|Natura de handen in elkaar slaan om het landschapsonderhoud naar een hoger niveau te tillen. Denk hierbij aan duurzaam onderhoud van houtige landschapselementen en trage wegen.

Vul hier je contactinfo in. Met jouw info gaan we dan verder aan de slag om ons te organiseren voor een regulier landschapsbeheer.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
SAM_3199 ASSE- Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Vlaams-Brabant in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van de vzw agrobeheercentrum Eco². Om dit in de kijker te zetten waren we te gast bij de agrobeheergroep in Asse waar landbouwers met steun van de gemeente zich inzetten voor het onderhoud van houtkanten en het creëren van een geschikt habitat voor akkervogels. Met steun van de provincie wordt nu een vervolgproject opgestart om het landschapsbeheer over de gemeentegrenzen heen meer geïntegreerd en planmatig te organiseren in overleg en samenwerking met andere actoren zoals het regionale landschap en pro|natura. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
randenmaaier ovl Om een duidelijker beeld te krijgen over hoe je omgaat met de 1 meter teeltvrije strook, hebben we een korte enquête opgesteld.  Dit duurt slechts 5 minuten en je kan er enkele mooie prijzen mee winnen.  Alvast bedankt om hier even tijd voor te maken. 

Klik hier om je mening te geven.
Zie ook: www.randenmaaier.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
IMG_2315

Dit jaar worden heel wat vogelakkers aangelegd in De Moeren. Afwisselend met de gras-graan-kruidenstroken, dienen landbouwers ook stroken met luzerne aan te leggen. De kennis van de teelt van dit vlinderbloemige gewas is doorheen de jaren echter wat verloren gegaan. Om de lokale landbouwers opnieuw wat meer vertrouwd te maken met dit gewas organiseerde Agrobeheercentrum Eco² vzw op 13 maart 2018, samen met de partners uit stuurgroep De Moeren, een infomoment in De Moeren rond het telen van luzerne.


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
20180315_Demo-vernietiging-groenbedekkers Machinedemo vernietiging groenbedekkers & diepwoelers
15 maart 2018 - 13u30 - 17u00
Steenweg 1, 9570 Lierde

Programma:
 • Verwelkoming & inleiding (Ilse Eeckhout, PCA)
 • 5 jaar ABC Eco² (Maarten Raman, ABC Eco²)
 • Machinedemo vernietiging groenbedekkers (Stefan Muijtjens, landbouwadviseur)
 • Gebruik diepwoelers bij NKB (Stefan Muijtjens, landbouwadviseur)
 • Napraten met een drankje
Deelnemen is gratis
Meer info:
maarten@pcgroenteteelt.be
maarten.raman@agrobeheercentrum.be- 0473 22 40 65

Klik hier voor de uitnodiging in PDF

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
20180306_Uitnodiging5jABCAsse_final 5 Jaar ABC Eco² in Vlaams-Brabant
met bezoek houtkantenbeheer ABG Asse en LOB West-Brabant
dinsdag 6 maart 2018, 15u00 - 17u30
Zaaltje Café De Groenvink, Dorpsstraat 53, 1731 Relegem (Asse)

Programma:
 • Ontvangst met koffie en cake
 • Verwelkoming door Youri Vastersavendts, schepen milieu in de gemeente Asse
 • Presentatie 5 jaar ABC Eco² in Vlaams-Brabant
 • Presentatie ABG Asse, houtkantenbeheer RVK Bollebeek en project LOB West-Brabant
 • Slotwoordje door Monique Swinnen, gedeputeerde landbouw en platteland
 • Huifkartocht door RVK Bollebeek
 • Bezoek houtkant waar ABG aan het werk is, mogelijkheid voor foto
 • Afsluiten met hapje en drankje
Deelnemen is gratis maar gelieve je plekje in de huifkar te reserveren tegen 4 maart. Schrijf je hier in.

Contact: 0476 86 25 70 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180227_Uitnodiging Erosieklassen 2018 Ophasselt  Uitnodiging Erosieklas Ophasselt
Dinsdag 27 februari 2018, 20u45
Feestzaal De Kat, Brambroek 1, 9500 Ophasselt

Programma:
 • Verwelkoming
 • Toelichting resultaten proeven 2017 Gomeros project (PCG & ILVO)
 • Toelichting erosiebestrijding op terrein: worden de randvoorwaarden correct toegepast? (Hubert Hernalsteen, Dep L&V)
 • Discussiemoment: Welke maatregelen worden toegepast? Welke zijn moeilijk te verteren? Welke zijn positief voor landbouw en bodem?
 • Napraten met een drankje
Meer info: Maarten.Raman@agrobeheercentrum.be of +32 473 22 40 65

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180221_Uitnodiging Erosieklassen 2018 Oudenaarde Uitnodiging Erosieklas Oudenaarde
Dinsdag 21 februari 2018, 20u00
Het Molenhuis, Molenstraat 44, 9700 Oudenaarde

Programma:
 • Verwelkoming
 • Toelichting resultaten proeven 2017 Gomeros project (PCG & ILVO)
 • Toelichting erosiebestrijding op terrein: worden de randvoorwaarden correct toegepast? (Hubert Hernalsteen, Dep L&V)
 • Discussiemoment: Welke maatregelen worden toegepast? Welke zijn moeilijk te verteren? Welke zijn positief voor landbouw en bodem?
 • Napraten met een drankje
Meer info: Maarten.Raman@agrobeheercentrum.be of +32 473 22 40 65


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180227_Demomarkt machinaal beheer Demomarkt - Machinaal beheer van houtige KLE's
27 februari 2018, 13u30 - 17u00
Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, 8930 Lauwe (Menen)

Programma:
 • Onthaal met koffie
 • Demonstratiemarkt met takkenslagmaaier, zaagbladmachine, haagscheerder, houtrotor, takkenknipper
 • Infostand agrobeheercentrum Eco²
 • Nakaarten met een drankje
Deelname is gratis, inschrijven is aangewezen.
Schrijf je hier in 
Bekijk hier de uitnodiging in pdf

Info en contact: stadslandschapleieschelde@west-vlaanderen.be of 056 23 49 83


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180219_Uitnodiging demodag streekeigen plantgoed  Uitnodiging demodag: Integratie van het bedrijf met streekeigen groen
Maandag 19 februari 2018, 11u00 - 15u00
Landbouwbedrijf van Lisabeth Jan, Groeneweg 3, Wontergem

Agenda:
 • Welkom door gedeputeerde Vercamer
 • Doorlopende demonstratie aanplant
 • Doorlopende info rond groepsaankoop en subsidie streekeigen plantgoed (Filip De Smet, provincie Oost-Vlaanderen)
 • Doorlopende info rond de aanplantingswerken via Werkers (Eline Snauwaert)
Deelname is gratis
Met steun van provincie Oost-Vlaanderen en Werkers

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06

ABG_Land-van-Loon
De Limburgse provincieraad keurde op 17 januari de concessieovereenkomst goed voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebied in Borgloon. De lokale agrobeheergroep (ABG) ‘Land van Loon’ krijgt een aantal percelen rechtstreeks in beheer die in het kader van de ruilverkaveling Jesseren omgevormd worden van landbouw- naar natuurgebied. Deze beslissing is een van de sluitstukken van het project ‘De Cirkel’ dat door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opgezet werd met het oog op het beheer van natuurgebied binnen voornoemde ruilverkaveling.

Foto: ABG Land van Loon met gedeputeerde Inge Moors


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Actions: E-mail | Permalink |
19
In het kader van een aantal projecten, hebben we momenteel een vacature voor een voltijdse tewerkstelling (m/v) voor onbepaalde duur: Projectcoör...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
20171129_Uitnodiging infodag-page-001 Duurzame energie in het Meetjesland: Houtige biomassa
AFGELAST WEGENS TE SLECHT WEER.

29 november 2017, 14u00, Vakebuurtstraat 267 A te Maldegem

In het kader van het Leaderproject "Hout=Goud" organiseren agrobeheercentrum Eco² en Regionaal Landschap Meetjesland een demonstratie rond het oogsten en verwerken van houtige biomassa. Dit pilootproject heeft als doel om het gebruik van houtige biomassa als duurzame energiebron en het ecologisch verantwoord beheer van de houtkanten binnen het Meetjesland te promoten.

Agenda:
14u00 - 14u30: Ontvangst
14u30 - 15u00: Voorstelling project "Hout=Goud"
15u00 - 15u30: Terreinbezoek en demo 
15u30 : Napraten met hapje en drankje [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
uitnodiging Q&Aevent 21 november 2017-page-001  Agenda:
09u30-10u00: Ontvangst met koffie en gebak
10u00-11u00: Voorstelling 'Energiek Landschap (RLLK & ABC Eco²)
11u00-11u30: Draagvlak, een echte must! Hoe werken we daaraan? (RLLK-PDPO Hagehelden)
11u30-12u30: Uw vragen over 'Energiek Landschap'
12u30-13u30: Broodjeslunch

13u30-16u30: Terreinbezoek: houtkanten in het landschap, oogsten van kwaliteitssnippers, bezoek houtsnipperinstalatie Bocholt

16u30: einde

Scholencampus PVL, Biotechnicum, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
schrijf je hier in!

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Uitnodiging infomoment kr grasl 2017-page-001
'Kruidenrijk grasland' is niet of weinig bemest grasland met heel wat kruiden. Onderzoek toont aan dat dit soort graslanden voordelen van hebben voor zowel natuur, jacht als landbouw. 

Op zaterdag 9 december 2017 om 14u00 organiseren we hierover een infomoment voor natuurbeheerders, jagers en landbouwers.
Locatie: Jan Praetzaal ni Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan 43, 9240 Zele (achter bibliotheek).

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
WTD 2017

23 en 24 september waren we ook met het Agrobeheercentrum Eco² aanwezig op de Werktuigendagen. Naast de info over onze werking en de voorstelling van onze projecten, kon je op onze staand ook terecht om de randenmaaier van dichtbij te bewonderen.   
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
SAM_0599
Ben je zo ook benieuwd hoe onze stand er dit jaar uitziet, welke machines we in de kijker plaatsen en welke projecten we zullen voorstellen? Kom zeker een kijkje nemen, een babbeltje slaan en een pintje drinken. Tot dan! #WTD2017  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Het historisch landschap tussen Bos van Aa en Kollintenbos is, samen met het omwald gedeelte van Bos van Aa, eigendom van Waterwegen en Zeekanaal (W...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
IMG_20170704_142721
Sinds januari 2017 kunnen landbouwers in De Moeren de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ afsluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op dinsdag 4 juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² in kader van het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ hierrond een infomoment, waarin zowel de inhoudelijke als praktische aspecten van deze beheerovereenkomst aan bod kwamen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
DSC_0025
Een prachtige foto van de LG Doorslaar! Ze hopen op de 1ste prijs van de fotowedstijd van het project Platteland in de Bloemetjes. Stuur je foto's zeker nog door. http://www.agrobeheercentrum.be/Platteland-in-de-bloemetjes #Agrobeheercentrum #LandelijkeGilden #plattelandindebloemetjes #PDPOomgevingskwaliteit #OostVlaanderen

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Ravels Begin december 2016 organiseerde het agrobeheercentrum Eco² in en met de gemeente Ravels enkele demodagen over houtkantenbeheer door landbouwers. Landbouwers, natuurliefhebbers en lokale beleidsmakers maakten kennis met het concept en met de machines. Dat leidde telkens tot positieve reacties. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Actions: E-mail | Permalink |
10
Actions: E-mail | Permalink |
30
Interesse en kennis rond landschap/natuur/landbouw, en op zoek naar een job?
Dan ben jij een van de 2 projectmedewerkers die wij zoeken! 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Het agrobeheercentrum Eco², Landelijke Gilden, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Inverde organiseren samen een praktische workshop rond het aanleg en beheer van bloemenweiden. Deze gaat door op: woensdag 18 mei 2016 van 9.30 tot 12.30u
De workshop is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Dit gaat door op campus Kompas, Noordlaan 10, Wetteren, in de mediatheek van de middelbare school.


Inschrijven
 via kristof@rlsd.be 052 33 89 10

Klik hier voor de uitnodiging in pdf: Workshop bloemenweide uitnodiging.pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
);