Nieuws

23
20180423_Uitnodiging5jABC_Maldegem  5 Jaar ABC Eco in Oost-Vlaanderen
Bezoek houtkantenbeheer en Bloemenranden bij ABG Maldegem


7 Mei 2018 13u30 - 17u00
Landbouwbedrijf Claeys, Vulderstraat 9A, 9991 Adegem (Maldegem)


 • Welkom en inleiding
 • Overzicht 5 jaar ABC Eco²
 • Boerenbond en agrarisch landschaps- en natuurbeheer door Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond
 • Gelegenheidstoespraak door Joke Schauvliege, minister landbouw, natuur en omgeving
 • Situering werking lokale agrobeheergroep door bestuurslid Lut D’Hondt, ABG Maldegem.
 • Fietstocht langs oa. 5 jaar houtkantenbeheer en bloemenmengsels
 • Afsluiten met hapje en drankje
Schrijf je hier in

Meer info: 
Mathias D'Hooghe: 0473 38 48 74 - mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
Joost-Pim Balis: 0476 86 25 70 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
IMG_20180330_152839 In het kader van enkele nieuwe projecten en omdat Leon ons verlaat voor zijn zelfstandige activiteiten, zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega's.Solliciteren kan tot 11 mei.

Projectcoördinator biomassa uit landschapsbeheer - regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg

Projectcoördinator agrarisch landschaps- en natuurbeheer - regio Antwerpen 
 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19

Bever De terugkeer van de bever is weliswaar een succes voor de biodiversiteit, maar brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. In landbouwgebied zorgt hij geregeld voor vraatschade en wateroverlast. In het Leaderproject 'Samenwerking bevers & landbouw in NO-Limburg' deden we onlangs kennis op bij onze Noorderburen.  

 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
In maart begon onze nieuwe medewerker Steve Meuris. Hij volgt Michael Vanbriel op als regiocoördinator Noord-Limburg. Steve zal onder meer worden ingezet op projecten rond beverbeheer, natuurbegrazing in de Maasvallei en peilgestuurde drainage van landbouwgronden. Meer informatie over deze projecten kan je terugvinden op onze website.  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
Actions: E-mail | Permalink |
27
IMG_20180308_140438 Wil jij een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard, boslandbouwsysteem of bos planten? Voldoet jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de provincie 80 % van de kosten. Stroop je zelf de mouwen op, dan krijg je het plantgoed en beschermingsmateriaal zelfs helemaal gratis. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27

DSC_0577

Woon je in het westelijke deel van Vlaams-Brabant? Wil je meer betrokken worden bij het landschapsbeheer rondom je percelen? Heb je interesse om zelf bepaalde werken uit te voeren? Of wil je hierrond iets kwijt?

Begin dit jaar is het plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ gestart waarin de partners Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Groene Corridor, Agrobeheercentrum Eco² en Pro|Natura de handen in elkaar slaan om het landschapsonderhoud naar een hoger niveau te tillen. Denk hierbij aan duurzaam onderhoud van houtige landschapselementen en trage wegen.

Vul hier je contactinfo in. Met jouw info gaan we dan verder aan de slag om ons te organiseren voor een regulier landschapsbeheer.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
SAM_3199 ASSE- Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Vlaams-Brabant in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van de vzw agrobeheercentrum Eco². Om dit in de kijker te zetten waren we te gast bij de agrobeheergroep in Asse waar landbouwers met steun van de gemeente zich inzetten voor het onderhoud van houtkanten en het creëren van een geschikt habitat voor akkervogels. Met steun van de provincie wordt nu een vervolgproject opgestart om het landschapsbeheer over de gemeentegrenzen heen meer geïntegreerd en planmatig te organiseren in overleg en samenwerking met andere actoren zoals het regionale landschap en pro|natura. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
randenmaaier ovl Om een duidelijker beeld te krijgen over hoe je omgaat met de 1 meter teeltvrije strook, hebben we een korte enquête opgesteld.  Dit duurt slechts 5 minuten en je kan er enkele mooie prijzen mee winnen.  Alvast bedankt om hier even tijd voor te maken. 

Klik hier om je mening te geven.
Zie ook: www.randenmaaier.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
IMG_2315

Dit jaar worden heel wat vogelakkers aangelegd in De Moeren. Afwisselend met de gras-graan-kruidenstroken, dienen landbouwers ook stroken met luzerne aan te leggen. De kennis van de teelt van dit vlinderbloemige gewas is doorheen de jaren echter wat verloren gegaan. Om de lokale landbouwers opnieuw wat meer vertrouwd te maken met dit gewas organiseerde Agrobeheercentrum Eco² vzw op 13 maart 2018, samen met de partners uit stuurgroep De Moeren, een infomoment in De Moeren rond het telen van luzerne.


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
20180315_Demo-vernietiging-groenbedekkers Machinedemo vernietiging groenbedekkers & diepwoelers
15 maart 2018 - 13u30 - 17u00
Steenweg 1, 9570 Lierde

Programma:
 • Verwelkoming & inleiding (Ilse Eeckhout, PCA)
 • 5 jaar ABC Eco² (Maarten Raman, ABC Eco²)
 • Machinedemo vernietiging groenbedekkers (Stefan Muijtjens, landbouwadviseur)
 • Gebruik diepwoelers bij NKB (Stefan Muijtjens, landbouwadviseur)
 • Napraten met een drankje
Deelnemen is gratis
Meer info:
maarten@pcgroenteteelt.be
maarten.raman@agrobeheercentrum.be- 0473 22 40 65

Klik hier voor de uitnodiging in PDF

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
20180306_Uitnodiging5jABCAsse_final 5 Jaar ABC Eco² in Vlaams-Brabant
met bezoek houtkantenbeheer ABG Asse en LOB West-Brabant
dinsdag 6 maart 2018, 15u00 - 17u30
Zaaltje Café De Groenvink, Dorpsstraat 53, 1731 Relegem (Asse)

Programma:
 • Ontvangst met koffie en cake
 • Verwelkoming door Youri Vastersavendts, schepen milieu in de gemeente Asse
 • Presentatie 5 jaar ABC Eco² in Vlaams-Brabant
 • Presentatie ABG Asse, houtkantenbeheer RVK Bollebeek en project LOB West-Brabant
 • Slotwoordje door Monique Swinnen, gedeputeerde landbouw en platteland
 • Huifkartocht door RVK Bollebeek
 • Bezoek houtkant waar ABG aan het werk is, mogelijkheid voor foto
 • Afsluiten met hapje en drankje
Deelnemen is gratis maar gelieve je plekje in de huifkar te reserveren tegen 4 maart. Schrijf je hier in.

Contact: 0476 86 25 70 - joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180227_Uitnodiging Erosieklassen 2018 Ophasselt  Uitnodiging Erosieklas Ophasselt
Dinsdag 27 februari 2018, 20u45
Feestzaal De Kat, Brambroek 1, 9500 Ophasselt

Programma:
 • Verwelkoming
 • Toelichting resultaten proeven 2017 Gomeros project (PCG & ILVO)
 • Toelichting erosiebestrijding op terrein: worden de randvoorwaarden correct toegepast? (Hubert Hernalsteen, Dep L&V)
 • Discussiemoment: Welke maatregelen worden toegepast? Welke zijn moeilijk te verteren? Welke zijn positief voor landbouw en bodem?
 • Napraten met een drankje
Meer info: Maarten.Raman@agrobeheercentrum.be of +32 473 22 40 65

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180221_Uitnodiging Erosieklassen 2018 Oudenaarde Uitnodiging Erosieklas Oudenaarde
Dinsdag 21 februari 2018, 20u00
Het Molenhuis, Molenstraat 44, 9700 Oudenaarde

Programma:
 • Verwelkoming
 • Toelichting resultaten proeven 2017 Gomeros project (PCG & ILVO)
 • Toelichting erosiebestrijding op terrein: worden de randvoorwaarden correct toegepast? (Hubert Hernalsteen, Dep L&V)
 • Discussiemoment: Welke maatregelen worden toegepast? Welke zijn moeilijk te verteren? Welke zijn positief voor landbouw en bodem?
 • Napraten met een drankje
Meer info: Maarten.Raman@agrobeheercentrum.be of +32 473 22 40 65


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180227_Demomarkt machinaal beheer Demomarkt - Machinaal beheer van houtige KLE's
27 februari 2018, 13u30 - 17u00
Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, 8930 Lauwe (Menen)

Programma:
 • Onthaal met koffie
 • Demonstratiemarkt met takkenslagmaaier, zaagbladmachine, haagscheerder, houtrotor, takkenknipper
 • Infostand agrobeheercentrum Eco²
 • Nakaarten met een drankje
Deelname is gratis, inschrijven is aangewezen.
Schrijf je hier in 
Bekijk hier de uitnodiging in pdf

Info en contact: stadslandschapleieschelde@west-vlaanderen.be of 056 23 49 83


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20180219_Uitnodiging demodag streekeigen plantgoed  Uitnodiging demodag: Integratie van het bedrijf met streekeigen groen
Maandag 19 februari 2018, 11u00 - 15u00
Landbouwbedrijf van Lisabeth Jan, Groeneweg 3, Wontergem

Agenda:
 • Welkom door gedeputeerde Vercamer
 • Doorlopende demonstratie aanplant
 • Doorlopende info rond groepsaankoop en subsidie streekeigen plantgoed (Filip De Smet, provincie Oost-Vlaanderen)
 • Doorlopende info rond de aanplantingswerken via Werkers (Eline Snauwaert)
Deelname is gratis
Met steun van provincie Oost-Vlaanderen en Werkers

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06

ABG_Land-van-Loon
De Limburgse provincieraad keurde op 17 januari de concessieovereenkomst goed voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebied in Borgloon. De lokale agrobeheergroep (ABG) ‘Land van Loon’ krijgt een aantal percelen rechtstreeks in beheer die in het kader van de ruilverkaveling Jesseren omgevormd worden van landbouw- naar natuurgebied. Deze beslissing is een van de sluitstukken van het project ‘De Cirkel’ dat door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opgezet werd met het oog op het beheer van natuurgebied binnen voornoemde ruilverkaveling.

Foto: ABG Land van Loon met gedeputeerde Inge Moors


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
Uitnodiging infodag 25 januari-page-001  Duurzame energie in het Meetjesland: Houtige biomassa
25 januari 2018, 14u00,
Vakebuurtstraat 267 A te Maldegem


Agenda:
14u00 - 14u30: Ontvangst
14u30 - 15u00: Voorstelling project "Hout=Goud"
15u00 - 15u30: Terreinbezoek en demo 
15u30 : Napraten met hapje en drankje 

Schrijf je hier in!

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
Grauwe Kiekendief
© Werkgroep Grauwe kiekendief 
Het wordt uitkijken naar de komst van de eerste Grauwe kiekendief in De Moeren. Komend voorjaar worden er door enkele lokale landbouwers maar liefst 48 ha ‘vogelakkers’ aangelegd. De vogelakker is een mooi voorbeeld van een win-win situatie tussen landbouw en natuur: de teelt van luzerne als groenvoer voor vee wordt gecombineerd met de aanleg en beheer van gras-kruidenstroken.  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Actions: E-mail | Permalink |
19
In het kader van een aantal projecten, hebben we momenteel een vacature voor een voltijdse tewerkstelling (m/v) voor onbepaalde duur: Projectcoör...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
Infobord Hoeselt Woensdag 22 november begon Agrobeheercentrum Eco² zijn tour door Vlaanderen in viering van het vijfjarige bestaan. Er werd met fierheid teruggeblikt op de laatste vijf jaar. Ondertussen werken we met meer dan 300 landbouwers samen in 31 agrobeheergroepen verspreid over alle Vlaamse provincies. Ook zijn er heel wat natuur- en milieuprojecten gerealiseerd. Met deze innovatieve projecten rond bodem, water, landschap en natuur wordt kennis opgedaan voor landbouwers en beleid. De focus van het praktische gedeelte lag op het Leaderproject Koester de koolstof.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
2017-11-15_Loddington 3

Van 13 tot 16 november 2017 was het verzamelen geblazen in Engeland. Na de bijeenkomst van de 11 PARTRIDGE projectpartners werd aansluitend op 15 en 16 november een tweedaagse excursie georganiseerd voor de landbouwers uit de 10 Europese demonstratiegebieden. Ook uit Vlaanderen waren enkele landbouwers aanwezig.  

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
20171129_Uitnodiging infodag-page-001 Duurzame energie in het Meetjesland: Houtige biomassa
AFGELAST WEGENS TE SLECHT WEER.

29 november 2017, 14u00, Vakebuurtstraat 267 A te Maldegem

In het kader van het Leaderproject "Hout=Goud" organiseren agrobeheercentrum Eco² en Regionaal Landschap Meetjesland een demonstratie rond het oogsten en verwerken van houtige biomassa. Dit pilootproject heeft als doel om het gebruik van houtige biomassa als duurzame energiebron en het ecologisch verantwoord beheer van de houtkanten binnen het Meetjesland te promoten.

Agenda:
14u00 - 14u30: Ontvangst
14u30 - 15u00: Voorstelling project "Hout=Goud"
15u00 - 15u30: Terreinbezoek en demo 
15u30 : Napraten met hapje en drankje [Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
20171114_5JABC_Uitnodiging_kk 5 jaar ABC Eco² in Limburg, demoperceel Koester de koolstof
Woe 22/11/2017 vanaf 14u, Cultuurhuis Den Dries, Groenplaats 20, 3890 Gingelom


Agrobeheercentrum Eco² bestaat 5 jaar en gaat op tour! Het komende jaar zullen we halt houden in alle 5 Vlaamse provincies en hierbij onze werking voorstellen gekoppeld aan een terreinbezoek of demomoment van een lopend project. De eerste halte is de provincie Limburg waar we een demobezoek in het kader van het Leaderproject "Koester de Koolstof" op de agenda staat.

Agenda:

 • Verwelkoming door Inge Moors, gedeputeerde voor landbouw & platteland
 • Presentatie 5 jaar ABC Eco² in Limburg
 • Presentatie Koester de Koolstof in Haspengouw
 • Demomoment toediening van houtige snippers
 • Receptie met hapje en drankje


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
Uitnodiging_studiemoment kruidenrijk grasland_2017 Uitnodiging: "Studiemoment Kruidenrijke Graslanden"
Vrijdag 24 november 10u

10u00: Ontvangst
10u15: Toelichting project 'Zaad van Hier' (RLRL)
11u00: Kruidenrijke graslanden voor landbouw natuur en jacht (RLSD)
11u30: Toelichting project 'Randenmaaier' (ABC Eco²)
12u00: Omvormen van gazon naar soortenrijk grasland in openbaar groep (Stad Aalst)
12u30: Vragen + Lunch

Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht
Schrijf je hier in


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
IMG_2016 Wat is een keverbank of beetlebank? Wat is het nut van deze maatregel voor patrijzen? Hoe wordt een keverbank het best aangelegd? Hoe moet dit onderhouden worden? …   

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
uitnodiging Q&Aevent 21 november 2017-page-001  Agenda:
09u30-10u00: Ontvangst met koffie en gebak
10u00-11u00: Voorstelling 'Energiek Landschap (RLLK & ABC Eco²)
11u00-11u30: Draagvlak, een echte must! Hoe werken we daaraan? (RLLK-PDPO Hagehelden)
11u30-12u30: Uw vragen over 'Energiek Landschap'
12u30-13u30: Broodjeslunch

13u30-16u30: Terreinbezoek: houtkanten in het landschap, oogsten van kwaliteitssnippers, bezoek houtsnipperinstalatie Bocholt

16u30: einde

Scholencampus PVL, Biotechnicum, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt

Klik hier voor de uitnodiging in pdf
schrijf je hier in!

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Uitnodiging infomoment kr grasl 2017-page-001
'Kruidenrijk grasland' is niet of weinig bemest grasland met heel wat kruiden. Onderzoek toont aan dat dit soort graslanden voordelen van hebben voor zowel natuur, jacht als landbouw. 

Op zaterdag 9 december 2017 om 14u00 organiseren we hierover een infomoment voor natuurbeheerders, jagers en landbouwers.
Locatie: Jan Praetzaal ni Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan 43, 9240 Zele (achter bibliotheek).

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
WTD 2017

23 en 24 september waren we ook met het Agrobeheercentrum Eco² aanwezig op de Werktuigendagen. Naast de info over onze werking en de voorstelling van onze projecten, kon je op onze staand ook terecht om de randenmaaier van dichtbij te bewonderen.   
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
SAM_0599
Ben je zo ook benieuwd hoe onze stand er dit jaar uitziet, welke machines we in de kijker plaatsen en welke projecten we zullen voorstellen? Kom zeker een kijkje nemen, een babbeltje slaan en een pintje drinken. Tot dan! #WTD2017  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Op donderdag 31 augustus werd in Boekhoute het Europese project ‘PARTRIDGE’ officieel voorgesteld aan de lokale landbouwers, jagers, beleidsambtenaren, natuurverenigingen, …Minister Joke Schauvliege maakte even tijd vrij om samen met de lokale landbouwers en projectpartners een kijkje te nemen op een perceel dat werd ingezaaid met het göttinger-bloemenmengsel.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Agenda:

 • 13 u: Welkom door gedeputeerde van landbouw mevrouw Swinnen
 • 13 u 15: Kleine landschapselementen en de gemeentelijke visie door Schepen Jan
 • Verdoodt
 • 13 u 30: De werking van het agrobeheercentrum Eco²en de verschillende toepassingen
 • van landschapsonderhoud.
 • 14 u 30: Demonstratie oogsten van houtkanten en maken van kwaliteitssnippers
 • 15 u: Vraagstelling
 • 15 u 30 Einde
De demo is gratis, maar schrijf je zeker in.
Klik hier voor de pdf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
IMG_20170704_142721
Sinds januari 2017 kunnen landbouwers in De Moeren de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ afsluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op dinsdag 4 juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² in kader van het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ hierrond een infomoment, waarin zowel de inhoudelijke als praktische aspecten van deze beheerovereenkomst aan bod kwamen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
DSC_0025
Een prachtige foto van de LG Doorslaar! Ze hopen op de 1ste prijs van de fotowedstijd van het project Platteland in de Bloemetjes. Stuur je foto's zeker nog door. http://www.agrobeheercentrum.be/Platteland-in-de-bloemetjes #Agrobeheercentrum #LandelijkeGilden #plattelandindebloemetjes #PDPOomgevingskwaliteit #OostVlaanderen

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
IMG_20170615_194651 Op 15 en 16 juni waren we te gast bij onze Engelse projectpartner van de Game & Wildlife Conservation Trust in Engeland. Deze field trip werd georganiseerd in kader van het partridge project en stond in teken van kennisuitwisseling rond doeltreffend en efficiënt patrijzenbeheer in akkerbouwgebied. In het Southdowns National Park (Arundel) en in Rotherfield konden we de effectiviteit van de Engelse beheermaatregelen aanschouwen: heel wat patrijzen, maar ook andere akkervogels zoals veldleeuweriken, geelgorzen en kieviten konden we waarnemen. Met de opgedane kennis, inspiratie en ervaring wil het Agrobeheercentrum Eco² zich, o.a. binnen het partridge project, verder inzetten voor akkervogels in Vlaanderen. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Actions: E-mail | Permalink |
29
Actions: E-mail | Permalink |
09
Als land- of tuinbouwer kom je ongetwijfeld regelmatig in aanraking met natuur en heb je wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden, enz. en dit daarenboven te linken aan de concrete situatie op je bedrijf. Met het ABC Eco² zijn we goed thuis in deze complexe materie en is het onze missie om win-wins te zoeken tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO²: ECOnomie x ECOlogie). We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden. Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ (een PDPO III-maatregel) kun je als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
31805316473_e3ccc36774_o

In januari 2017 waren onze machines oa. aan het werk in de gemeente Bocholt. Er werd in 5.4 kilometer houtkanten hakhoutbeheer uitgevoerd, verspreid over 52 individuele houtkanten van gemiddeld 100m lengte. In totaal werd er 900 m³ snippers geproduceerd, welke nu tot volgende herfst gestockeerd en gedroogd worden om dan verschillende scholen in Bocholt te verwarmen.[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Werken op de grens met landbouw en natuur is ook interessant voor studenten. Zo hebben we in het voorjaar van 2017 maar liefst 4 studenten die bij ons stage lopen en/of de praktische kant van hun eindwerk uitwerken. Tijl, Dries, Jean en Yannick stellen zichzelf hier even voor:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Ravels Begin december 2016 organiseerde het agrobeheercentrum Eco² in en met de gemeente Ravels enkele demodagen over houtkantenbeheer door landbouwers. Landbouwers, natuurliefhebbers en lokale beleidsmakers maakten kennis met het concept en met de machines. Dat leidde telkens tot positieve reacties. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Actions: E-mail | Permalink |
10
Actions: E-mail | Permalink |
30
Interesse en kennis rond landschap/natuur/landbouw, en op zoek naar een job?
Dan ben jij een van de 2 projectmedewerkers die wij zoeken! 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Het agrobeheercentrum Eco², Landelijke Gilden, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Inverde organiseren samen een praktische workshop rond het aanleg en beheer van bloemenweiden. Deze gaat door op: woensdag 18 mei 2016 van 9.30 tot 12.30u
De workshop is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Dit gaat door op campus Kompas, Noordlaan 10, Wetteren, in de mediatheek van de middelbare school.


Inschrijven
 via kristof@rlsd.be 052 33 89 10

Klik hier voor de uitnodiging in pdf: Workshop bloemenweide uitnodiging.pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |