Nieuws

10
Leader k&m De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceert een nieuwe oproep voor plattelandsprojecten. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro toewijzen aan projecten die ingepast kunnen worden in de thema's van de lokale ontwikkelingsstrategie. Projectconcepten indienen tegen 25 januari 2018. Heb je in deze regio een idee dat we samen kunnen uitwerken? 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
WTD 2017

23 en 24 september waren we ook met het Agrobeheercentrum Eco² aanwezig op de Werktuigendagen. Naast de info over onze werking en de voorstelling van onze projecten, kon je op onze staand ook terecht om de randenmaaier van dichtbij te bewonderen.   
[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
SAM_0599
Ben je zo ook benieuwd hoe onze stand er dit jaar uitziet, welke machines we in de kijker plaatsen en welke projecten we zullen voorstellen? Kom zeker een kijkje nemen, een babbeltje slaan en een pintje drinken. Tot dan! #WTD2017  


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
Op donderdag 31 augustus werd in Boekhoute het Europese project ‘PARTRIDGE’ officieel voorgesteld aan de lokale landbouwers, jagers, beleidsambtenaren, natuurverenigingen, …Minister Joke Schauvliege maakte even tijd vrij om samen met de lokale landbouwers en projectpartners een kijkje te nemen op een perceel dat werd ingezaaid met het göttinger-bloemenmengsel.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
Agenda:

  • 13 u: Welkom door gedeputeerde van landbouw mevrouw Swinnen
  • 13 u 15: Kleine landschapselementen en de gemeentelijke visie door Schepen Jan
  • Verdoodt
  • 13 u 30: De werking van het agrobeheercentrum Eco²en de verschillende toepassingen
  • van landschapsonderhoud.
  • 14 u 30: Demonstratie oogsten van houtkanten en maken van kwaliteitssnippers
  • 15 u: Vraagstelling
  • 15 u 30 Einde
De demo is gratis, maar schrijf je zeker in.
Klik hier voor de pdf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
IMG_20170704_142721
Sinds januari 2017 kunnen landbouwers in De Moeren de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ afsluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op dinsdag 4 juli organiseerde het Agrobeheercentrum Eco² in kader van het leaderproject ‘Samen boeren voor akkervogels in De Moeren’ hierrond een infomoment, waarin zowel de inhoudelijke als praktische aspecten van deze beheerovereenkomst aan bod kwamen. 


[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
DSC_0025
Een prachtige foto van de LG Doorslaar! Ze hopen op de 1ste prijs van de fotowedstijd van het project Platteland in de Bloemetjes. Stuur je foto's zeker nog door. http://www.agrobeheercentrum.be/Platteland-in-de-bloemetjes #Agrobeheercentrum #LandelijkeGilden #plattelandindebloemetjes #PDPOomgevingskwaliteit #OostVlaanderen

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
IMG_20170615_194651 Op 15 en 16 juni waren we te gast bij onze Engelse projectpartner van de Game & Wildlife Conservation Trust in Engeland. Deze field trip werd georganiseerd in kader van het partridge project en stond in teken van kennisuitwisseling rond doeltreffend en efficiënt patrijzenbeheer in akkerbouwgebied. In het Southdowns National Park (Arundel) en in Rotherfield konden we de effectiviteit van de Engelse beheermaatregelen aanschouwen: heel wat patrijzen, maar ook andere akkervogels zoals veldleeuweriken, geelgorzen en kieviten konden we waarnemen. Met de opgedane kennis, inspiratie en ervaring wil het Agrobeheercentrum Eco² zich, o.a. binnen het partridge project, verder inzetten voor akkervogels in Vlaanderen. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Actions: E-mail | Permalink |
29
Actions: E-mail | Permalink |
09
Als land- of tuinbouwer kom je ongetwijfeld regelmatig in aanraking met natuur en heb je wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden, enz. en dit daarenboven te linken aan de concrete situatie op je bedrijf. Met het ABC Eco² zijn we goed thuis in deze complexe materie en is het onze missie om win-wins te zoeken tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO²: ECOnomie x ECOlogie). We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden. Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ (een PDPO III-maatregel) kun je als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
31805316473_e3ccc36774_o

In januari 2017 waren onze machines oa. aan het werk in de gemeente Bocholt. Er werd in 5.4 kilometer houtkanten hakhoutbeheer uitgevoerd, verspreid over 52 individuele houtkanten van gemiddeld 100m lengte. In totaal werd er 900 m³ snippers geproduceerd, welke nu tot volgende herfst gestockeerd en gedroogd worden om dan verschillende scholen in Bocholt te verwarmen.[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Werken op de grens met landbouw en natuur is ook interessant voor studenten. Zo hebben we in het voorjaar van 2017 maar liefst 4 studenten die bij ons stage lopen en/of de praktische kant van hun eindwerk uitwerken. Tijl, Dries, Jean en Yannick stellen zichzelf hier even voor:

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
randenmaaier ovl Landbouwers en andere beheerders van de open ruimte hebben heel wat vragen en moeilijkheden bij het beheer van dreven en randen van een perceel. Zeker sinds de eerste meter langs waterlopen niet meer behandeld mag worden met herbiciden wordt er gezocht naar een alternatief beheer. Maar hoe moet je de randen dan wel beheren zodat je bramen en onkruiden onder controle houdt? 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
pidb+logo's
Woensdag 17 mei organiseren we in Berlare een bijenwandeling met focus op graslandbeheer. Gidsen Jan Maertens (RLSD) en Michaël Crapoen (vzw Durme) gaan mee op stap en vertrekken om 19.30 uur aan taverne 't Veerhuis, Waterhoek 25 in Berlare. Deelnemen is gratis. Na afloop staat er een drankje voor je klaar. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
Actions: E-mail | Permalink |
16

    IMG_20170215_150111
 

Landschapsbriketten

Lanceringsactie: €3,70 / 5 briketten (10 kg)

Wil jij ook stoken op lokale biomassa?
Het hout waarvan u gaat genieten aan de haard,
werd door land-schaps-bouwers uit de regio
geoogst in de gemeente Hoeselt  

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
Actions: E-mail | Permalink |
01
79-IMG_0004

Begin januari kregen we het bericht dat ons projectvoorstel ‘Groene randen’ werd goedgekeurd in het kader van de projectoproep AGNABIO (agrarisch natuurbeheer en agrobiodiversiteit). De focus van de projectoproep lag deze keer op ‘kansen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor een rendabele en natuurvriendelijke landbouw’. Met het projectvoorstel wil ABC Eco² kansen en knelpunten nagaan m.b.t. de invulling van EAG via lijnvormige landschapselementen zoals akkerranden en houtkanten.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01

 

Partridge (2)
Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen goed.  Het ABC Eco² diende een erkenningsaanvraag in voor de categorie ‘Gewestelijke thematische verenigingen’.  Eind november 2016 werd onze aanvraag goedgekeurd.  Hiermee krijgt het ABC Eco² erkenning door de overheid voor zijn werking in het kader van landschaps- en natuurbeheer. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Ravels Begin december 2016 organiseerde het agrobeheercentrum Eco² in en met de gemeente Ravels enkele demodagen over houtkantenbeheer door landbouwers. Landbouwers, natuurliefhebbers en lokale beleidsmakers maakten kennis met het concept en met de machines. Dat leidde telkens tot positieve reacties. 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
Actions: E-mail | Permalink |
13
Actions: E-mail | Permalink |
10
Actions: E-mail | Permalink |
21
Partridge (2) Recent ging het Europese Interreg North Sea Region project ‘Partridge’ van start. Binnen dit project werken 11 partners uit Vlaanderen (Agrobeheercentrum Eco², Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse Landmaatschappij, Hubertusvereniging Vlaanderen, Inagro), Nederland (Vogelbescherming Nederland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap), Duitsland (Georg-August Universität), Engeland en Schotland (Game & Wildlife Conservation Trust) samen om de achteruitgang van de patrijzenpopulaties in het ‘North Sea Region’ gebied tegen te gaan en om de meest effectieve en duurzame beheermaatregelen in kaart te brengen.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15

DSC00096 C Landbouw en natuur zijn sterker met elkaar verbonden dan vaak gedacht. Voor een goed evenwicht heeft de natuur de landbouw nodig en omgekeerd. De kerkuilenactie, waar de ABG De Faluintjes aan mee werkt, is hier een mooi voorbeeld van. Een landbouwbedrijf biedt een uitermate geschikte nestgelegenheid voor de kerkuil en de landbouwers hebben er alleen maar voordelen bij. De uil is namelijk een natuurlijke bestrijder van muizen en ratten; hij vangt tot 3000 muizen per jaar. Op het persmoment van 7 december hingen Iwein De Koninck (CD&V) en Katrien Beulens (CD&V), beiden schepen in Aalst, de eerste van twintig uilenbakken op in de boerderij van een landbouwer in Baardegem. Agrobeheergroep De Faluintjes werkte het ophangsysteem uit, assisteerde met de hoogtewerker en zal ook helpen om de overige uilenbakken op te hangen bij collega’s-landbouwers in de regio.  

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
Hooi van hier Met het project ‘Hooi van Hier’ wordt er getracht een boost te geven aan het beheer van grazige percelen zoals weilanden, akkerranden, particuliere eigendommen, hoogstamboomgaarden en allerlei overhoekjes in beemden. In Haspengouw en Voeren zijn er tal van zulke percelen aanwezig die mits een aangepast en goed beheer een economische en ecologische meerwaarde kunnen opleveren.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
De Plaatselijke Groep Haspengouw heeft een nieuwe Leader-oproep gelanceerd. Projectconcepten kunnen tot en met 24 maart 2017 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotereprojecten die invulling kunnen geven aan de thema’s en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie. De goedkeuring van de projecten door de Plaatselijke Groep Haspengouw is voorzien voor eind 2017. De uitvoering van de projecten kan dan vlak erna starten.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30
Interesse en kennis rond landschap/natuur/landbouw, en op zoek naar een job?
Dan ben jij een van de 2 projectmedewerkers die wij zoeken! 

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
Actions: E-mail | Permalink |
25
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 10 oktober 2016 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 400.000 euro besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in de thema's en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie. Projectconcepten (max 3 A4's) kunnen tot en met vrijdag 3 februari 2017, 12.00u worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 27 juni 2017, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2019.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
Persmoment_Jesseren Op dinsdag 18 oktober zette de agrobeheergroep (ABG) Land van Loon hun werking in de verf tijdens een persmoment. In Borgloon en omstreken werken landbouwers, middenveldorganisaties en gemeentebesturen al lange tijd samen aan oplossingen tegen erosie. Tientallen grasstroken, erosiedammen en bufferbekkens werden op strategische plaatsen aangelegd. De aanleg van deze erosiewerende infrastructuur vergt uiteraard structureel onderhoud. Om dit collectief te organiseren werden in 2014 zogenaamde ‘erosieteams’ opgericht. Onder de noemer van een agrobeheergroep werken land- en tuinbouwers samen en maken ze afspraken over het landschapsbeheer om de gevolgen van erosie in te perken. Het agrobeheercentrum Eco² staat in voor de coördinatie en biedt de agrobeheergroepen inhoudelijke ondersteuning.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04

Het agrobeheercentrum Eco², Landelijke Gilden, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en Inverde organiseren samen een praktische workshop rond het aanleg en beheer van bloemenweiden. Deze gaat door op: woensdag 18 mei 2016 van 9.30 tot 12.30u
De workshop is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Dit gaat door op campus Kompas, Noordlaan 10, Wetteren, in de mediatheek van de middelbare school.


Inschrijven
 via kristof@rlsd.be 052 33 89 10

Klik hier voor de uitnodiging in pdf: Workshop bloemenweide uitnodiging.pdf

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |