Bekijk Artikel

27

MALDEGEM - Sinds eind november loopt er in Maldegem een nieuw en uniek samenwerkingsproject tussen boer, burger en bestuur. Landbouwers en vrijwilligers zetten zich in voor het onderhoud van houtkanten in landbouwgebied. Agrobeheercentrum Eco² zorgt voor begeleiding en het gemeentebestuur coördineert de onderhoudswerken.

Samenwerking

Een tiental landbouwers uit de agrobeheergroep Groot-Maldegem en vrijwilligers van de Landelijke Gilden beheren sinds eind november mee het landschap aan Malecote ‘De Kom’ en de Gouden Dries in Adegem. Een nieuw en uniek samenwerkingsproject dat er kwam op initiatief van het gemeentebestuur en de landbouwers, in overleg met Landelijke Gilden en het agrobeheercentrum Eco². Schepen van Landbouw Geert De Roo: ‘Op woensdag en zaterdag snoeien de landbouwers en vrijwilligers de bomen en onderhouden ze de houtkanten die langs hun weilanden staan.”

Voor de landbouwers is deze samenwerking alvast positief. “Ondanks de drukke werkzaamheden op het landbouwbedrijf, werken de boeren graag mee aan het beheer”, aldus Erik Cuelenaere, landbouwer en voorzitter van de agrobeheergroep in Maldegem.

Plaatselijk initiatief

Ruim tien jaar geleden werden er in het kader van een ruilverkaveling heel wat houtkanten aangeplant in het Maldegemse landbouwgebied. Maar voor het beheer ervan was er niet meteen een pasklaar antwoord.

In 2013 ging het college in op een uitnodiging van de landbouwers van de bedrijfsgilde. Als gevolg van die ontmoeting vroeg het college aan de gemeentelijke Groendienst om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. In 2014 werden dan de nodige middelen vrijgemaakt. Een tiental landbouwers uit de agrobeheergroep greep deze kans met beide handen. Zo kwam deze samenwerking in een stroomversnelling terecht. De gemeente vergoedt de landbouwers voor het gebruik van hun materiaal en hun tijdsinzet.

Agrobeheercentrum Eco²

Agrobeheercentrum Eco² zorgt voor de begeleiding en organisatie van de landbouwers bij deze samenwerking. Regiocoördinator Frederik Vereecken: “Wij geloven volledig in dit project tussen boer, burger en bestuur. In Maldegem zijn zo’n 16 boeren aangesloten bij de agrobeheergroep. De goede samenwerking met de Landelijke Gilden en het gemeentebestuur maakt dit project uniek in Vlaanderen. We zullen proberen om dit samenwerkingsmodel ook aan te bieden in andere gemeenten.”

Vrijwilligers van Landelijke Gilden

Bij de onderhoudswerken worden de landbouwers ondersteund door een tiental vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn lid van de plaatselijke afdelingen van de Landelijke Gilden. In ruil voor hun werk, zoals meehelpen opkuisen, kunnen ze het snoeihout als brandhout gebruiken.

Vormingssessie

“Veiligheid is een prioriteit als je met een grote groep werkt aan bomen en houtkanten”, zegt Frederik Vereecken. “Maar we willen ook dat er op zo’n manier gesnoeid wordt zodat de ingrepen een positieve impact hebben op de natuur. Daarom hebben wij op de eerste werkdag een opleiding gegeven aan de landbouwers en vrijwilligers. Door die vormingssessie beperken we het risico voor de landbouwers en de natuur. Een erkende boomverzorger heeft tijdens een halve werkdag de veiligheidsaspecten toegelicht en getoond hoe je het beste kan snoeien.”

Duurzame toekomst

In overleg met het agrobeheercentrum Eco² en de landbouwers onderzoekt het gemeentebestuur hoe ze deze samenwerking duurzamer kan organiseren. Een eventuele samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland in functie van een beheerplan voor alle gemeentelijke houtkanten is niet uitgesloten.


Foto's kan je hier bekijken.

Info:

Frederik Vereecken

Regiocoördinator agrobeheercentrum Eco²

E-mail   frederik.vereecken@agrobeheercentrum.be

GSM     +32 471 860 710

Actions: E-mail | Permalink |