Bekijk Artikel

26

ASSE -  Bij de oprichting van de agrobeheergroep (ABG) in Asse kregen de landbouwers een jaar geleden de mogelijkheid om zelf in te staan voor het onderhoud van gemeentelijke houtkanten tussen en langs hun percelen. Afgelopen winter werden 5 houtkanten geselecteerd in het gebied van de ruilverkaveling Bollebeek. Na het opstellen van een beheerplan en beheerfiches in samenwerking met en goedgekeurd door de gemeente, werden achterstallige houtkanten terug in hakhout gezet.

Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken om de 5 à 15 jaar, afhankelijk van de soort, afgezet tot net boven de grond (10 tot 20 cm). Op het eerste zicht lijkt dit een drastische ingreep, maar in het voorjaar worden nieuwe scheuten gevormd uit de overblijvende stobben. De begroeiing krijgt zo de kans om te verjongen waardoor je een verrijking krijgt van de biodiversiteit; niet enkel de flora, maar ook akkervogels en wild halen er een voordeel uit en de goede beworteling gaat  erosie tegen. Op termijn krijg je heel mooie dikke hakhoutstoven die honderden jaren oud kunnen worden. De meeste inheemse houtsoorten kunnen in hakhout beheerd worden: wilg, es, hazelaar en els, maar ook linde, iep, eik en beuk.

De houtkanten die deze winter aangepakt werden:

  • houtkant aan het verlengde van de Oude Merchtemsebaan
  • houtkant dwars op het einde van de bovenvermelde houtkant
  • holleweg in een bocht van de Hammesehoek
  • houtkant boven op de kouter, dwars op de Hammesehoek
  • houtkant langs de beek aan de Rasselstraat


De gemeente Asse onderzoekt nog de mogelijkheden van de beheerresten (houtsnippers en stamhout) als klimaatneutrale energiebron. Op deze manier creëren we een win-win-win: 1) De biodiversiteit gaat erop vooruit. 2) De landbouwers kunnen de werken zelf uitvoeren en zijn tevreden dat de houtkanten geen negatieve gevolgen heeft voor hun gewassen. En 3) de beheerresten hebben een functie gevonden als klimaatneutrale energiebron.

Naast het houtkantenverhaal wordt de ABG in het voorjaar ook ingeschakeld voor het inzaaien van graankruidenstroken voor akkervogels, een initiatief van de gemeente Asse. Naast gemeentelijke kanten, kunnen in het kader van vergroeningsmaatregelen ook landbouwperceeltjes ingezaaid worden als ecologische aandachtsgebied.

We zijn nog steeds op zoek naar geïnteresseerde landbouwers om het werkpakket verder uit te breiden of om mogelijke vergroeningsmaatregelen samen uit te werken.

Klik hier voor foto's.

Voorzitter ABG Asse Dirk Roggeman - abgasse@gmail.com 
Secretaris ABG Asse Bart De Baerdemaeker
Regiocoördinator ABC Eco² Joost-Pim Balis 0476 86 25 70 – joostpim.balis@agrobeheercentrum.be

Actions: E-mail | Permalink |