Bekijk Artikel

26
KRUIBEKE, BAZEL, RUPPELMONDE - De Provincie Oost-Vlaanderen keurde enkele weken geleden een subsidieaanvraag van het Agrobeheercentrum Eco² goed rond landschapsbeheer in de polder van Kruibeke Bazel en Rupelmonde. 

Met dit project wil het agrobeheercentrum Eco² de landbouwers ondersteunen bij het weidevogelbeheer dat ze hier uitvoeren. De landbouwers zijn nog niet vertrouwd met deze nieuwe vorm van landschapsbeheer en ervaren enkele praktische problemen. Het project biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de lokale organisaties een aantal experimenten uit te voeren, de landbouwers extra te informeren en te begeleiden. Onderstaande activiteiten staan alvast op het programma:

  • Organiseren van demo’s over beheer zoals maaien van riet, beheer van pitrus, jacobskruiskruid, …
  • Infomomenten over bvb. aandachtspunten voor runderen die grazen in natte graslanden, …
  • Beheerwerken ter ondersteuning van de landbouwers bij het bestrijden van probleemonkruiden zoals jacobskruiskruid, pitrus, …

In het gebied zelf zijn ongeveer een 30 landbouwers actief.  Op 5 maart werd de aftrap van het project gegeven met een eerste infovergadering over aandachtspunten bij begrazing met runderen op natte percelen.  

Actions: E-mail | Permalink |