Bekijk Artikel

27
LIMBURG - In het kader van de provinciale actie 'Boeren Planten bij Boeren, zagen 31 land- en tuinbouwers dit voorjaar nieuwe aanleg van erfbeplanting rond hun bedrijfsgebouwen. De actie gebeurde in samenwerking met de vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (LiSRO) en werd mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Limburg. 

Maar liefst 28.500 stuks streekeigen plantsoen werd door vennoten van agro|aanneming in de grond gestopt als houtkanten, hagen, fruitbomen, solitaire bomen en laanbeplantingen. Al het plantgoed was drager van het label 'Plant van Hier', wat een streekeigen en autochtone afkomst garandeert. De provinciale landschapsarchitecte zorgde voor goed onderbouwde plannen. De landschapselementen werden dan ook volgens de regels van de kunst ondersteund met kastanjehoutenpalen of landschapsvriendelijk-ogende galva ursusdraad. Gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors trok 75.000 euro uit voor de realisatie van deze aanplant- en inrichtingsactie. Of hoe land-schaps-bouwers hun naam in Limburg eer aandoen!

Actions: E-mail | Permalink |