Bekijk Artikel

27

ZEMST - Recent keurde de gemeente Zemst een financiële bijdrage voor het ABC Eco² goed. De gemeente verwoordde het als volgt in een persbericht.

Het ABC Eco² is al een hele tijd actief op het grondgebied van Zemst. Zo heeft het de landbouwers gesensibiliseerd en overtuigd om mee in het natuurbeheer van het bos van Aa te stappen. Er werden onderhandelingen opgestart met Waterwegen en Zeekanaal en Natuurpunt over de mogelijke inschakeling van landbouwers in dit beheer. En in februari 2014 werd een raamakkoord opgesteld. Nu werkt het agrobeheercentrum Eco² aan de beheervisie voor het gebied en binnenkort zullen de eerste percelen in het Bos van Aa in natuurbeheer komen bij ABC Eco² en dus bij de landbouwers. De volgende stappen van dit traject vragen een intensieve opvolging en het is belangrijk om de landbouwers goed te begeleiden bij dit proces. Omdat het ABC Eco² deze begeleiding vanuit zijn reguliere werking niet langer kan verzorgen, werd de gemeente gevraagd om deze werking financieel te ondersteunen. Voor Zemst werd een jaarlijks bedrag van € 1 750 overeengekomen. Dit gebeurt ook in de andere gemeenten waar het agrobeheercentrum Eco² actief is. 


Bron: Persbericht gemeente Zemst
Contact: regiocoördinator Mathias D'Hooghe: 0473 38 48 74 - mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be 

Actions: E-mail | Permalink |