Bekijk Artikel

20
Uitnodiging_Coop_Explore_4_juli_2015_Malempré.pdf

Kijk eens over het muurtje! Neem deel aan een Coop Explore en bezoek een coöperatieve onderneming. Laat je inspireren, vergroot je deskundigheid en deel je coöperatieve ervaringen. Deze keer zijn we te gast in Malempré. Dit Belgisch-Luxemburgse dorpje verwarmt zich via twee coöperaties, enerzijds de consumenten van het lokaal warmtenetwerk, anderzijds de producenten die de energie leveren.

Waar en wanneer ?
Salle des Fêtes, rue Derrière la Tour,11 in 6960 Malempré (Manhay) op zaterdag 4 juli 2015.

Programma

10u30 Onthaal met koffie
11u00 Verwelkoming en korte toelichting door Coopburo, TWECOM-partners en REScoop
11u15 Vincent Sépult, bezieler van Malempré, la chaleur d’y vivre, geeft inzicht in o.a.:
• de historiek, aanleiding en plan van aanpak;
• de verhouding tussen de twee coöperaties: wat is missie, visie en strategie van de coöperatie(s);
• het coöperatieve model: wie zijn de leden, wat zijn hun belangen, welke dienstverlening krijgen ze, hoeveel investeren ze en hoe organiseert men de zeggenschap;
• het  nancieel plaatje: o.a. de rendabiliteit en de prijsvorming.
13u00 Broodjes met streekproducten
14u00 Rondleiding langs de technische installaties
15u00 Afsluiter met een drankje

Praktisch
Deze activiteit is voor mensen die actief zijn in een coöperatie of geïnteresseerd zijn in het ondernemingsmodel en inspiratie willen opdoen. En voor boeren en burgers die geïnteresseerd zijn in lokale energieopwekking. Inschrijven doe je via www.coopburo.be en voor 23 juni 2015.
De deelnemingsprijs bedraagt 20 euro. Cera-vennoten betalen 10 euro. De presentaties en uitleg zullen in het Frans plaatsvinden, maar er wordt simultane vertaling in het Nederlands voorzien.


[Read More...]

Actions: E-mail | Permalink |