Bekijk Artikel

22

BORGLOON - Naast de ABG-werking is het agrobeheercentrum Eco² ook betrokken bij het beheer van de aanwezige houtkanten binnen de ruilverkaveling. Alle partners die met landschapsbeheer bezig zijn verzamelen zich in ‘De Cirkel’. Dat is een overlegplatform waarin naar duurzame oplossingen voor het onderhoud van het landschap na aanleg van de ruilverkaveling wordt gezocht. Actions: E-mail | Permalink |
);