Bekijk Artikel

22

SIBERIE - In Siberië, al meer dan honderd jaar een uitgestrekt landbouwgebied in Peer, hebben de lokale landbouwers zich verzameld in een nieuwe agrobeheergroep (ABG). Naar aanleiding van het project ‘Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer’ brengen het agrobeheercentrum Eco² en watering De Dommelvallei landbouwers samen om aan actief stuwpeilbeheer te doen. Eerder werden ook al agrobeheergroepen in Neerpelt, Hamont-Achel en Bocholt in het kader van dat project opgericht. Het is immers belangrijk om ook na uitgevoerde projecten in de opvolging ervan te voorzien.   SAM_0103

Dommel

Belangrijk voor Siberië is de Dommel. Wat op Siberië ontspringt als een klein beekje, gevoed door allerlei kleine perceelgrachten, mondt in Nederland uit in de Maas als een grote rivier. Het beschikbare water zo lang mogelijk vasthouden daar waar het valt, is een van de doelen van een goed agrarisch stuwpeilbeheer. Zo kan je trouwens je teelt in drogere periodes langer voorzien van beschikbaar water. Stroomafwaarts zijn er bij piekdebieten zo ook minder snel problemen te verwachten. De landbouwers van de ABG Siberië maken samen afspraken over de stuwhoogtes van de elf stuwen in het gebied. Zo zorgen ze ervoor dat ze zoveel mogelijk water vasthouden, uiteraard zonder daarbij voor wateroverlast te zorgen!

Beheerovereenkomsten

Naast het stuwpeilbeheer kent Siberië ook een traditie in de aanleg en het beheer van beheerovereenkomsten. Langs de Dommel en haar zijgrachten liggen al heel wat grasstroken. Ook uitgesteld maaien om de populaties weidevogels een kans te bieden is er goed ingeburgerd. Door zich als groep te verenigen zal het beheer van dergelijke stroken en percelen ook gemakkelijker geregeld kunnen worden.

Lokaal

Binnen de agrobeheergroep vallen er dus heel wat zaken te bespreken en – ook belangrijk – uit te voeren. Zo kan er lokaal steeds kort op de bal gespeeld worden, met alle voordelen voor de lokale landbouwers van dien. 


Foto's kan je hier bekijken. 


Actions: E-mail | Permalink |
);