Bekijk Artikel

29

Het studiebureau Agroof, dat jarenlange expertise heeft opgebouwd rond agroforestry, ontwikkelde in 2013 de reeks CahierDVD “Aanplant en snoei van bomen in het veld”. Wervel vertaalde deze uitgave van 48 pagina's en 2u40 video. Het is een zeer praktisch en tijdloos werk waar jezeker heel wat nuttige informatie kan uithalen. De waardevolle ervaringen en kennis uit Frankrijk zijn in heel Europa toepasbaar.

Deze uitgave licht toe hoe je makkelijk kwaliteitshout kan produceren met bomen die in het volle licht staan. Dit werk behandelt noch biomassaproductie, nog fruitproductie, noch de snoei van bosbomen. Het is gebaseerd op de ervaringen van technici, boomkwekers, bosbouwers en landbouwers. Vanuit deze gezamenlijke kennisbasis was het doel niet om een "gebruiksaanwijzing" te maken over hoe je bomen leidt, maar eerder getuigenissen en specifieke vaardigheden te verzamelen, om de praktijk in de realiteit te leren kennen. Een "instrument" om de eenvoudige handelingen van de aanplant en snoei van bomen in het volle licht beter te begrijpen en zich eigen te maken. 

Actions: E-mail | Permalink |
);