Bekijk Artikel

29

BALEN - De veldkapellen en een aantal andere erfgoedelementen in de Malou in Balen kregen een grondige opknapbeurt. Deze actie kaderde binnen het LEADER-project ‘Landschapsherstel en agrarisch natuurbeheer in de recente landbouwontginning Malou te Balen’ dat Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete het voorbije anderhalf jaar uitvoerde in samenwerking met de gemeente, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agrobeheercentrum Eco2.

In het project werd samen met alle betrokkenen onderzocht hoe het behoud van de identiteit van deze voormalige landbouwontginning kan samen gaan met de verdere ontwikkeling als modern landbouwlandschap. Dit resulteerde onder meer in de opmaak van een landschapsvisie die uitspraken doet over de (zand-)wegen, erfbeplantingsplannen, bouwkundig erfgoed en het groen-blauwe netwerk in het gebied zoals de taplopen, bermen, dreven en houtkanten. Het ontwerp wordt de komende maanden verder besproken met de bewoners en gebruikers van het gebied en moet gaan dienen als basis voor verdere ingrepen in het landschap.

Een van de concrete maatregelen in het plan, het herstel van de typische erfgoedelementen in het gebied, werd nu reeds uitgevoerd. Bouwwerken Stefan Dierckx uit Balen renoveerde de grote veldkapel aan de Antverpialaan, Natuurwerk vzw nam de andere veldkapelletjes en stenen erfgoedelementen voor haar rekening.

     

“Het verschil mag gezien worden”, meent schepen Wim Wouters van Balen. “Het was een evidente keuze om als eerste terreinactie deze elementen aan te pakken, omdat ze heel typerend zijn voor het gebied. Ze waren echter niet meer in goede staat. Iedereen was het er dan ook over eens dat ze een facelift konden gebruiken, zodat ze ook de komende decennia het uitzicht van de Malou kunnen blijven bepalen.”

De Malou dankt haar naam aan voormalig minister van financiën J. Malou die dit deel van de Schoorse Heide rond 1865 aankocht. In 1928 kwam het gebied van 317ha vervolgens in handen van verzekeringsmaatschappij Antverpia. Nadat een industriële ontwikkeling mislukte, werd het gebied ontwikkeld als een voor die tijd innovatieve landbouwkolonie met onder meer 20 modelhoeven. Die bepalen vandaag nog steeds in grote mate het uitzicht van de Malou.

Actions: E-mail | Permalink |
);