Bekijk Artikel

03
Onlangs nam het agrobeheercentrum Eco² in samenwerking met een aantal partners in Nederland, Ierland, Frankrijk en Roemenië het voortouw voor de oprichting van een Europees netwerk rond gebiedsgerichte samenwerking voor publieke diensten (European Network on Territorial Cooperation for the provision of Public Goods). Het centraal idee achter het netwerk is dat door samenwerking op landschapsschaal meer en efficiënter resultaat kan geboekt worden op vlak o.a.  biodiversiteit en water dan via versnipperde initiatieven op individueel niveau. Hoewel Nederland en Vlaanderen koplopers zijn op dit vlak, neemt immers de interesse voor samenwerkingsverbanden rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer ook in andere Europese lidstaten toe. De manier waarop deze samenwerkingsverbanden worden vormgegeven, verschilt van land tot land, elk op zijn leest en voorgeschiedenis gestoeld. Via het netwerk willen we van elkaar leren, kennis en ervaringen uitwisselen en ook andere geïnteresseerde partners inspireren. Zo staan we ook voor gezamenlijke uitdagingen en kansen, zoals de rol van samenwerkingsverbanden bij de implementatie van het plattelandsbeleid. Via een artikel in het Europese magazine ‘Rural Connections’ deze zomer hebben we het netwerk voorgesteld aan een grote groep plattelandsorganisaties en een oproep voor samenwerking gedaan. 

Meer info klik hier. pagina 17


DSC_0731
Actions: E-mail | Permalink |
);