Bekijk Artikel

04

 

Cartoon Lectrr 


BOCHOLT - Op 17 september 2015 werd in Bocholt het eerste Vlaamse warmtenet, gestookt op houtsnippers uit lokale houtkanten, in gebruik genomen. De coöperatie ‘Landschapsenergie’ pakt zo uit met een win-winsysteem voor landbouwers, gebruikers én de biodiversiteit en biedt meteen een antwoord op de problematiek rond fossiele brandstoffen.

Vorig jaar werd in Bocholt de coöperatie ‘Landschapsenergie’ opgericht door de gemeente Bocholt, basisschool De Driehoek, PVL, Biotechnicum, Agro|Aanneming en Regionaal Landschap Lage Kempen. De coöperatie startte een pilootproject, waarbij de scholencampus en het Parochiehuis via een houtsnipperketel en warmtenet verwarmd worden door houtsnippers, geoogst uit lokale houtkanten in Bocholt.
Het pilootproject is een onderdeel van het internationaal Interreg IVB NWE-project TWECOM (‘Towards eco-energetic communities). De coöperatie nam, met ondersteuning van de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid, de investering in de snipperkachel en het warmtenet op zich. De coöperatie baat ook de installatie uit en staat in voor het onderhoud. De verschillende partners binnen de coöperatie hebben elk hun eigen rol.

De gemeente Bocholt brengt haar houtkanten in waardoor deze goedkoper en beter dan voorheen worden onderhouden. De landbouwers, verenigd in een agrobeheergroep, staan in voor het cyclisch hakhoutbeheer – het oogsten -  van de houtkanten. “Meteen een extra inkomen voor de landbouwers”, zegt gedeputeerde Inge Moors. “Met Europese en provinciale subsidies zijn speciale machines aangekocht, die bovendien ook elders in de provincie Limburg ingezet worden voor het beheer van houtkanten.”

De scholencampus en het Parochiehuis zijn aangesloten op het warmtenet en engageren zich om de lokale houtsnippers af te nemen voor hun houtsnipperketel. Schepen Jan Verjans: “De school werd voordien grotendeels verwarmd op aardgas. Door over de schakelen op lokale houtsnippers ondersteunen de school en de gemeente Bocholt nu lokale landbouwers én zorgen we mee voor meer biodiversiteit in het landschap.

Regionaal Landschap Lage Kempen, tenslotte, helpt met het opstellen van een houtkanten-beheerplan voor de komende 30 jaar. Gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens zien nog voordelen: “Ook voor de biodiversiteit is het gebruik van lokale houtsnippers een goede zaak. Door de houtkanten opnieuw te gaan beheren creëren we meer variatie in het landschap: jonge bomen en scheuten worden afgewisseld met volgroeide houtkanten. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Bovendien wordt een oud gebruik opnieuw levend. Ondertussen tonen de eerste opbrengsten trouwens aan dat het oogsten van de houtkanten de onderhoudskosten van de houtkanten aanzienlijk drukken, het is dus niet enkel goed voor de natuur, maar ook voor de portemonnee.”

Lokale houtkanten gebruiken voor verwarming van openbare gebouwen is inderdaad een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Geen internationaal fluctuerende marktprijzen, geen verre transporten, meer werkgelegenheid in eigen streek én winst voor de biodiversiteit. Bovendien groeien houtkanten na het oogsten terug: om de ca 10 jaar zijn ze klaar om te oogsten. Hernieuwbare, lokale energie dus. Om schoolgebouwen en het parochiehuis een jaar lang te verwarmen zijn zo’n 190 ton lokale houtsnippers nodig. Die hoeveelheid oogsten we uit ca 4 km houtkanten. Als je weet dat er in Bocholt alleen al 100 km houtkanten staan, weet je dat deze lokale energiebron nog groeipotentieel heeft.
Actions: E-mail | Permalink |
);