Bekijk Artikel

02
OOST-VLAANDEREN - 

Provincie organiseert groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers 

De Provincie Oost-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt land- en tuinbouwers bij het aanplanten van bomen of struiken op hun bedrijf met een derde groepsaankoop plantgoed.

Nieuw: nestkasten
Nieuw deze editie is dat er ook (voor nieuwe stallen en loodsen) nestkasten voor verschillende soorten hoevefauna zoals de hoevezwaluw, insecten, mussen, steenuil en vleermuizen kunnen aangevraagd worden. En als extraatje wordt er per bestelde hoogstamboom een boombinder meegeleverd.

"Met de groepsaankoop plantgoed willen we de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren", aldus gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw. "Met de nestkasten wil de Provincie extra nestgelegenheid bieden aan hoevefauna."

Bestelprocedure
Elke Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen via de bestelbon op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed.

De volledig ingevulde bestelbon moet vóór 15 januari 2016 terugbezorgd worden:
• via mail: landbouw@oost-vlaanderen.be of 
• via post: 
Provincie Oost-Vlaanderen 
dienst Landbouw en platteland 
Filip De Smet
W. Wilsonplein 2 
9000 Gent.

Het bestelde plantgoed en de nestkasten zijn op vrijdag 26 februari 2016 af te halen op het bedrijf van Karen Verplancke (Schoonste boerin 2015) Hanselaarstraat 25a in Beervelde.

Landschapsintegratie heeft veel voordelen
Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap.

Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit.

"Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector", besluit gedeputeerde Alexander Vercamer.

Klik hier om de oproep te bekijken in je webbrowser.

Actions: E-mail | Permalink |
);