Bekijk Artikel

02
HASPENGOUW - In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn half december dertien projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. Daarvan zijn zeven projecten goedgekeurd binnen het Leader-programma Haspengouw en zes binnen het Leader-programma Kempen en Maasland. 

Samen zijn goed voor een totale projectinvestering van 1.547.865 euro. De provincie Limburg subsidieert 246.418 euro. Europa en Vlaanderen leggen samen nog eens 674.970 euro op tafel. 
“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Leader is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid waar met de inzet van Europese, Vlaamse en provinciale middelen nieuwe impulsen aan het Limburgse platteland worden gegeven. De Plaatselijke Groepen Haspengouw en Kempen en Maasland behelzen een gebied van 29 Limburgse gemeenten en brengen zowel plattelandsactoren uit de publieke en private sector samen. De zogenaamde PG’s ondersteunen projecten die een duurzame en innovatieve  inspanning leveren om het Limburgse platteland te versterken.

De goedgekeurde projecten zijn meteen de eerste Leader-projecten die de Limburgse PG’s goedkeuren binnen het PDPO III programma 2014-2020 waarbinnen Leader specifiek focust op de thema’s: leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie.

Gedeputeerde Inge Moors: “Door voor deze thema’s te kiezen geven we het Limburgse platteland volop nieuwe ontwikkelingskansen. We zetten in op de versterking van onze dorpsgemeenschappen, geven landbouwers de tools om met innovatieve technieken aan de slag te gaan en ontwikkelen landbouw- en natuureducatie op maat van onze jeugd en gezinnen.”

Een beknopte voorstelling van de goedgekeurde projecten vind je in het persbericht van de PG Haspengouw en het persbericht van de PG Kempen en Maasland.

Actions: E-mail | Permalink |
);