Bekijk Artikel

04

VLAAMSE ARDENNEN – In de Vlaamse Ardennen werden twee erosieklassen georganiseerd, een in Lierde en een in Maarkedal, gericht naar landbouwers met erosiegevoelige percelen. De Vlaamse Ardennen, gekend voor zijn glooiend landschap en rijke geschiedenis aan landbouw, is echter ook zeer erosiegevoelig, bijna alle landbouwbedrijven komen in aanraking met de erosieproblematiek. Na een onmogelijke vernieuwde erosiewetgeving in 2015 werd deze versoepeld zodat maatregelen beter inpasbaar waren in de bedrijfsvoering. Deze aangepaste erosiewetgeving werd op 11 december 2015 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en is momenteel van kracht. Door deze constant veranderende wetgeving bleek dat er echter nog grote vraagtekens achterbleven bij de betrokken landbouwers en de praktische toepassing hiervan was nog niet zo vanzelfsprekend op hun bedrijf. 

Om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van de landbouwers werden twee erosieklassen georganiseerd. Het departement van Landbouw en Visserij gaf hierbij telkens een uiteenzetting van de nieuwe erosiebestrijdingsmaatregelen, de randvoorwaarden en hoe deze toe te passen op het landbouwbedrijf. Vooral de voorbeelden maakten het concreet. Na de uiteenzetting was er voldoende ruimte voor zeer praktische vragen waar de aanwezige landbouwers graag gebruik van maakten. Hiermee zijn twee geslaagde erosieklassen, met telkens meer dan 60 aanwezigen, achter de rug. In een volgende stap denken we nog aan cursussen, infomomenten, … om zo de noden van de landbouwers in de Vlaamse Ardennen bij te staan bij het invullen van de erosiemaatregelen op hun bedrijf.  

De erosieklassen zijn gekaderd binnen het Leader project ‘Boeren op een helling’, een initiatief van agrobeheercentrum Eco², Boerenbond, ABS, PCA, PCG en Steunpunt Erosie. In dit project wordt gestreefd naar het oprichten van lerende netwerken en dit op verschillende niveaus. Zo willen we alle betrokken landbouwers in de Vlaamse Ardennen samenbrengen en informeren omtrent de erosieproblematiek. Een website is hierbij ook in aanmaak waar ook alle voorziene documentatie van de erosieklassen beschikbaar gesteld zal worden.

Erosieklas wetgeving Maarkedal   Erosieklas wetgeving Lierde
Actions: E-mail | Permalink |
);