Bekijk Artikel

04

BIERBEEK - De gemeente Bierbeek wordt gekenmerkt door een netwerk van holle wegen die de akkers doorkruisen. Een holle weg is een weg die lager ligt dan het omliggende landschap en is cultuurhistorisch ontstaan doordat landbouwers er eeuwenlang te voet of met paard en kar doortrokken naar hun hoger of lager gelegen velden en weilanden. Op deze hellingen is een microklimaat ontstaan voor fauna en flora, wat zeker opvalt zijn de mooie hakhoutstoven en knotbomen van verschillende honderden jaren oud. Het onderhoud van deze holle wegen is echter niet zo vanzelfsprekend: werken op steile hellingen, beperkte toegankelijkheid, weinig ruimte, aangrenzende landbouwpercelen, gevoeligheid voor natte weersomstandigheden, ... maken het onderhoud vrij duur. Ook natuurverenigingen kunnen lang niet alle holle wegen in hun beheer opnemen, vele holle wegen liggen er wat achterstallig bij en zijn een bron van frustraties bij landbouwers of gebruikers van de weg en een spanningsveld tussen landbouw en natuur.

Het agrobeheercentrum Eco² werkt samen met Boerenbond en BOS+ aan een pilootproject “Hout van het Dijleland”. De landbouwers kregen zo de mogelijkheid om zelf de handen uit de mouwen te steken en regulier beheer uit te voeren in de Nieuwe Geldenaaksebaan en de Bisschoppenstraat. Het beheer is gebaseerd op de bestaande beheerplannen en werd samen met de gemeente en de lokale afdeling van Natuurpunt bepaald: overhangende takken werden verwijderd, stoven werden in hakhout gezet en kunnen terug mooi uitschieten, dode en gevaarlijke bomen werden aangepakt, het hout werd verhakseld en in de Nieuwe Geldenaaksebaan is zelfs een stuk herstelbeplanting uitgevoerd. De lokale boeren zijn hier de ideale partners om mee de beheerwerken uit te voeren: ze wonen en werken in het omliggende landschap, kennen de regio het beste, hebben een flexibele planning, zijn gewend om met machines te werken, ... Naast de vergoeding  voor hun werk, halen ze er nog andere voordelen uit; zo kunnen ze aan hun velden geraken zonder schade aan machines door overhangende takken. Door samen te werken kan je vaak veel bereiken en we hopen zo de werking volgende winter verder uit te breiden.

Exploitatie Bierbeek Hakselen Bierbeek SAM_1476

 

Maar hier stopt het verhaal niet. In het pilootproject is het de bedoeling om het hout, afkomstig van de beheerwerken, terug een functie te geven door dit in “korte keten” af te zetten als groene brandstof. De gemeente Bierbeek biedt hier een enorme opportuniteit; bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis heeft de gemeente de kans genomen om ook aan de klimaatdoelstellingen te werken door een eigen biomassaketel op te starten: het gebouw wordt m.a.w. verwarmt met houtsnippers. De koolstof-kringloop is gesloten en er komt geen extra fossiele CO2 in de lucht.  Door de verschillende zaken aan elkaar te koppelen creëer je vele voordelen: de houtkanten worden onderhouden, de biomassaketel produceert groene warmte, de gemeente voorziet in eigen energie, de lokale economie wordt versterkt, houtkantenbeheer wordt betaalbaarder, de oude landschapsmonumenten blijven bewaard, …

 

 

In België wordt 80% van onze energie geïmporteerd, daarmee behoren we tot de top 5 van de energie-importerende landen (cijfers 2014). Om minder afhankelijk te zijn, moeten we dus meer inzetten op voor ons beschikbare alternatieve energiebronnen die bovendien klimaatneutraal zijn: zon, wind, vergisting, … en dus ook biomassa. 

logo Het project “Hout van het Dijleland” is een initiatief van agrobeheercentrum Eco², Boerenbond en BOS+, wordt gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant en vormt de lijm tussen al deze verschillende factoren.Actions: E-mail | Permalink |
);