Bekijk Artikel

05


Logo_Boeren_Op_Een_Helling

VLAAMSE ARDENNEN - Op maandag 5 september werd in de Lamontstraat in Kluisbergen een infomoment georganiseerd rond niet kerende bodembewerking en aardappeldrempels. Hierbij kregen lokale landbouwers de kans om hun kennis en ervaring te delen met hun collega landbouwers uit de Vlaamse Ardennen. 

 

……………..

BODEMBEHEER

Korneel Verslyppe, regiocoördinator agrobeheercentrum Eco

Kathleen D’Eer, regioconsulent Boerenbond

Erosie leidt tot de afspoeling van vruchtbare landbouwgrond en kan zorgen voor enige overlast voor omwonenden. De wetgeving is daarom gericht op een globale aanpak van dit probleem. Zo is niet-kerende grondbewerking (NKG) één van de mogelijkheden die een landbouwer nu kan toepassen als erosiebestrijdingsmaatregel binnen het randvoorwaardenpakket.  Landbouwers met zeer hoog erosiegevoelige percelen (paars) en hoog erosiegevoelige percelen (rood) kunnen zowel binnen het basispakket als binnen het keuzepakket ‘teelttechnische maatregelen’ voor niet-kerende grondbewerking kiezen.

Naast niet-kerende bodembewerking is ook het aanleggen van aardappeldrempels  bij ruggenteelten een mogelijke maatregel om erosie te voorkomen.

Met de organisatie van een infomoment rond niet-kerende bodembewerking en aardappeldrempels willen we de landbouwers in de Vlaamse Ardennen een antwoord geven op hun verschillende praktische vragen rond deze twee technieken.

Naast het wetgevende aspect moeten de erosiemaatregelen echter ook bekeken worden als een mogelijkheid om het bodemleven te verbeteren.Niet-kerende bodembewerking

 

Het infomoment ging van start met de toelichting van de principes en doelstellingen van niet-kerende bodembewerking, waarbij lokale landbouwers en loonwerkers hun ervaringen met machines en werkwijzen konden delen met hun collega landbouwers. Concreet werden een 5-tal machines voor zowel diepe grondbewerking (diepwoelers, 20 à 35 cm diep)  als ondiepe (10 à 20 cm) gedemonstreerd. Hierbij werd er bij elke machine stilgestaan bij de positieve en minder positieve punten in de werking en het resultaat. Zowel het aantal tanden, de stand en breedte van de tanden of tandenafstand kwamen hierbij uitgebreid aan bod.

Ook werd de aandacht gevestigd op de invloed van niet-kerende bodembewerkingen op een goed ontwikkeld bodemleven. Hiervoor werd een profielput aangelegd waardoor de aanwezigen het aangepast bodemleven zelf konden waarnemen. De deskundige uitleg hierbij werd voorzien door zelfstandig landbouwadviseur Stefan Muijtjens, die zelf al een pak ervaring heeft met niet-kerende bodembewerking.


Aardappeldrempels

Een tweede deel van het infomoment bestond uit de demonstratie en toelichting van een aantal machines om drempeltjes aan te leggen tussen de aardappelruggen. Dit gedeelte werd in goede banen geleid door Ilse Eeckhout van het proefcentrum voor aardappelteelt (PCA). Door  hevige neerslag te simuleren konden de aanwezigen zelf het effect van de drempeltjes ervaren. Drempelteelt kan ook innovatief zijn, zo werd er een eigen concept voor de aanleg van drempels in mais gedemonstreerd. Nadien werd er nog uitgebreid nagepraat met een drankje.


DSC_4476 DSC06973 DSC_4523


Samenwerking

De organisatie van dit infomoment werd mogelijk gemaakt door de bereidwillige en constructieve samenwerking met en tussen heel wat partners van de projecten ‘Boeren op een helling’ en ‘Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen’. Daarnaast kon er ook gerekend worden op de steun van de lokale landbouwers en loonwerkers die hun machines ter beschikking stelden waarvoor nogmaals onze dank.

Het Leaderproject 'Boeren op een helling' heeft als doel een overkoepelend kennisplatform op te richten voor landbouwers rond bodem en erosie. Hierin wordt alle bestaande kennis en ervaring verzameld en getoetst naar de bruikbaarheid in de Vlaamse Ardennen. Recent werd hiervoor de website www.boerenopeenhelling.be  gelanceerd waarop alle informatie wordt gecentraliseerd. Daarnaast worden er lokale duurzame netwerken opgericht die zich richten op de diverse aspecten van erosiebestrijding: agrobeheergroepen, netwerk loonwerkers, machinering… . Land- en tuinbouwers kunnen zich engageren in deze duurzame netwerken waarin een lokale visie rond erosiebestrijding en bodemdegradatie uitgewerkt zal worden. Het project ‘Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen’ beoogt de verdere sensibilisering en begeleiding van Vlaamse landbouwers in hun zoektocht naar een haalbare implementatie van de erosiewetgeving op hun bedrijf. De projectpartners informeren landbouwers via voorlichtingsactiviteiten, demonstratieplatforms en machinedemo’s. Binnen dit project wordt er gefocust op niet-kerende grondbewerking voor bietenteelt, striptill bij maïs en de aanleg van drempels in aardappelen. 


Meer info - 
Korneel Verslyppe, regiocoördinator agrobeheercentrum Eco2, via

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be of 0470 36 31 01

Bezoek zeker ook de website www.boerenopeenhelling.be 


Leader_Oost_VLaanderen_zonder_VLM
Actions: E-mail | Permalink |
);