Bekijk Artikel

05

Dieper dan 12 cm ploegen (de bodem omkeren) zorgt ervoor dat 40 à 60%  van het bodemleven wordt afgebroken. Bodems die jaarlijks of zelfs twee maal per jaar geploegd worden, bevatten bijgevolg dus niet veel bodemleven. Een bodem waar plantenresten aanwezig zijn zonder veel bodemleven, is een Walhalla voor bodemziekten. Zij hebben er alle ruimte en er is volop voedsel aanwezig. In bodems met minder dan 1/6de lucht kan goed bodemleven zich niet ontwikkelen en krijgt ziek makend bodemleven de overhand.

Door het toepassen van niet kerende bodembewerking, krijgt het bodemleven een natuurlijke plek en kan een uitgebreid bodemvoedselweb ontwikkeld worden met o.a. bacteriën, schimmels, regenwormen, kleine en grote bodemdieren. Belangrijk is dat dit blijvend gestuurd wordt, zodat nuttige bodemorganismen de overhand houden en de mineralisatie op peil blijft. Dit kan door het toepassen van  allerlei cultuurmaatregelen zoals vruchtwisseling, meststoffenkeuze, gewasbeschermingsmiddelenkeuze, grondbewerking en groenbedekkers.

© Stefan Muijtens

DSC_4488

www.boerenopeenhelling.be 


Leader_Oost_VLaanderen_zonder_VLM
Actions: E-mail | Permalink |
);