Bekijk Artikel

05

Afgelopen zomer  werd de praktische opstart van het Leaderproject ‘Koester de Koolstof’ gerealiseerd. Eenmaal de tarweoogst was binnengehaald op de 4 proefpercelen in Gingelom, Hoeselt, Tongeren en Voeren, konden de werkzaamheden van start gaan.

De begintoestand van de percelen werd door de Bodemkundige Dienst van België samen met Agrometius bepaald met behulp van een Veris-scan en bodemanalyses.  Hierna konden de benodigde hoeveelheden van de verse houtsnippers geproduceerd en geleverd worden door Agro|Aanneming. Ook van deze snippers, alsook van de bosgrond die werd gebruikt als inoculatiemedium, werd een staal genomen om de exacte samenstelling te bepalen.

Eenmaal alle snippers op het perceel waren geleverd, kon de loonwerker deze verspreiden over de proefstroken. Na het uitrijden van de houtsnippers mag de bodem nog enkel niet-kerend bewerkt worden. De aanleg van de stroken werd gefinaliseerd door de inzaai van een groenbemester. In totaal zijn op elk perceel 3 stroken aangelegd, waarbij de houtsnippers worden gecombineerd met bosgrond, een vlinderbloemige groenbemester en/of een niet-vlinderbloemige groenbemester. Gedeputeerde van landbouw Inge Moors: "Vanuit de Provincie Limburg zetten we sterk in op thema's als bodemkwaliteit en erosie, vandaar steunen we ook initiatieven zoals het 'Koester de Koolstof' project die vanuit de sector meezoeken naar mogelijke oplossingen."

De opvolging van de percelen is de komende periode een van de agendapunten. Dit houdt onder andere in dat er bodemstalen, stikstofresidu’s, wormtellingen, erosiemetingen, infiltratiemetingen en opbrengstbepalingen worden uitgevoerd. Dit alles dient uiteraard om op het einde van het project de techniek naar waarde te kunnen schatten.

tongeren bodem 20160915 3 infobord Gingelom

Meer info:

Leander Hex
0471 78 01 44
leander.hex@agrobeheercentrum.be

Banner_Leader Limburg
Actions: E-mail | Permalink |
);