Bekijk Artikel

05

Voor het beheer van percelen langs geklasseerde waterlopen gelden sinds 2014 extra regels. land- en tuinbouwers hebben hierdoor meer aandacht voor de waterloop en het beheer van bufferstroken. Het Leaderproject "Goed beheer van de akkerrand" wil landbouwers ondersteunen in dit beheer.

Dirk De Ketelaere (schepen van Landbouw in Kruibeke), Didier Huygens (diensthoofd dienst Land- en Tuinbouw provincie Oost-Vlaanderen) en Mathias D'Hooghe (regiocoördinator agrobeheercentrum Eco²) gaven het startsignaal voor de demonstratie van de randenmaaier. Landbouwer Guido De Zitter verplaatste de arm van de maaier naar de beek en maaide de beekrand kort. Het maaisel werd via de ventilator op het aardappelveld geblazen. Het resultaat mocht er zijn. De poging om het naburige riet makkelijk klein te krijgen, bleek minder evindent.

Randenmaaier 2

Nieuwe wetgeving

Schepen De Ketelaere haalde aan dat vroeger de laatste meter langs de waterloop ook wel eens geploegd of bespoten werd. Nu men een bufferstrook van minstens 1 meter moet respecteren is niets doen geen optie. Dan verruigen de perceelsranden, met ongewenste onkruiden en struikgroei tot gevolg. Het Leaderproject wil een antwoord geven op de vraag hoe de bufferzone dan wel beheerd kan worden.

Aangepast beheer

Maaien en afvoeren is de beste oplossing. Dit resulteert op termijn in een goed ontwikkelde vegetatie en voorkomt probleemonkruiden. Om de landbouwers een praktische oplossing aan te bieden werd in het Leaderproject een speciaal aangepaste klepelmaaier aangekocht. Daarmee wil men zo veel mogelijk perceelranden maaien in het vaak korte tijdsbestek waarbinnen dat mogelijk is. De maaier heeft een ventilator waarmee het maaisel opgezogen en weggeblazen wordt op het aangrenzende perceel. Een klepelmaaier op arm bleek de beste optie, zodat ook over afsluitingen of aan de overkant van een gracht gemaaid kan worden. De maaier zal via het project initieel ingezet worden in de gemeenten Beveren en Kruibeke. Landbouwers met percelen in deze gemeenten kunnen tegen betaling een beroep doen op deze kelpelmaaier om hun perceelranden te laten maaien.

Partnerschap
 In het project werken diverse organisaties en instanties samen. Het agrobeheercentrum Eco² is de overkoepelende organisatie van dertig agrobeheergroepen in Vlaanderen. Aagro|aanneming staat in voor de aankoop, het onderhoud en de exploitatie van de machine. Boerenbond en ABS willen de landbouwers mee op de hoogte brengen over de geldende wetgeving en hen laten kennismaken met dit thema. Ook de gemeenten Beveren en Kruibeke participeren in het project. 

Hoe inschrijven?

Landbouwers die de komende jaren een beroep willen done op de klepelmaaier om hun perceelranden te laten maaien, kunnen zich inschrijven via www.randenmaaier.be. De maaier kan, afhankelijk van de teelt in het voorjaar of later, na de oogst ingezet worden. De kostprijs tijdens de duur van het project is beperkt tot 40 euro per uur (excl 6% btw). Deze prijs omvat alle kosten voor de maaier en de bediening ervan. Daarnaast wordt er ook een vaste aanrijvergoeding van 15 euro per dossier aangerekend.Dit artikel verscheen ook in Boer en Tuinder, klik hier voor de pdf.
Ook de Gazet van Antwerpen, heeft dit opgepikt, klik hier voor het artikel.

Informatie
Mathias D'Hooghe
0473 38 48 74
mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
www.randenmaaier.be

Actions: E-mail | Permalink |
);