Bekijk Artikel

05

De laatste jaren krijgen Landbouwers binnen de reguliere teelten steeds meer te maken met grotere uitdagingen. Diversificatie en risicospreiding kunnen hier een oplossing bieden. Dit kan de groeiende noteninteresse verklaren; in een systeem van agroforestry zijn notelaars zeker te overwegen.

Noten zijn een energierijke en gezonde voedingsbron en kunnen zonder veel moeite een jaar bewaard worden. Naast de voedingswaarde is ook het hout van de notenbomen van goede kwaliteit, het is zeer stabiel en heeft mooie tekeningen. Wist je trouwens dat dit hout vroeger vaak gebruikt werd om geweerkolven en propellers voor vliegtuigen te maken en dat het dashboard van Jaguars vaak elementen van notenhout bevat? Daarnaast is het hout zeer geschikt voor meubels en parket en is het uitstekend brandhout. Verder houdt de walnotenboom muggen en insecten op afstand, dat is ook de reden waarom ze bij oude hoeves kort bij het keukenraam staan. Droge vruchten zijn veel meer verworven in ons verleden dan je zou vermoeden maar heel wat ervaring ging verloren. Door de wereldoorlogen zijn er in ons land echter weinig echt oude notelaars te vinden.

Over de hele wereld komen verschillende soorten walnotenbomen voor. In ons land zie je voornamelijk de Juglans regia. Ze worden ook veredeld en er bestaan meerdere cultivars bvb. Broadview of Buccaneer. Zo bestaan er soorten die pas vrij laat in bloei komen en hun blad ook vroeg verliezen waardoor je mogelijkheden hebt voor een volwaardige onderteelt. Dit maakt walnoten dus zeer geschikt om op te nemen binnen het systeem van agroforestry of boslandbouw. 

Agroforestry_excursie notenteelt
Copyright: Consortium agroforestryvlaanderen 

Je moet echter doordacht tewerk gaan en veel geduld hebben; ook een veredelde walnotenboom geeft pas noemenswaardige productie vanaf zijn 10de jaar. De notenproductie neemt gestaag toe en na 20 jaar heb je een productie van 15 kg noten per boom. Omdat het op korte termijn vooral een kost is zonder inkomsten, kan je de teelt beter opnemen als onderdeel van een ruimer teeltplan waar je goed nadenkt over rassenkeuze, gewaskeuze, productie, opbrengst, onderhoud, oogst, ... Naast walnoot kan je ook kiezen voor hazelaars en tamme kastanje.

Sinds de start van de boslandbouwsubsidie in 2011 zijn er al heel was agroforestry-aanplanten met notenbomen gerealiseerd. Het gaat dan in de meeste gevallen om grasland of akkerbouwteelten in combinatie met walnoten, al zijn er ook al voorbeelden met hazelnoten en kastanjes. Op dit moment is de commerciële notenteelt in Vlaanderen vrijwel onbestaand en de ervaring beperkt. Daarom organiseerde het Consortium Agroforestry Vlaanderen op 12 en 13 mei een excursie naar onze noorderburen. De excursie was vooral bedoeld voor landbouwers met interesse in notenteelt. We bezochten verschillende landbouwbedrijven die reeds een tijdje bezig zijn met notenteelt en lieten experts aan het woord. De excursie kon op veel interesse rekenen met ruim 30 deelnemers. Ruim de helft daarvan waren (toekomstige) landbouwers of verwerkers van noten, maar ook adviseurs en lesgevers maakten deel uit van de groep.

Agroforestry_excursie notenteelt
Copyright: Consortium agroforestryvlaanderen 


Hier kan je een uitgebreid verslag terugvinden waar dieper ingegaan wordt op de cultivars, teeltwijze (van aanplant naar onderhoud, oogst en plaagbeheersing), verwerking en vermarkting. 

Wil je op de hoogte gehouden worden over agroforestry via onze nieuwsbrief, heb je interesse in agroforestry of kunnen we je helpen bij de uitwerking van je agroforestry-project? Neem dan zeker contact op. +32 (0)51 27 33 82, info@agroforestry.be, www.agroforestryvlaanderen.be.

Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij je landbouwgewassen of veehouderij combineert met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Onder de juiste voorwaarden kan de totale productiviteit (gewas plus hout en/of vruchtenproductie) op hetzelfde perceel groter worden dan wanneer je de twee gescheiden zou doen. Voedingsstoffen, water en licht worden complementair benut. Daarnaast zorgt dergelijke combinatie ook voor een aantal ecosysteemdiensten: opslag van koolstof in de bodem, hogere biodiversiteit, meer bestuivers of natuurlijke plaagbestrijders, waterhuishouding, bodemkwaliteit, … en je doet ook aan risicospreiding.

Wil je meer weten over de algemene principes van agroforestry? Surf dan naar onze website www.agroforestryvlaanderen.be en bekijk ons filmpje. Meer info:
Joost-Pim Balis
0476 86 25 70
joostpim.balis@agrobeheercentrum.be 

 Actions: E-mail | Permalink |
);