Bekijk Artikel

07

Midden juli werd het Interregproject Triple C goedgekeurd. Triple C staat voor ‘Climate resilient Community-based Catchment planning and management’. Binnen het project werken 12 partners uit Engeland, Vlaanderen en Nederland samen om kennis uit te wisselen over hoe landbouw en bij uitbreiding plattelandsgemeenschappen zich beter kunnen wapenen tegen de impact van de klimaatverandering.

Landbouwers worden vaak als eerste getroffen door de effecten van de klimaatverandering. Periodes van extreme droogte en wateroverlast wisselen elkaar steeds frequenter af, en hebben een grote economische impact op sector. Ook voor plattelandsgemeenten die daardoor te maken krijgen met water- en modderoverlast betekent dit een zeer grote maatschappelijke kost. Laagdrempelige maatregelen zoals stuwpeilbeheer of peilgestuurde drainage, kunnen vaak een heel verschil betekenen. Binnen het project zullen de partners beste praktijken met elkaar uitwisselen en concreet in een aantal gebieden toepassen.

In Vlaanderen werken de volgende partners samen: Provincie Antwerpen, Inagro vzw, agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²), Provincie Oost-Vlaanderen (PCM), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verspreid over Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Vanuit ABC Eco² zullen we landbouwers begeleiden bij gebiedsgericht samenwerken rond water- en bodembeheer.

Filmpje peilgestuurde drainage:
Animatie peilgestuurde drainage

Actions: E-mail | Permalink |
);