Bekijk Artikel

24

Op dinsdag 18 oktober zette de agrobeheergroep (ABG) Land van Loon hun werking in de verf tijdens een persmoment. In Borgloon en omstreken werken landbouwers, middenveldorganisaties en gemeentebesturen al lange tijd samen aan oplossingen tegen erosie. Tientallen grasstroken, erosiedammen en bufferbekkens werden op strategische plaatsen aangelegd. De aanleg van deze erosiewerende infrastructuur vergt uiteraard structureel onderhoud. Om dit collectief te organiseren werden in 2014 zogenaamde ‘erosieteams’ opgericht. Onder de noemer van een agrobeheergroep werken land- en tuinbouwers samen en maken ze afspraken over het landschapsbeheer om de gevolgen van erosie in te perken. Het agrobeheercentrum Eco² staat in voor de coördinatie en biedt de agrobeheergroepen inhoudelijke ondersteuning.

Persmoment_Jesseren

 

Win-win

De 34 landbouwers die zich op vrijwillige basis verenigden in de ABG Land van Loon maken handig gebruik van de erosiebestrijding om de aanwezige akkervogels meer kansen te geven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet in Zuid-Limburg sterk in op het voortbestaan van akkervogels, daarvoor zijn landbouwers broodnodig. Regiocoördinator Michaël Vanbriel van het agrobeheercentrum Eco² helpt de landbouwers bij de coördinatie van de beheerwerken. Landbouwers zaaien de stroken in met een mengsel van grassen en kruiden. Een aangepast maaibeheer moet akkervogels een betere nestgelegenheid en beschutting op en rond de velden bezorgen. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe er met dergelijke stroken in het landbouwlandschap toch een optimaal ruimtegebruik van deze kostbare landbouwgronden nagestreefd kan worden”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

Land-schaps-bouwer

De samenwerking van de betrokken landbouwers laat toe de stroken efficiënter en beter te beheren en maakt de agrobeheergroep Land van Loon tot een toonbeeld van hoe een groep landbouwers zich vrijwillig inzet om erosiemaatregelen te nemen en te onderhouden. De ABG beheert onder andere stroken in eigendom van de stad Borgloon en de gemeente Kortessem, goed voor maar liefst 9,5 km en een totale oppervlakte van net geen 6 ha.

De ABG Land van Loon is ook verantwoordelijk voor het beheer van 14 wachtbekkens die fungeren als buffer voor de omgeving bij hevige regenval. Schepen Eric Awouters van Borgloon is maar wat blij dat lokale landbouwers zich inzetten voor het beheer van onder andere de vele wachtbekkens in de gemeente. “Een goed onderhoud zorgt ervoor dat we onweders zoals dit voorjaar nog goed kunnen opvangen”, aldus schepen Eric Awouters. De bewoners van de dorpskernen zijn blij dat er geen modder en water meer door de dorpskernen stroomt.

De toevallige passant en de plaatselijke buurtbewoners krijgen hier een prachtig uitzicht en kunnen de grazende runderen van de landbouwers bewonderen. De begrazing voorkomt dat het wachtbekken dichtgroeit en garandeert zo een maximale efficiëntie op lange termijn. “De erosieteams zijn dus meer dan zomaar een collectief. Ze zijn een investering waar mens, fauna en flora wel bij varen”, besluit Moors.

INFORMATIE
Michaël Vanbriel, regiocoördinator Limburg via
0477 96 20 55
michael.vanbriel@agrobeheercentrum.be Actions: E-mail | Permalink |
);