Bekijk Artikel

14

Met het project ‘Hooi van Hier’ wordt er getracht een boost te geven aan het beheer van grazige percelen zoals weilanden, akkerranden, particuliere eigendommen, hoogstamboomgaarden en allerlei overhoekjes in beemden. In Haspengouw en Voeren zijn er tal van zulke percelen aanwezig die mits een aangepast en goed beheer een economische en ecologische meerwaarde kunnen opleveren.

Hooi van hier

Verruiging

 

Vele grazige percelen worden momenteel uitsluitende geklepeld zonder afvoer van het maaisel, waardoor de grasmat verstikt. Bovendien zien we dat heel wat valleigronden, die vroeger gebruikt werden als hooiland, er nu verlaten bijliggen. Hierdoor verruigen ze met ongewenste planten zoals bramen, brandnetels en wilgenopslag waardoor ze hun functie als grasland verliezen. Ook erosiewachtbekkens, graslanden en grasstroken ondervinden bij een nul-beheer of een klepelbeheer een ontwikkeling richting oninteressante vegetaties. Achterstallig beheer van dergelijke percelen zal uitgevoerd worden in samenwerking met landbouwers of aannemers zodat het beheer achteraf ook duurzaam is. Dit samenwerkingsverband tussen vraag (naar hooi) en aanbod (van grazige percelen) zal leiden tot het opzetten van een hooidatabanksysteem waarbij vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden.

Doel

Het ‘Hooi van Hier’ project is een samenwerkingsverband tussen het agrobeheercentrum Eco² en het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren in kader van Platteland Plus. Dit project wordt financieel ondersteund door Vlaanderen en de provincie Limburg. De opzet is het uittesten van een collectief hooilandbeheer op graslanden waarbij we particulieren en landbouwers overtuigen van een aangepast maaibeheer met afvoer, nl hooien. Dergelijk hooilandbeheer kan naast het eindproduct hooi ook een ecologisch waardevollere grasmat opleveren met meer kansen voor de natuur, waarbij er meer planten ontwikkelen en meer insecten aangetrokken worden.

Via dit systeem trachten we het ondernemerschap bij landbouwers te stimuleren door het inzetten van hun arbeid en machines. Dit kan op minder interessante landbouwpercelen, met ruigtekruiden zoals brandnetels en bramen, zodoende deze om te vormen naar een hooibare grasmat of bloemenrijk grasland. Maar evenzeer kunnen allerlei verschillende reeds hooibare graslanden worden opgenomen in een hooibeheer.  

Hooi van hier


Argumenten

Wat zijn nu de voordelen om als landbouwer en/of landeigenaar mee te stappen in dit project? Ten eerste hoeft u zelf geen werk te steken in het onderhoud van de graspercelen en blijven ze toch in goede landbouwconditie. Dit gebeurt op basis van een doelgericht beheer. Het doel is een meerwaarde creëren voor zowel het landschap als de biodiversiteit. Een goed onderhouden kruidenrijke grasstrook heeft namelijk een hoge ecologische waarde als schuilplaats en voedsel voor allerlei nuttigen. Dit onderhoud vereist dat het maaisel wordt afgevoerd, waarbij een hooibeheer hiervoor perfect dienst kan doen.

Ook het uitvoeren van dit hooibeheer heeft zijn voordelen. Aangezien het beheer lokaal wordt geregeld, kan het werk samen met de eigen hooilanden worden uitgevoerd. Het bekomen hooi is een ideaal structuurrijk ruwvoeder voor zowel lacterende als droogstaande koeien, en kan dusdanig worden ingepast in het eigen rantsoen. Maar het hooi kan evenzeer worden aangeboden aan eigenaars van robuuste runderrassen, kleinvee of paarden. 

 


Oproep

Wil je je stroken in goede landbouwconditie behouden, maar zie je het beheer niet zitten?
Ben je geïnteresseerd in het hooien van grasstroken van collega’s?
Je kan ons vrijblijvend contacteren op: 0471 78 01 44 of leander.hex@agrobeheercentrum.be.


Actions: E-mail | Permalink |
);