Bekijk Artikel

01

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen goed.  Het ABC Eco² diende een erkenningsaanvraag in voor de categorie ‘Gewestelijke thematische verenigingen’.  Eind november 2016 werd onze aanvraag goedgekeurd.  Hiermee krijgt het ABC Eco² erkenning door de overheid voor zijn werking in het kader van landschaps- en natuurbeheer.

Partridge (2) 

Er was eens… een project, genaamd Eco². Het verhaal begon eind 2008. De Europese Unie pleitte al langer voor een meer gebiedsgerichte aanpak bij het implementeren van agromilieumaatregelen, een grotere betrokkenheid van landbouwers en meer resultaten op het vlak van natuur- en landschapsbeheer.

Vandaag, acht jaar later, is het project Eco² uitgegroeid tot een volwaardige vereniging in de vorm van een vzw.  Het agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) bouwt in heel Vlaanderen kansen uit voor landbouw, natuur en landschap.  Dit doet het door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. En zo blijft de slagzin van 2008, “Ecologie x Economie”, brandend actueel voor deze en volgende generaties.

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen goed.  Eén van de mogelijke categorieën is de  ‘gewestelijke thematische vereniging’.  Deze draagt er vanuit een onderbouwde en organisatie-eigen visie toe bij om korte- en lange termijn transitiedoelen te realiseren. Een gewestelijke thematische vereniging is een kenniscentrum voor milieu- en/of natuurgerelateerde problemen, uitdagingen en behoeften die relevant zijn voor de regio Vlaanderen.

Met de goedkeuring van zijn aanvraag krijgt het ABC Eco² erkenning voor de inspanningen die het levert in het kader van agrarisch landschaps- en natuurbeheer.  De erkenning is ook een belangrijke stap in de verdere bestendiging van de werking van de organisatie.


Bart Schoukens
Secretaris


Actions: E-mail | Permalink |
);