Bekijk Artikel

21

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 9 maart 2017 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 550.000 euro besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende 3 thema's en 7 maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

·        Thema Leefbare dorpen

o   M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

o   M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

·        Thema Bodem- en waterbeheer

o   M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer

o   M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

o   M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

·        Thema Landbouw- en natuureducatie

o   M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie

o   M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 6 juli 2017 te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2018, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2020. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.

Zit je met een innovatief idee rond landschaps- en natuurbeheer, dan kunnen we met het agrobeheercentrum zeker mee bekijken. info@agrobeheercentrum.be 

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep, kan u steeds terecht bij Karel Leysen (011/23 74 22, karel.leysen@limburg.be), coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.


Banner_Leader Limburg
Actions: E-mail | Permalink |
);