Bekijk Artikel

09
Werken op de grens met landbouw en natuur is ook interessant voor studenten. Zo hebben we in het voorjaar van 2017 maar liefst 4 studenten die bij ons stage lopen of de praktische kant van hun eindwerk uitwerken. Tijl, Dries, Jean en Yannick stellen zichzelf hier even voor:

Mijn naam is Tijl Custers, woon in Tienen (Vlaams Brabant), ik ben 22 jaar oud en studeer aan Thomas More Kempen in Geel. Ik studeer Agro- en Biotechnologie met specialisatiejaar Natuur- en Milieubeheer. In het laatste jaar van deze richting wordt door elke student een eindwerk geschreven. Mijn eindwerk gaat over het project ‘Het dorp van de 7 Neten’, waar men verschillende maatregelen (agro – milieumaatregelen, ecologische aandachtsgebieden, beheerovereenkomsten,…) wilt nemen in functie van de verbetering van de biodiversiteit in dit gebied. Het nemen van deze maatregelen wordt in overleg met landbouwers van het gebied en op basis van vooropgestelde doelsoorten gekozen. Om te kijken of de genomen maatregelen wel degelijk een positief effect hebben op de biodiversiteit stel ik een protocol op waar men de verschillende soorten kan monitoren. De resultaten over de verschillende jaren kunnen dan een indicatie geven of de genomen maatregelen de biodiversiteit in dit gebied versterken of niet.

Ik ben Dries Vanlommel, 20 jaar en afkomstig van Zelem (Halen). Ik studeer Biotechnologie, met specialisatie Milieutechnologie, aan de PXL Tech in Diepenbeek. Tijdens het derde jaar van de opleiding moet iedereen een bachelorproef maken en ik heb ervoor gekozen om dit bij het agrobeheercentrum Ecokwadraat te doen. Hier werk ik mee aan het project “Koester de Koolstof”, een proefproject waarbij houtsnippers gebruikt worden als bodemverbeteraar. Gedurende 8 weken zal ik onder andere een literatuurstudie maken, worm- en plantentellingen uitvoeren en een inventarisatie maken van lokale houtkanten. Deze info gebruik ik dan om conclusies te onderbouwen over het effect van houtsnippers op de bodemkwaliteit op korte termijn, met daarnaast ook een overzicht met nabijgelegen houtkanten die voor de houtvoorziening kunnen zorgen.

Mijn naam is Jean Darge, ik woon in Gistel (West-Vlaanderen) en ben 22 jaar oud. Ik heb reeds een bachelor in de Agro- en Biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement) behaald en verdiep mij nu verder in een aansluitende bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent. Mijn stage bij ABC Eco² vormt de afsluiting van de opleiding waarbij de theorie in de praktijk kan omgezet worden. Zo werk ik aan een project dat zich situeert in de gemeente Asse. Het is de bedoeling dat alle punt-, lijn- en vlakvormige landschapselementen -die los staan van het stedelijk landschap- in Asse worden geïnventariseerd en vervolgens gedigitaliseerd in DIPLA. In een eerste stap wordt contact opgenomen met verschillende actoren (Natuurpunt, gemeente Asse, Regionaal Landschap Groene Corridor, landbouw, ...), zodat ik te weten kom wat hun visie is t.o.v. deze landschapselementen. Tot slot wordt een overkoepelend beheerplan ontwikkeld waarbij de landschapselementen al dan niet worden omgevormd, rekening houdend met de thema's landbouw, natuur en de opbrengst m.b.t. biomassa.

Ik ben Yannick Verleyen, ik ben 17 jaar en woon in Nieuwrode (Holsbeek). Ik studeer natuur- en groentechnische wetenschappen aan de Wijnpers in Leuven. Als laatstejaarsstudent heb ik gekozen om mijn eindwerk te doen rond agrobiodiversiteit. Agrobiodiversiteit omvat de diversiteit aan leven in verschillende vormen in agro-ecosystemen, dit is dus een zeer ruim thema. Mijn eindwerk gaat voornamelijk over de interacties tussen landbouw en agrobiodiversiteit. Voor mijn stage werk ik 13 woensdagen -verspreid over het hele schooljaar- mee aan het project "Hout van het Dijleland". Hier voer ik enkele praktische zaken uit als: digitale inventarisatie van de houtkanten, uitvoeren van quickscans waaruit oa. de biomassa bepaald kan worden, volinventarisaties van houtkanten en de aanzet rond kleinschalige beheerplannen.
Actions: E-mail | Permalink |
);