Bekijk Artikel

09

Als land- of tuinbouwer kom je ongetwijfeld regelmatig in aanraking met natuur en heb je wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden, enz. en dit daarenboven te linken aan de concrete situatie op je bedrijf. Met het ABC Eco² zijn we goed thuis in deze complexe materie en is het onze missie om win-wins te zoeken tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO²: ECOnomie x ECOlogie). We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden. Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ (een PDPO III-maatregel) kun je als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf.

Rond welke thema’s kan je bij ons terecht?

Wij kunnen u advies geven rond diverse aspecten met betrekking tot biodiversiteit. U kan hierbij kiezen tussen de volgende modules:

  • Module 5A: GLB- randvoorwaarden (wetgeving) en de diverse subsidiemogelijkheden (agromilieu-acties) zowel in het kader van PDPO III als daarbuiten,... 
  • Module 5C: natuurwaarden op en in de buurt van uw bedrijf, bevordering van nuttige soorten (functionele agrobiodiversiteit), impact van extreme klimatologische omstandigheden, bestrijding van invasieve soorten, combinatiemogelijkheden landbouw-natuur, …


 

Hoe gaan we tewerk?

We komen bij u langs (na afspraak) om de situatie ter plekke te bekijken en dieper in te gaan op jouw specifieke vragen m.b.t. het onderwerp. We brengen hierbij de ligging van natuurwaarden op en in de buurt van uw bedrijf in kaart  en bespreken mogelijke doelen in functie van landbouwgerelateerde soorten. Op basis hiervan maken we voor u een vrijblijvend plan op met mogelijke acties die u kan nemen om de biodiversiteit op en rond uw bedrijf te stimuleren. Hierbij geven we dan ook aan wat de impact van deze maatregelen op uw bedrijf kunnen zijn (zowel ecologisch als economisch), welke subsidiemogelijkheden er hiervoor bestaan, en hoe u hier verder praktisch mee aan de slag kan. U beslist vervolgens zelf welke acties u hierin verder onderneemt. 


Hoe vraag je advies aan?

  • U dient uw adviesaanvragen voor KRATOS in via de tegel ‘KRATOS’ op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). KRATOS 2 loopt van 2017 tot eind 2018.
  • Selecteer hierbij de gewenste module 5A en/of 5C afhankelijk van uw voorkeur.
  • Duidt de voorkeur adviesdienst aan: agrobeheercentrum Ecokwadraat 
WWW.VLAANDEREN.BE/PDPO   EuropaVlaanderen
Actions: E-mail | Permalink |
);