Bekijk Artikel

23

Op 15 en 16 juni waren we te gast bij onze Engelse projectpartner van de Game & Wildlife Conservation Trust in Engeland. Deze field trip werd georganiseerd in kader van het partridge project en stond in teken van kennisuitwisseling rond doeltreffend en efficiënt patrijzenbeheer in akkerbouwgebied. In het Southdowns National Park (Arundel) en in Rotherfield konden we de effectiviteit van de Engelse beheermaatregelen aanschouwen: heel wat patrijzen, maar ook andere akkervogels zoals veldleeuweriken, geelgorzen en kieviten konden we waarnemen. Met de opgedane kennis, inspiratie en ervaring wil het Agrobeheercentrum Eco² zich, o.a. binnen het partridge project, verder inzetten voor akkervogels in Vlaanderen. 

IMG_20170615_194651

 

Patrijsvriendelijke maatregelen?

Patrijsvriendelijk beheer moet voldoen aan 3 belangrijke voorwaarden. Ten eerste moeten de beheermaatregelen voorzien in voldoende zomer (insecten) – en wintervoedsel (zaden). Daarnaast moet er voldoende nestgelegenheid worden gecreëerd, en als laatste moeten de beheermaatregelen ook voorzien in voldoende beschutting tijdens de wintermaanden en tegen mogelijke predatoren doorheen het jaar. Hieronder een kleine impressie van een aantal mogelijke beheermaatregelen. 


IMG_20170616_105952
 
'Beetle Banks’ zijn kleine opgeploegde stroken (± 2 à 3 m breed) in het landschap, ingezaaid met een graskruidenmengsel en eventueel voorzien van een aantal struiken. Dit vormt een ideale nest- en broedplaats voor patrijzen. Beetle banks tr

ekken insecten aan die onmisbaar zijn als voedsel voor de kuikens in hun eerste levensweken. Daarnaast worden ook insecten aangetrokken die  zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding op de nabije akkers.

IMG_20170615_194718  

Hagen bieden nestgelegenheid, maar ook bescherming tegen predatoren zoals vossen, kraaien en roofvogels.

IMG_1002 Stroken van meerjarige graskruidenmengsels zorgen voor gevarieerd voedselaanbod van zowel zaden als insecten doorheen het jaar. Daarnaast kunnen deze stroken ook dienst doen als nest- en schuilplaats.
IMG_20170616_092214 Bloemenmengsels met voldoende open structuur en dekking, in combinatie met gefaseerd maaibeheer, zorgen voor een ideale foerageerhabitat voor de kuikens en de volwassen patrijzen.

 


Farm Walk

Tijdens onze field trip kregen we ook de kans om deel te nemen aan een lokale ‘Farm Walk’, een evenement waarbij samen met landbouwers op pad wordt gegaan om hen te informeren over de verschillende soorten patrijzenmaatregelen in combinatie met hun landbouwbedrijfsvoering. 

IMG_20170615_185614  IMG_20170615_185735
 

 


Meer info?                        
Korneel Verslyppe

0470 36 31 01

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

www.northsearegion.eu/partridge

Actions: E-mail | Permalink |
);