Bekijk Artikel

07
Agenda: 

 • 13 u: Welkom door gedeputeerde van landbouw mevrouw Swinnen
 • 13 u 15: Kleine landschapselementen en de gemeentelijke visie door Schepen Jan
 • Verdoodt
 • 13 u 30: De werking van het agrobeheercentrum Eco²en de verschillende toepassingen
 • van landschapsonderhoud.
 • 14 u 30: Demonstratie oogsten van houtkanten en maken van kwaliteitssnippers
 • 15 u: Vraagstelling
 • 15 u 30 Einde 
De demo is gratis, maar schrijf je zeker in.
Klik hier voor de pdf.
8 september
Demo houtkantenbeheer
Locatie: kruispunt Weerdsesteenweg-Damstraat Zemst


In de gemeente Zemst en omliggende gemeenten staan heel wat houtkanten. Vele van deze
houtkanten staan langs landbouwpercelen. Het onderhoud hiervan is een noodzakelijke maar
intensieve klus.

Graag willen we alle geïnteresseerde partijen samenbrengen om te bekijken waar er knelpunten
en mogelijkheden liggen. We willen een beeld krijgen over hoe we best met deze houtkanten
kunnen omgaan en welke toepassingen er zijn voor dit hout.

Met het Agrobeheercentrum Eco² hebben we heel wat expertise rond dit thema in huis. Zo
hebben we in Bocholt een pilootproject opgezet waarbij de scholenkampus verwarmd wordt
met houtsnippers die door lokale landbouwers worden geoogst uit het omliggende landschap.
Het hele proces van visievorming over de houtkanten, planning, oogst, verwerking en productie
van warmte werd er uitgewerkt. Een coöperatie zorgt ervoor dat het systeem blijft draaien.
Ook hebben we demopercelen aangelegd waar we testen uitvoeren om houtsnippers in de
bodem in te werken om het koolstofgehalte te verhogen.

Op deze demo willen we u kennis laten maken met onze werking en de bestaande systemen
rond landschapshout. Samen willen we nadenken over hoe we het beheer van houtkanten in
de toekomst op een efficiënte manier kunnen uitvoeren.

Programma:
 • 13 u: Welkom door gedeputeerde van landbouw mevrouw Swinnen
 • 13 u 15: Kleine landschapselementen en de gemeentelijke visie door Schepen Jan Verdoodt
 • 13 u 30: De werking van het agrobeheercentrum Eco²en de verschillende toepassingen van landschapsonderhoud.
 • 14 u 30: Demonstratie oogsten van houtkanten en maken van kwaliteitssnippers
 • 15 u: Vraagstelling
 • 15 u 30 Einde

Deze demo is gratis. Indien mogelijk graag inschrijven via info@agrobeheercentrum.be of 016
28 64 34 met als vermelding inschrijving demo houtkantenbeheer Zemst.


Actions: E-mail | Permalink |