Bekijk Artikel

06

 

IMG_1810
FOTO: Minister Joke Schauvliege maakte even tijd vrij om samen met de lokale landbouwers en projectpartners een kijkje te nemen op een perceel dat werd ingezaaid met het göttinger-bloemenmengsel.Op donderdag 31 augustus werd in Boekhoute het Europese project ‘PARTRIDGE’ officieel voorgesteld aan de lokale landbouwers, jagers, beleidsambtenaren, natuurverenigingen, … 

De inhoud en doelstellingen van het project werden toegelicht door Paul Van Der Sluys, hoofd Platteland en Mestbeleid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Francis Buner (Game &Wildlife Conservation Trust), projectleider van het ‘PARTRIDGE’ project. Ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege was aanwezig. In haar speech toonde minister Schauvliege zich enthousiast over de samenwerking en geïntegreerde aanpak tussen de verschillende projectpartners en de kansen die dit schept om te komen tot goede resultaten op het terrein.

Na het meer officieel gedeelte werd uitgeweken voor een terreinbezoek naar de Isabella – en Kapellepolder. Dit gebied vormt één van de twee afgebakende demonstratiegebieden binnen het ‘PARTRIDGE’ project. Tijdens het terreinbezoek werden, naast de reguliere beheerovereenkomsten, de experimentele maatregelen toegelicht. Eén van die experimentele maatregelen, het Göttinger-bloemenmengsel, was de blikvanger van het terreinbezoek. Dit bloemenmengsel wordt, samen met lokale landbouwers, uitgetest en geëvalueerd op vlak van samenstelling, aanleg en beheer.


IMG_1676
FOTO: Het göttingerbloemenmengsel (rechts), hier in combinatie met een grasstrook (links), is één van de experimentele maatregelen die op termijn moet zorgen voor een toename van de patrijzenpopulatie.

Rol ABC Eco² binnen het project

Via het Europese project ‘PARTRIDGE’ wil Agrobeheercentrum Eco², samen met andere Vlaamse partners, bestaande uit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Inagro en de Hubertus Vereniging Vlaanderen, de achteruitgang van de patrijzenpopulaties in Vlaanderen tegengaanSpecifiek richt het Agrobeheercentrum Eco² zich binnen het project op enerzijds het adviseren, vormen en informeren van de lokale landbouwers over de verschillende bestaande en experimentele akkervogelbeheermaatregelen. Dit via de organisatie van demo’s, kennisuitwisselingsmomenten, terugkoppeling van monitoringsresultaten, farm walks en gerichte communicatie. Anderzijds wordt ook samenwerking tussen landbouwers in agrobeheergroepen gestimuleerd en geïmplementeerd. Op die manier wordt geprobeerd een duurzame continuering te voorzien na afloop van het project. Naast de lokale landbouwers worden ook alle andere lokale actoren (Regionale landschappen, lokale besturen, … ) bij het project betrokken via de organisatie van zogenaamde ‘klankbordgroepmomenten’, waarbij de lokale actoren de kans krijgen input te geven op het project en eventueel lopende initiatieven op elkaar af te stemmen. 


Filmpje AVS

20170831-NIEUWS-30 from AVS on Vimeo.


Meer informatie?
  Korneel Verslyppe

0470 36 32 01
korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

www.northsearegion.eu/partridge
Nieuw PARTRIDGE logo 


Actions: E-mail | Permalink |
);