Bekijk Artikel

10
Wat is een keverbank? Wat is het nut van deze maatregel voor patrijzen? Hoe wordt een keverbank het best aangelegd? Hoe moet dit onderhouden worden? …  


IMG_2016

Bovenstaande vragen werden uitgebreid beantwoord tijdens een veldbezoek op donderdag 12 oktober aan het Nederlandse demonstratiegebied Oude Doorn in Nederland, in kader van het PARTRIDGE-project.  Francis Buner (Projectleider Partridge) en Jochem Sloothaak (Coördinator Brabants Landschap) stippelden er voor ons een interessant en leerrijk veldbezoek uit. Landbouwers uit onze Vlaamse demonstratiegebieden kregen de kans om kennis uit te wisselen met hun Nederlandse collega’s omtrent het implementeren, aanleggen en beheren van een keverbank. 


Wat is een keverbank?

Keverbanken of 'Beetle Banks’ zijn kleine opgeploegde stroken (± 2 à 3 m breed) in het landschap. Deze opgeploegde stoken worden ingezaaid met een graskruidenmengsel en/of eventueel voorzien van een aantal struiken zoals hondsroos, meidoorn … .Keverbanken vormen een ideale nest- en broedplaats voor patrijzen. De verhoging zorgt voor de afstroom van regenwater en zorgt daardoor voor een snelle opdroging van het nest na regenval, wat het broedsucces zienderogen verhoogt. De vegetatie op de  keverbanken trekt insecten aan die onmisbaar zijn als voedsel voor de patrijzenkuikens in hun eerste levensweken. Naast enkele voordelen voor patrijzen, biedt de keverbank ook een aantal voordelen voor landbouwers: de aanwezige vegetatie trekt ook enkele insectensoorten aan die kunnen zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding op de nabije akkers.
Wat hebben we geleerd tijdens dit veldbezoek?

Een keverbank is relatief eenvoudig aan te leggen via ploegen. Belangrijk hierbij is om de keverbank hoog genoeg te maken om te vermijden dat de keverbank te laag wordt na het zakken van de opgeploegde grond. Er wordt gewerkt met een zaaimengsel dat voor 80 % bestaat uit grassoorten. Een groot aantal grassoorten is van belang om een te hoge onkruiddruk te beperken, en om een ideaal biotoop te vormen voor het aantrekken van insecten. Het meest ideaal zijn polvormende grassoorten zoals witbol, rietzwenkgras, … Keverbanken kunnen gemaaid worden indien te onkruiddruk te groot wordt, maar meestal wordt er geen extra beheer uitgevoerd. Met deze opgedane kennis kunnen we in onze Vlaamse demogebieden aan de slag om onze eerste keverbanken aan te leggen.  Meer informatie?

Korneel Verslyppe
Via 0470 36 31 01  
korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

http://www.northsearegion.eu/partridge

Actions: E-mail | Permalink |
);