Bekijk Artikel

29

Het programma bestond uit een kennismaking met het Allerton project (https://www.gwct.org.uk/allerton/) van de Game & Wildlife Conservation Trust in Loddington (1 van de PARTRIDGE demonstratiegebieden) en een bezoek aan de RSPB Hope Farm (https://ww2.rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-and-sustainability/farming/hope-farm) in Cambridgeshire.

2017-11-15_Loddington 3


De focus tijdens beide bezoeken lag op de inpasbaarheid, de aanpak en het beheer van habitatmaatregelen ten voordele van de patrijs en andere biodiversiteit op het platteland. Mogelijke beheermaatregelen op akkers zoals o.a.: het inzaaien van een faunavoedselgewas, bloemenmengsel of grasstrook, het aanleggen van keverbanken, overwinterende graanstoppels, het inzaaien van groenbedekkers en het beheer van hagen en heggen, kwamen uitgebreid aan bod. Ook werd ingegaan op het belang van een goede bodemkwaliteit, en de voordelen van aangepaste teelten en bijhorende teeltrotatie voor akkervogels.

2017-11-15_Loddington 1

 

Beide organisaties, de Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT) en de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) beschikken over een demoboerderij waar ze via ecologisch en economisch onderzoek nieuwe beheermaatregelen en technieken willen ontwikkelen, maar vooral ook willen aantonen aan landbouwers en het brede publiek dat een rendabele landbouwbedrijfsvoering hand in hand kan gaan met het implementeren van verschillende beheermaatregelen die de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland tegengaan.  

2017-11-15_Loddington 2

 

Naast landbouwers waren ook beleidsmakers, wetenschappers, adviesverleners, …  en leden van de Partridge stuurgroep aanwezig. Deze combinatie van verschillende doelgroepen uit vijf Europese landen zorgde voor interessante, leerrijke discussies en een kruisbestuiving van kennis en ervaringen.

 


2017-11-15_Loddington 4


Meer informatie?

Korneel Verslyppe

0470 36 31 01

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

www.northsearegion.eu/partridgeActions: E-mail | Permalink |
);