Bekijk Artikel

04
Infobord Hoeselt

Vorige week begon Agrobeheercentrum Eco² zijn tour door Vlaanderen in viering van het vijfjarige bestaan. De eerste halte was Limburg waar de viering met een studiedag in Klein-Vorsen (Gingelom) werd gecombineerd. De dag werd geopend door de voorzitter van ABC Eco², Vincent Fagard.

Vervolgens nam Limburgs gedeputeerde voor landbouw en plattelandsontwikkeling Inge Moors het woord. Mevrouw Moors had het over de aanpak van de provincie inzake landbouw en meer in het bijzonder over de samenwerking met de verschillende agrobeheergroepen in Limburg. Zij stelde in haar toespraak dat ze blij was met de goeie samenwerking met Eco². Deze organisatie is een bevoorrechte partner geworden voor de praktische uitvoering van het Limburgse landbouwbeleid. De directe link tussen het Agrobeheercentrum en de boeren ziet zij als een enorm voordeel om het beleid heel kort bij de praktijk te houden. Inge Moors hoopte dat ook in de toekomst deze samenwerking mogelijk zal blijven.

Verder werd er met fierheid teruggeblikt op de laatste vijf jaar. Ondertussen werken we met meer dan 300 landbouwers samen in 31 agrobeheergroepen verspreid over alle Vlaamse provincies. Ook zijn er heel wat natuur- en milieuprojecten gerealiseerd. Met deze innovatieve projecten rond bodem, water, landschap en natuur wordt kennis opgedaan voor de landbouwers en het beleid.

Tenslotte werd de stand van zaken van het Leaderproject Koester de Koolstof voorgesteld. In dit project wordt gekeken hoe de beheerresten uit regulier beheer van houtkanten ingezet kunnen worden als bodemverbeteraar in nabijgelegen akkers. In dit project is ABC Eco² promotor en de Bodemkundige Dienst België copromotor. Een van deze veldproeven werd ook nog bezocht door de aanwezigen waarbij er nog bijkomende vragen gesteld konden worden.

Er werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje. In het voorjaar van 2018 zijn de andere provincies aan de buurt. 

Lees hier ook een interessant verslag van VILT
Actions: E-mail | Permalink |
);