Bekijk Artikel

06

Eind oktober keurde de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goed. Voortaan kan iedereen, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, een natuurbeheerplan indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dat is dus niet meer uitsluitend voorbehouden voor erkende terreinbeherende verenigingen zoals Natuurpunt of Limburgs Landschap. In Borgloon wordt nu de eerste beheerovereenkomst gesloten tussen de provincie, natuurverenigingen en agrobeheercentrum Eco².

IMG_20160602_195916
Wachtbekken in beheer van ABG Land van Loon

Via het project ‘De Cirkel’ startte VLM in 2013 een traject om alle belanghebbenden te betrekken bij het beheer van nieuw gecreëerde natuurgebieden binnen de Ruilverkaveling Jesseren (Borgloon, Kortessem, Tongeren). Vanaf het begin uitte de landbouwsector de wens om hier actief bij betrokken te worden en als sector hierin ook verantwoordelijkheid te krijgen. De lokale landbouwers verenigden zich in de agrobeheergroep (ABG) ‘Land van Loon’. Hierbij krijgen ze de ondersteuning van het agrobeheercentrum Eco², dat gespecialiseerd is in agrarisch natuurbeheer en erkend is als thematische natuurvereniging.

 

Vanaf 2016 beheert deze ABG in opdracht van de stad Borgloon wachtbekkens binnen en buiten de ruilverkaveling Jesseren. Ook de gemeentelijke erosiestroken worden beheerd door de ABG. Er wordt ook samengewerkt met de Nationale Boomgaardenstichting en de Wroeter voor het beheer van hoogstamboomgaarden.

DSC03231
Begrazing door landbouwers


Binnen de ruilverkaveling werd niet alleen het landbouwgebied efficiënter ingericht, maar ook extra ruimte gecreëerd voor natuur, landschap en waterberging. Een deel hiervan werd eigendom van de provincie Limburg. Onder impuls van gedeputeerde van Landbouw Inge Moors en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove kwam er een overeenkomst waarbij een deel van deze terreinen (8,5 ha) beheerd zullen worden door landbouwers in de agrobeheergroep ‘Land van Loon’. De provincie Limburg realiseert hiermee een primeur: het is de eerste maal dat een ABG de kans krijgt om in het kader van een ruilverkaveling natuur te beheren en zo bij te dragen aan de natuurontwikkeling in de provincie.

IMG_20160602_200002
Wachtbekken in beheer van ABG Land van Loon

 

De landbouwers zullen deze kans ten volle benutten: “We zijn blij dat we eindelijk rechtstreeks verantwoordelijkheid krijgen over de ontwikkeling van nieuwe natuur en staan klaar voor een goede samenwerking met de andere terreinbeherende organisaties”, zegt Frank Steukers van de agrobeheergroep ‘Land van Loon’. “Het agrobeheercentrum Eco² wil hen hierbij begeleiden om dit gebied te helpen uitbouwen tot een voorbeeldgebied waarin economie en ecologie hand in hand kunnen gaan”, aldus Bart Schoukens.
Actions: E-mail | Permalink |
);