Bekijk Artikel

14

Dit jaar worden heel wat vogelakkers aangelegd in De Moeren. Afwisselend met de gras-graan-kruidenstroken, dienen landbouwers ook stroken met luzerne aan te leggen. De kennis van de teelt van dit vlinderbloemige gewas is doorheen de jaren echter wat verloren gegaan. Om de lokale landbouwers opnieuw wat meer vertrouwd te maken met dit gewas organiseerde Agrobeheercentrum Eco² vzw op 13 maart 2018, samen met de partners uit stuurgroep De Moeren, een infomoment in De Moeren rond het telen van luzerne.

Na een korte inleiding gaf Dieter Coelembier (VLM bedrijfsplanner) de landbouwers nog wat meer duiding bij de voorwaarden en aandachtspunten van de beheerovereenkomst vogelakker voor het eerste jaar. Nadien was het de beurt aan Dr. Ir. Alex De Vliegher van het Instituut voor Landbouw – en Visserijonderzoek (ILVO). Als expert in de luzerneteelt gaf hij meer uitleg over de rassenkeuze, het inzaaien, maaien, drogen en inkuilen van luzerne. Op die manier hopen we dat de lokale landbouwers goed voorbereid aan de slag gaan met deze beheerovereenkomst vogelakker.

IMG_2315

 

TIP:        Doordat luzerne een traag ontwikkelend gewas is, en pesticidengebruik op de vogelakkers niet is toegestaan, kunnen onkruiden zoals Melganzevoet (Chenopodium album) in het eerste jaar soms bovenhand nemen. De beste manier om dit te bestrijden is dit onkruid toppen, m.a.w. maaien voordat het onkruid begint uit te schieten. Indien het onkruid te laat gemaaid wordt, is het vaak zo dat het nog sterker terugkomt. 


Om op de titel van dit artikel te antwoorden: de luzernestroken in de beheerovereenkomst vogelakker dienen niet als voedsel voor de Grauwe kiekendief, maar na een maaibeurt vormen deze luzernestroken wel optimaal habitat waar de Grauwe kiekendief kan gaan jagen.  In de kort gemaaide luzernestroken zijn de prooien (veldmuis) die zich schuilhouden in de ruigere gras-graan-kruidenstroken gemakkelijker te vangen en zijn ze ook zichtbaarder. Koeien lusten de luzerne wel. Op die manier krijgt één perceel zowel een ecologische als landbouwkundige functie. 


Luzerne
Actions: E-mail | Permalink |
);