Bekijk Artikel

27

Enquête: Goed beheer van de akkerrand. Hoe onderhoud ik de 1 meter teeltvrije zone?

Door de invoering van de 1-meter teeltvrije zone (https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Mestbank-controleert-vanaf-2018-teeltvrije-zone-van-1-meter-naast-waterlopen.aspx) langs oppervlaktewaterlichamen heerst er meer dan ooit de vraag hoe onderhoud ik deze strook dan wel. Het Leaderproject ‘Goed beheer van de akkerrand wil landbouwers ondersteunen in dit beheer.

randenmaaier ovl

 

Met het Agrobeheercentrum Eco² zijn we al langer rond deze thematiek bezig. In de gemeente Beveren en Kruibeke loopt er het leader Project Goed beheer van de akkerrand. Naast de sensibilisatie en onderzoek dat we uitvoeren rond de 1 meter teeltvrije zone, hebben we ook een randenmaaier aangekocht waarop de landbouwers uit de regio een beroep kunnen doen om hun randen te onderhouden.

In kader van dit project willen we graag een enquête afnemen bij landbouwers uit de regio. Op deze manier proberen we extra info te verzamelen en beter in te spelen op de concrete vragen vanuit de landbouwsector rond het beheer van de akkerrand.

De enquête bestaat uit 14 vragen en neemt niet meer dan 5 minuten tijd in beslag. Wie wil kan dit anoniem invullen. Wie deelneemt tegen 20 april maakt kans om de machine gratis in te zetten voor 3 uur en andere mooie prijzen.

Klik hier om de enquête in te vullen.


Meer informatie in de bijhorende folder en op www.randenmaaier.be of
Mathias D’Hooghe randenmaaierovl@agrobeheercentrum.be of 0473 38 48 74

 

Actions: E-mail | Permalink |
);