Bekijk Artikel

27

De vzw agrobeheercentrum Eco² bestaat vijf jaar.

Het agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) bestaat dit jaar vijf jaar. De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers om op een economisch verantwoorde manier in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen m.b.t. biodiversiteit, landschaps-, bodem- en water is de laatste jaren alleen maar toegenomen. “De vzw ABC Eco² heeft bewezen met tal van initiatieven en projecten de schakel te zijn om lokaal dingen in beweging te zetten en vanuit de sector de samenwerking aan te gaan met diverse partners rond vaak niet zo evidente thema’s” zegt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, die het ABC Eco² ten volle ondersteunt. Om haar houten jubileum te vieren, organiseert de vzw een ronde van de provincies waarbij enkele van haar initiatieven in de kijker worden gezet.

SAM_3199

Houtkanten- en akkervogelbeheer in de ruilverkaveling Bollebeek door lokale landbouwers

Vandaag zijn we op bezoek bij de agrobeheergroep in Asse. Deze groep lokale landbouwers is hier al vier winters actief met het houtkantenbeheer in de ruilverkaveling Bollebeek. “In het verleden kwamen er vaak klachten van landbouwers dat de houtkanten en bermen langs hun akkers onvoldoende onderhouden werden met lagere opbrengsten en schade aan de machines tot gevolg. En het was voor ons als gemeente niet evident om deze snoeien maaiwerken uit te voeren op het juiste moment. Via de agrobeheergroep krijgen de landbouwers zelf de mogelijkheid om deze werken uit te voeren,” vertelt Youri Vastersavendts, schepen van milieu in Asse. “De houtkanten liggen letterlijk tussen de velden en de noodzakelijke snoeiwerken kunnen enkel uitgevoerd worden vanop de percelen,” verduidelijkt Joost-Pim Balis, die de werken vanuit het agrobeheercentrum Eco² opvolgt. De landbouwers weten zelf het beste wanneer en hoe de percelen betreden kunnen worden (i.f.v. de teeltrotatie en berijdbaarheid van de bodem). In de winter is het voor de meeste landbouwers iets rustiger en kunnen ze zo een centje bijverdienen. Maar ook als ze zelf niet geïnteresseerd zijn om de kettingzaag boven te halen, is het interessant om op de hoogte te zijn en om de planning mee te sturen.

ABG Asse

Zo werd ondertussen al vier jaar geleden de agrobeheergroep Asse opgericht en in hetzelfde jaar volgde een overeenkomst tussen de gemeente Asse, de agrobeheergroep Asse en het agrobeheercentrum Eco². Sindsdien maakt de gemeente jaarlijks 25.000 euro vrij voor het beheer van houtkanten, knotbomen en bermen, maar ook voor het inzaaien van graankruidenmengsels in functie van bloemenweiden en akkervogels. “Dit is meteen ook een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen landbouw en natuur.” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en platteland. “In de toekomst willen we ook een bijkomende samenwerking opzetten met lokale landbouwers rond o.a. winterwerk (mechanisch sneeuwruimen) of het onderhoud van voetwegen. Daarnaast willen we ook de uitrol van het plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant ondersteunen’”, wist schepen Vastersavendts te vertellen.

ABG Asse

Plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West Brabant’

“Vanuit de provincie ondersteunen wij de mogelijkheid om innovatieve projecten in te dienen rond landbouw en platteland.” zegt gedeputeerde Swinnen. ‘Begin dit jaar hebben we zo het project ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ mee goedgekeurd, met een unieke samenwerking tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Groene Corridor, agrobeheercentrum Eco² en Pro|Natura.”

Tot vandaag werd het beheer van de houtkanten jaar per jaar bekeken en werden beheerfiches opgemaakt voor de meest dringende houtkanten. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de andere houtkanten in de nabije omgeving, maar een integraal beheerplan op hoger schaalniveau ontbrak tot nog toe.

ABG Asse

“Het landschap stopt echter niet aan de gemeentegrenzen. Door onduidelijkheden inzake eigendomssituatie en verantwoordelijkheden gebeurt het landschapsbeheer nog vaak heel versnipperd onder verschillende actoren en weinig structureel. Via het project ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ willen hieraan tegemoet komen”, zegt Joost-Pim “en een gecoördineerd, gedragen en duurzaam beheer opzetten in zes pilootgebieden verspreid over de Groene Corridor en Pajottenland & Zennevallei”:
  1. Beheer van holle wegen-complexen in Zaventem, 
  2. Onderhoud van houtkanten en grachten in het Westelijke landbouwgebied van Zemst, 
  3. Herstel en beheer van houtkanten en andere houtige KLE’s in ruilverkaveling Bollebeek (Asse), 
  4. Groene parels en oevers in de Zenne- & Zuunvallei, 
  5. Beheer van KLE’s in akkervogelgebieden in Gooik-Pepingen-Galmaarden en 
  6. Beheer van nieuwe inrichtingen in Zierbeek-Bodegem (Ternat-Dilbeek). 
“We willen hierbij samenwerken met alle relevante actoren zoals regionale landschappen, landbouw-, natuuren jagersverenigingen.”

Met de huifkar maakten we een tocht door de ruilverkaveling waar de realisaties van 4 jaar houtkantenbeheer zichtbaar waren en hielden we halt bij een houtkant waar de landbouwers aan het werk zijn. De houtkanten worden op een structurele manier beheerd volgens het hakhoutprincipe; de takken worden bij de grond afgezaagd zodat ze terug kunnen uitschieten en verjongen tot een mooi vitaal groenscherm met grote ecologische voordelen. De patrijzen die we zagen wegvliegen zoeken beschutting in dergelijke houtkanten. Voor deze akkervogels is het ook van belang dat de houtkanten niet te hoog worden, zodat ze niet te veel predatoren (roofvogels) aantrekken. Het fijner snoeihout wordt ter plaatse gehakseld en wordt gebruikt in gemeentelijke bloemenperkjes. Het dikkere hout wordt op een centrale plaats gehakseld en zal in de toekomst dienen voor de verwarmingsinstallatie van de gemeentelijke werkliedencentrale. Zo wordt tevens de link gelegd van het klimaatactieplan met lokale productie van hernieuwbare energie.  

Contact

Projectcoördinator Joost-Pim Balis, Agrobeheercentrum Eco² 0476 86 25 70, joostpim.balis@agrobeheercentrum.be www.agrobeheercentrum.be

Meer info


Actions: E-mail | Permalink |
);