Bekijk Artikel

19
In maart begon onze nieuwe medewerker Steve Meuris. Hij volgt Michael Vanbriel op als regiocoördinator Noord-Limburg. Steve zal onder meer worden ingezet op projecten rond beverbeheer, natuurbegrazing in de Maasvallei en peilgestuurde drainage van landbouwgronden. Meer informatie over deze projecten kan u terugvinden op onze website. 
Actions: E-mail | Permalink |
);