Bekijk Artikel

19

De bever is een veelbesproken dier in het noordoosten van ons land. Zijn terugkeer is weliswaar een succes voor de biodiversiteit, maar brengt ook de nodige kopzorgen met zich mee. De impact van de bever beperkt zich immers niet louter tot de natuurgebieden. Ook in landbouwgebied laat hij zich gelden en daar zorgen vraatschade en wateroverlast wel al eens voor problemen.

Aangezien onze noorderburen al langer bekend zijn met de aanpak van deze problematiek werd op initiatief van Watering Het Grootbroek beverspecialist Inge Janssen van het Nederlandse Waterschap Limburg uitgenodigd voor een kennisuitwisselingsgesprek. Zowel praktische beheersmaatregelen als de visievorming en het beleid rond de bever werden besproken tijdens dit overleg. Ook werd overeengekomen in de toekomst nauwer samen te werken. De hoop is uit deze samenwerking concrete tips te halen die het beverbeheer in beide landen vooruit kan helpen. Wordt vervolgd!


IMG_20160112_114206  IMG_20160112_113025
Bever 


  


Actions: E-mail | Permalink |
);