Bekijk Artikel

24

De voorjaarswerkzaamheden in kader van het PARTRIDGE project zijn opnieuw gestart. Begin mei werden in het demonstratiegebied in Boekhoute reeds enkele nieuwe percelen ingezaaid met het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel. Samen met de andere Vlaamse partners en de lokale landbouwers proberen we met deze experimentele maatregel de (akkervogel)biodiversiteit opnieuw te laten toenemen.

DSC_0119

Foto 1: inzaai van het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel. © ABC Eco²

Onze aanpak

Door samen met de lokale landbouwers blokken van ± 1 ha in te zaaien met dit bloemenmengsel, proberen we het demonstratiegebied meer patrijsvriendelijk in te richten. Tevens doen we ervaring op met de aanleg en beheer van deze experimentele akkervogelmaatregel. Het doel is om na afloop van het project een stijging van de (akkervogel)biodiversiteit te realiseren waardoor we de effectiviteit van dit bloemenmengsel kunnen aantonen. Hierbij ligt onze focus op een stijging van het aantal patrijzen in de demonstratiegebieden. Tot nu toe is 10% van het demonstratiegebied in Boekhoute patrijsvriendelijk ingericht. Concreet bestaat dit uit ± 18 ha experimentele bloemenblokken, aangevuld met de reguliere akkervogel-beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).


Het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel

Het bloemenmengsel dat we gebruiken bestaat uit 12 verschillende plantensoorten zoals o.a.: zonnebloemen, boekweit, honingklaver, luzerne, bladrammenas, … . Dankzij dit bloemenmengsel voldoen we op 1 perceel in één klap aan de grote drie voor akkervogels (zie kader). In de zomer trekken de bloeiende plantensoorten insecten aan en in de winter zorgen de geproduceerde zaden voor een voldoende groot voedselaanbod. De vegetatie blijft gans de winter staan en biedt zo dekking en beschutting. Zo vinden patrijzen onder de bladeren van bijv. mergstamkool en bladrammenas beschutting tegen regen en sneeuw. Soorten zoals Grote kaardebol zorgen dan weer voor bescherming tegen mogelijke luchtpredatoren (kraaien).

De grote 3 voor akkervogels:

  1. ZOMERVOEDSEL (insecten)
  2. WINTERVOEDSEL (zaden)
  3. NESTGELEGENHEID & DEKKING

Elk jaar wordt in het voorjaar de helft van elk van deze percelen geklepeld, ingeploegd en opnieuw ingezaaid. Het jaar daarop wordt net andersom gewerkt. Het beheer wordt op die manier alternerd verdergezet, zodanig dat er telkens een éénjarige en een tweejarige helft is. Het eenjarige deel is lager, meer open en ideaal voor het zoeken van voedsel, het tweejarige deel is meer structuurrijk, biedt dekking en is ideaal als nesthabitat.

 

Göttingermix 2

Foto 2: Foto van het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel in het demonstratiegebied in Diemarden (Duitsland). Links zie je het ‘PARTRIDGE’ bloemenmengsel in het tweede jaar met de gele honingklaver die opnieuw in bloei staat. Rechts is het eenjarig gedeelte. © ABC Eco²
Göttingermix
Foto 3: De open structuur van het bloemenmengsel zorgt voor zonnige plekjes waar de patrijzenkuikentjes kunnen opwarmen en opdrogen na een regenbui. De open plekken zorgen er ook voor dat de kuikentjes er zich gemakkelijk kunnen door bewegen. © ABC Eco²

Meer info?

Korneel Verslyppe

0470 36 31 01

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be

Neem zeker ook eens een kijkje op onze projectwebsite: http://www.northsearegion.eu/partridge/


Actions: E-mail | Permalink |
);