Bekijk Artikel

13
In 2016 ging het PDPO-project ‘Faunaplan Houtland’ van start dat verschillende visies en doelstellingen samenbrengt tot een geïntegreerd faunaplan voor het Houtland. Op het symposium presenteren we vier cases met een eigen verhaal, die we telkens in een ruimere Vlaamse of Europese context plaatsen. Met dit symposium willen we inspireren tot meer samenwerking tussen de verschillende sectoren die actief zijn op het platteland.
Uitnodiging_Symposium_faunaplan-page-001

Uitnodiging_Symposium_faunaplan-page-002
Actions: E-mail | Permalink |
);