Bekijk Artikel

02
locatie 1 - Vangerven - demo 20180628 (25) Onder een zomerzonnetje werden afgelopen week de eerste werven van het project Drainage Plus opgeleverd. Te Bocholt werden enkele klassiek gedraineerde percelen omgevormd naar percelen met een peilgestuurd drainagesysteem. Tijdens een demomoment konden landbouwers uit de regio met eigen ogen komen zien hoe de werken er aan toe gaan, en wat de resultaten kunnen betekenen voor hun bedrijf. 
locatie 1 - Vangerven - demo 20180628 (41)    locatie 1 - Vangerven - demo 20180628 (35)

Heb je vragen rond peilgestuurde drainage?
Ga naar de webpagina van het Leaderproject Drainage Plus of neem contact op met Steve - +32 470 79 03 39 - steve.meuris@agrobeheercentrum.be  

Actions: E-mail | Permalink |
);