Bekijk Artikel

10

Op 7 en 8 juni waren we samen met de PARTRIDGE projectpartners op studiebezoek in Zwitserland. We maakten er kennis met de Zwitserse landbouw en het bijhorende agromilieubeleid. Daarnaast kregen we ook de kans om een kijkje te nemen in Klettgau, één van de (akkervogel)demonstratiegebieden van de Vogelwarte, het Zwitsers ornithologisch instituut.

IMG_2608

Kennis uitwisselen via symposium

Op dag 1 werd een symposium gehouden in het hoofdkwartier van de Vogelwarte in Sempach. De wetenschappers van de Vogelwarte stelden ons het Zwitserse agro-milieubeleid voor en gaven ons  ook een presentatie over de resultaten van het Grey Partridge recovery programme dat zij sinds 1991 uitvoeren in enkele projectgebieden. Ook de manier waarop landbouwers via het gebruik van biodiversiteits-labels (zoals bijv. TerraSuisse) gestimuleerd kunnen worden om rekening te houden met biodiversiteit in hun bedrijfsvoering, kwam aan bod. Nadien was het onze beurt, en stelden wij hen de aanpak en de eerste resultaten van het PARTRIDGE project voor.  


Terreinbezoek

Op dag 2 werden we door Dr. Markus Jenny, akkervogel-expert bij de Vogelwarte, rondgeleid in Klettgau. Klettgau is één van de (akkervogel)demonstratiegebieden van de Vogelwarte waarin gestreefd wordt naar het creëren van voldoende kwaliteitsvol habitat voor akkervogels in landbouwgebied. De belangrijkste habitatmaatregelen waren het aanleggen van percelen die worden ingezaaid met een (inheems) bloemenmengsel, het spontaan laten veronkruiden van braakstroken en het extensief beheren van graslanden. Ondanks alle inspanningen is de patrijs er nagenoeg uitgestorven. Maar andere Zwitserse rode lijst soorten zoals grauwe gors, veldleeuwerik, roodborsttapuit en grasmus konden we er wel waarnemen. De patrijs als symboolsoort voor akkervogelbeheer heeft dus wel gezorgd voor een divers landschap en een toename van een aantal rode lijst soorten. Als afsluiter brachten we nog een bezoek aan de  boerderij van Fritz en Gabi Uehlinger, die naast het telen van enkele gewassen (einkorn, emmerkorn), zich gepecialiseerd hebben in het telen van zaden van Zwitserse inheemse bloemensoorten, die dan gebruikt worden door landbouwers die bloemenmengsels willen inzaaien ten voordele van akkervogels.  

IMG_2638

Een voorbeeld van een graslandperceel dat gedurende enkele jaren extensief werd beheer: er wordt gefaseerd gemaaid in 3 of meer stroken en het maaisel wordt telkens afgevoerd. Zo ontstaat een bloemrijk en structuurrijk grasland dat niet alleen zorgt voor een goede nestplaats, maar ook insecten aantrekt die als voedsel kunnen dienen voor akkervogels.


IMG_2680

Rechts een tarweveld en links één van de vele bloemenveldjes die aanwezig waren in het gebied,
met o.a. wilde ridderspoor (paarse bloemen).


Actions: E-mail | Permalink |
);