Bekijk Artikel

10

Op 20 juni 2018 vond het symposium ‘Geïntegreerde faunaplanning’ plaats in Brugge. Het doel van dit symposium was om de 80 aanwezigen te inspireren tot meer (geïntegreerde) samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn op het platteland. Hiervoor werden 4 concrete cases uit het PDPO-project faunaplan Houtland voorgesteld, die telkens ook in een ruimere Vlaamse of Europese context werden geplaatst.

Faunaplan-Houtland1 

 

Binnen het project faunaplan Houtland werd met verschillende actoren samengewerkt rond nuttige soorten, te beschermen soorten en schadelijke soorten in 4 verschillende gebieden. De samenwerking en aanpak in elk van die gebieden verschilde telkens naargelang de lokale situatie, visie, doelstellingen en de actoren die er actief zijn.

Eén van deze gebieden is Beverhoutsveld in Beernem, waar onze gelijknamige ABG actief is. Samen met de landbouwers van de agrobeheergroep werden enkele acties uitgetest die gericht waren op de te beschermen soorten en op nuttige soorten. Concreet werden er in de dreven een aantal nestkastjes opgehangen voor de gekraagde roodstaart en voor vleermuizen, werd geëxperimenteerd met het göttinger-bloemenmengsel voor bestuivers en akkervogels, werden wildvriendelijke maaitechnieken en wildredders uitgetest en werd uitgetest of de landbouwers van de ABG kunnen instaan voor het knotbomenbeheer. 

Faunaplan-Houtland2
Eén van de bloemenranden die door de ABG Beverhoutsveld werden ingezaaid met het göttinger-bloemenmengsel.

Meer informatie?

Korneel Verslyppe

0470 36 31 01

korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be


Actions: E-mail | Permalink |
);