Bekijk Artikel

10
Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Oost-Vlaanderen in lokale agrobeheergroepen. Dat gebeurt onder begeleiding van de vzw Agrobeheercentrum (ABC) Eco². Om dit te vieren werden minister Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Sonja De Beker op 7 mei 2018 uitgenodigd bij de agrobeheergroep in Maldegem. 

De landbouwers stippelden een heuse fietstocht uit langs de realisaties van vijf jaar agrarisch landschaps- en natuurbeheer waarop ze terecht trots mogen zijn. Zo werd er onder meer halt gehouden bij enkele houtkanten. De landbouwers engageren zich namelijk voor het onderhoud van de houtkanten in de ruilverkaveling. Binnen het Leaderproject ‘Hout = Goud’ werden de verkregen beheerresten dit jaar voor het eerst ook verzameld en gedroogd om afzet te zoeken als lokale biomassa. Daarnaast zaaien ze ook bloemenranden in, zijn ze bezig met nestgelegenheden voor onder meer zwaluwen, en zetten ze boeren-burenacties op poten in samenwerking met de plaatselijke landelijke gilde.

IMG-20180507-WA0003
De fietstocht ging langs enkele Maldegemse houtkanten die de afgelopen 5 jaar door de lokale agrobeheergroep beheerd werden.

 

Voortrekker van natuur- en landschapszorg

 

Het ABC Eco² bestaat in 2018 vijf jaar. “De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers die op een economisch verantwoorde manier willen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, landschaps-, bodem- en waterbeheer is de laatste jaren alleen maar toegenomen. De vzw ABC Eco² heeft met tal van initiatieven en projecten bewezen dat zij hiervoor de partner bij uitstek is. Via concrete voorbeelden op het terrein bouwden zij heel wat praktijkervaring en -kennis over agrarisch natuur- en landschapsbeheer op. Het is dan ook belangrijk dat het agrobeheercentrum zich naar de buitenwereld nog meer profileert als voortrekker van natuur- en landschapszorg in het landbouwgebied en zo verschillende uitdagingen die hier liggen kan ombuigen in ecologische én economische ontwikkelingskansen”, aldus Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, die mee aan de wieg stond van het ABC Eco² en de werking ervan ten volle ondersteunt.

Om haar houten jubileum te vieren, organiseert de vzw een ronde van de provincies waarbij enkele van haar initiatieven in de kijker gezet worden. “Het is een mooi initiatief waarbinnen landbouw en natuur op een constructieve manier kunnen samenwerken, want enkel door samenwerking kunnen we echt iets bereiken”, zegt Vlaams minister van Landbouw, Omgeving en Natuur Joke Schauvliege.

DSC_0054
Vlaams minister van Landbouw, Omgeving en Natuur Joke Schauvliege staat achter het initiatief waarbinnen landbouw en natuur constructief samenwerken.

 

Maandag werd de pers uitgenogdigd bij de agrobeheergroep in Maldegem. “Met de lokale landbouwers zijn we heel begaan met enkele maatschappelijke thema’s”, stipt Lut D’Hondt, landbouwer, bestuurslid van de agrobeheergroep en voorzitter van de bedrijfsgilde aan. “Zo zijn we in 2009 begonnen met het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel voor bijen. Om dit project georganiseerd te krijgen, werd de agrobeheergroep opgericht. Op die manier kregen we ook extra ondersteuning vanuit het agrobeheercentrum Eco².”

Een volgend project was het plaatsen van kunstnesten ter bescherming van de boerenzwaluw, een samenwerking van de agrobeheergroep, agrobeheercentrum Eco² en het Regionaal Landschap Meetjesland. “De agrobeheergroep zorgt voor draagvlak bij de lokale landbouwers en brengt de geïnteresseerden bij elkaar”, aldus Lut.

Sinds de winter van 2014 is er in Maldegem een samenwerking tussen de boer, de burger en het gemeentebestuur om de gemeentelijke houtkanten te beheren. De gemeente kwam niet toe aan de snoeiwerken in de ruilverkaveling, wat voor veel frustraties bij de boeren zorgde. Sinds de samenwerking maakt de gemeente een budget vrij waardoor de landbouwers zelf kunnen instaan voor het onderhoud. “We organiseren geregeld activiteiten waarbij we onze acties in de kijker zetten, zoals de fietstocht van vandaag”, zegt Lut. Door dergelijke boeren-burenacties te organiseren, worden ook de burgers erbij betrokken en tonen de landbouwers dat ze begaan zijn met maatschappelijke thema’s.


Leaderproject ‘Hout = Goud’

De voorbije jaren voerde een externe aannemer de beheerresten afkomstig van de snoei van de houtkanten af. Sinds dit jaar loopt een eerste test om deze biomassa zelf te drogen en vervolgens lokaal te vermarkten als biomassa. Door de houtkanten opnieuw een economische functie te geven wordt het noodzakelijke beheer goedkoper, wordt er biodiversiteit opgebouwd en wordt ook het landschap versterkt. Dit is dan ook de insteek van het Leaderproject ‘Hout = Goud’, een samenwerking van Regionaal Landschap Meetjesland en agrobeheercentrum Eco².

“Het houtkantenbeheer van afgelopen winter door de agrobeheergroep in Maldegem was goed voor 145 ton houtsnippers”, weet Joost-Pim Balis, coördinator bij het agrobeheercentrum Eco². Er moet nog een afzet gevonden worden voor deze waardevolle biomassa, maar er zijn al concrete cases in uitwerking. Op deze manier hebben we een zeer waardevolle lokale energieneutrale brandstof.

DSC_0065
De beheerresten afkomstig van houtkantenbeheer door de lokale agrobeheergroep in Maldegem werden i.k.v. het Leader-project 'Hout=Goud' verhakseld tot 145 ton houtsnippers.  


DSC_0091
D
e randenmaaier is ideaal voor het beheren van de 1m teeltvrije zone langs grachten en beken. Zie www.randenmaaier.be

Meer info

 

http://www.agrobeheercentrum.be/Projecten/hout-goud 

Joost-Pim Balis, regiocoördinator Agrobeheercentrum Eco²
joostpim.balis@agrobeheercentrum.be
016 28 46 28


Met steun van:

EUVlaanderenLogo LEADER hoge kwaliteit    pov-logo-rgb
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Actions: E-mail | Permalink |
);