Bekijk Artikel

24

In de Noorderkempen zet Agrobeheercentrum Eco² de toon met een technologische vlucht vooruit in het agrarisch landschapsbeheer. Opdat de inspanningen die boeren leveren maximaal effect zouden hebben, is er nood aan kennisopbouw en –uitwisseling en aan monitoring van die resultaten. De Hooibeekhoeve, ILVO en Brabants Landschap lichten toe hoe nieuwe technologieën hierbij hun nut kunnen bewijzen. ABC Eco² verkent alvast de mogelijkheid om drones in te schakelen ter bescherming van weidevogels. Tussen de regenbuien door wordt net over de grens met succes gedemonstreerd hoe een drone met warmtecamera (weide)vogelnesten op de radar zet.Sinds de oprichting van Agrobeheercentrum Eco² in 2012 is de ambitie van de vzw om duurzaam te groeien en te streven naar meer kwantiteit (meer boeren die aan natuurbeheer doen en meer oppervlakte in beheer) en kwaliteit in het agrarisch natuurbeheer, en dus ook naar een grotere resultaatgerichtheid.

20180829_154200
Weidevogeldrone van Brabants Landschap 


"Landbouwers zijn hierin onmisbaar, ze hebben een bijzonder grote terreinkennis. ABC Eco² vormt de brug om hun deskundigheid in te schakelen in waterhuishouding, natuurbeheer en landschapszorg in het landbouwgebied en zijn omgeving", zegt gedeputeerde 
Ludwig Caluwé die het ABC Eco² ten volle ondersteunt.

In de landbouw heeft dronetechnologie reeds zijn ingang gevonden om veel plaats- en tijdspreciezer te boeren. Het ILVO onderstreept het belang om meer met minder te doen, economische én ecologische duurzaamheid dus. Ook in het agronatuurbeheer wil ABC Eco² verder inzetten op technologische innovaties.

Het inschakelen van drones in het weidevogelbeheer heeft zeker potentieel bij het opsporen van weidevogelnesten. Op basis van een hoge resolutie warmtecamera en speciale herkenningssoftware worden nesten en weidevogels herkend ten opzichte van hun kouder omgeving. In een uur tijd kan met de drone 20 ha grond gescand worden, aldus Brabants Landschap. Op die manier kunnen maatregelen genomen worden om weidevogels te beschermen, zoals het weiland later maaien. De drone kan ook breder ingezet worden: in functie van weidevogels in het voorjaar, daarna vermijden van andere maaislachtoffers zoals reekalveren, tot het karteren van everzwijnpopulaties in het najaar. Net over de grens met Nederland werd gedemonstreerd hoe een drone met warmtecamera een vogelnest in lang gras kan spotten.


20180829_154209
Weidevogeldrone van Brabats Landschap

Elke m² grond telt, maar is niet altijd evenveel waard. Om de weg naar meer 'boerennatuur' in te slaan, kan de tool Rekenenaanboerennatuur, ontwikkeld in samenwerking met Hooibeekhoeve, melkveehouders op een financieel onderbouwde manier helpen om te kiezen voor natuurgerichte maatregelen. Op de ‘ladder naar meer boerennatuur’ start je op de onderste trede bij werken aan meer organische stof in de bodem en klim je via akkerranden op naar volleveldsmaatregelen zoals een uitgestelde maaidatum of minder bemesten. Voor enkele bedrijven in Retie heeft deze tool reeds bewezen dat het weloverwogen afsluiten van bepaalde beheerovereenkomsten financieel voordeliger is dan een business-as-usual bedrijfsvoering.

Met dank aan Dienst Landbouw van Provincie Antwerpen


Actions: E-mail | Permalink |
);