Bekijk Artikel

24

Deze zomer werd het nieuwe LEADER-project ‘Van landbouw tot waterbouw: een gebiedsgericht verhaal’ goedgekeurd. Binnen dit project zullen het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België samen met de wateringen ‘Het Grootbroek’ en ‘de Dommelvallei’, alsook de gemeenten Hamont-Achel, Peer, Bocholt en Neerpelt verder werken aan de uitbouw van een duurzamer waterbeheer binnen het landbouwgebeuren.

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande initiatieven rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een meer gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantal specifieke zones. Binnen deze zones wordt zoveel mogelijk op landschappelijk niveau samengewerkt met meerdere landbouwers via een breed gamma aan maatregelen. Het concreet ondersteunen van landbouwers omtrent de inzet van de meest geschikte maatregel voor hun terrein staat centraal. Daarbij wordt ook de opmaak van een handleiding hiertoe beoogd. Aansluitend zal ook een afwegingskader voor het beleid worden uitgewerkt: welke maatregelen zijn zinvol in welke gebieden en onder welke voorwaarden en welk stimuleringskader kan hiertoe best worden geïnitieerd? Tot slot worden percelen die binnen de vorige projecten werden ingericht verder opgevolgd om zo de kennisbasis uit te breiden naar de effecten van peilgestuurde drainage ten aanzien van parameters zoals waterkwaliteit en beschikbaarheid van nutriënten.Met steun van ELFPO

Actions: E-mail | Permalink |
);